Sfântul Vasile cel Mare

EPISTOLA 2 - Către prietenul Grigorie

 

I

Am recunoscut scrisoarea ta, ca și cei care recunosc pe copiii prietenilor lor după asemănarea pe care aceștia o au cu părinții lor. Căci să nu spui că înfățișarea (configurația) locului nu determină și o importantă punere în mișcare, prin provocarea, în sufletul tău, a unei anumite dispoziții ca să trăiești împreună cu noi, înainte de a cunoaște ceva despre modul și forma vieții noastre, aceasta fiind în realitate propria ta gândire, demnă îndeosebi de sufletul tău, care ia în calcul toate cele pământești, așa încât nimic (să nu lipsească) în compararea fericirii care ne așteaptă potrivit făgăduințelor.

Dar eu, câte fac eu însumi în această pustie noaptea și ziua, mă rușinez să le descriu, căci am părăsit într-adevăr viața de lume (civilă), ca pricinuitoare de nenumărate rele, dar n-am reușit să mă părăsesc pe mine însumi. Dimpotrivă, sînt la fel cu cei care merg la mare și sub pretextul lipsei de experiență la navigație sînt neliniștiți și sînt cuprinși de rău de mare; sînt incomodați de mărimea corăbiei, pentru că din cauza ei se balansează mult, și când trec de acolo în barcă sau în vaporaș, au din nou rău de mare și sînt amețiți, pentru că răul de mare și amăreala bilei (vomarea) îi însoțesc pretutindeni. Ceva asemănător se întâmplă și cu noi. Atâta timp cît purtăm cu noi patimile din noi (care își au lăcașul în noi), suntem pretutindeni în aceleași neliniști; așa încât n-am câștigat nimic important din această pustie.

În orice caz câte va trebui să facem și câte ne vor face în stare să urmăm pașii Celui Care ne-a arătat drumul mântuirii, prin cuvintele: "Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-Și ia crucea, și să-Mi urmeze Mie" (Matei 16, 24), sînt următoarele:

 

II

Trebuie să ne străduim să păstrăm mintea în stare de liniște. Pentru că aceasta este ca ochiul care prin neîncetata lui mișcare, când întorcându-se spre cele din dreapta și din stânga, când întorcându-se, cu regularitate, în sus și în jos, nu poate să vadă clar ceea ce se află înaintea lui, ci privirea lui trebuie să se fixeze ferm către obiectul privit, dacă e cazul să stabilească un aspect clar al lui; astfel și mintea omului, când este purtată de nenumărate griji lumești nu este în stare să fixeze adevărul. Pe acela, spre exemplu, care nu s-a înfășurat cu legăturile căsătoriei, îl tulbură dorințele furioase și pasiunile greu de stăpânit și iubirile dezesperante; dar pe acela care este deja legat cu soție îl stăpânește altfel de neliniște, cum este, în cazul celui fără copii, dorința copiilor, în cazul celui care are copii, protejarea soției, grija de casă, supravegherea slugilor, paguba din convenții, certurile cu vecinii, procesele la tribunale, riscurile din negoț, oboselile bunei lucrări a ogoarelor. Fiecare zi care vine aduce cu ea o examinare deosebită a sufletului. Și nopțile, care liberează de grijile zilei, vrăjesc mintea cu visările (imaginațiile) lor. Iar de acestea există o singură scăpare, separarea de toată lumea. Dar separarea de lume nu înseamnă simplu îndepărtarea trupească de ea, ci desprinderea sufletului de simpatia față de trup, în așa măsură încât cineva să devină fără țară, fără casă, fără prieten, sărac, fără avere personală, fără mijloace de întreținere, fără întreprinderi, fără relații sociale, necunoscător al învățămintelor omenești, gata să primească în inimă impresii care iau naștere din învățătura dumnezeiască. Dar pregătirea inimii pentru aceasta este dezvățarea celor învățate din obiceiul rău, care o stăpâneau deja. Căci nici pe tăblița de ceară nu este posibil să scrie cineva, dacă n-a înlăturat mai întâi literele care erau scrise pe ea mai înainte; nici sufletul nu este cu putință să fie aprovizionat cu dogmele dumnezeiești, dacă n-au fost scoase (mai întâi) preocupările lui din obicei. Spre acest scop, așadar, pustia ne procură cel mai mare folos, îmblânzind patimile noastre și dând gândului odihna ca să le dezrădăcineze desăvârșit din suflet. Căci, așa cum animalele sălbatice sînt ușor de condus când sînt îmblânzite, la fel și plăcerile, mâniile și supărările rele, veninoase împotriva sufletului, când sînt îmblânzite prin liniște și încetează să mai irite prin continuă excitare, devin ușor de învins prin puterea rațiunii. Prin urmare, locul trebuie să fie exact cu specificul nostru, îndepărtat de relația cu oamenii, așa încât legătura exercitării (ascezei) să nu depindă de nici una din grijile (nevoile) externe. Iar exercitarea pietății hrănește sufletul cu gândiri dumnezeiești. Așadar ce este mai fericit decât să imite cineva pe pământ tovărășia (corul) îngerilor? O dată cu zorii zilei să se grăbească la rugăciune, ca să laude pe Ziditorul cu imne și cântări! Apoi, după ce soarele va lumina clar, să se întoarcă la lucrări, în timp ce rugăciunea să-l însoțească toată vremea! Așa încât să facă plăcute lucrările lui cu imne ca și cu sarea! Pentru că îndulcirile imnelor avantajează starea sufletească în care predomină bucuria, și nu supărarea. Așadar, începutul purificării sufletului este liniștea, potrivit căreia nici limba nu discută chestiuni (fapte) omenești, nici ochii nu privesc trupurile parfumate și armonioase, nici urechea nu atrage atenția sufletului spre ascultarea melodiilor care sînt compuse pentru a produce plăcere (voluptate), sau spre cuvintele oamenilor glumeți și hazlii, ceva care are, prin excelență, puterea să dezorganizeze marea atențiune a sufletului, pentru că mintea, când nu este împrăștiată către cele din afară și nu se răspândește prin simțuri către lume, se întoarce la sine și de la sine se înalță către înțelegerea lui Dumnezeu. Dar îndată ce frumusețea este înconjurată de splendoare și este luminată de Acela, uită chiar și propria ei natură; nu antrenează sufletul spre grija pentru hrană, nici spre îngrijirea pentru îmbrăcăminte, ci, eliberată de grijile pământești, toată atenția ei trece la dobândirea bunurilor veșnice, adică la: cum să dobândească înțelepciunea și curajul, dreptatea și prudența, precum și atâtea alte virtuți, care se clasează în cele generale de mai sus, care fac în stare bărbatul bun să îndeplinească toate îndatoririle vieții.

III

Dar cale foarte importantă pentru aflarea îndatoririlor este și studierea Scripturilor inspirate de Dumnezeu, căci în acestea se cuprind și (sfaturile) poruncile referitoare la faptele și viețile fericiților bărbați, transmise în scris ca chipuri vii ale conduitei bineplăcute lui Dumnezeu, puse înaintea oamenilor pentru imitarea faptelor bune ale lor. Astfel, deci, fiecare om pentru ceea ce simte că-i lipsește, găsește pâinea binecuvântată spre remediul bolii ca și de la o oarecare clinică obștească, dacă s-a consacrat imitării corespunzătoare.

Și într-adevăr prietenul înțelepciunii deschide fără întrerupere istoria lui Iosif și învață de la acesta faptele înțelepte, aflând la el nu numai simplă înfrânare în fața plăcerilor, dar și înclinare în mod statornic spre virtute. Iar curaj (bărbăție) învață de la Iov, care nu numai când viața lui s-a schimbat într-o situație cu totul opusă, când a ajuns dintr-odată din bogat sărac și din cu copii buni fără copii, a rămas neclintit, păstrând totdeauna neumilit cugetul sufletului, și n-a fost cuprins de mânie nici când prietenii care au venit să-l consoleze aprobau și măreau nenorocirile lui. Iarăși, dacă reflectează cineva cum s-ar putea să devină in același timp blând și mărinimos, așa încât mânia s-o folosească împotriva păcatului, iar bunătatea față de oameni, va găsi pe David într-adevăr viteaz în acte de bravură războinică, dar blând și neclintit în răzbunarea împotriva vrăjmașilor. Un asemenea a fost și Moise, care înălța cu mânie statura lui față de cei care păcătuiau împotriva lui Dumnezeu, dar calomniile împotriva lui însuși le suporta cu bunătate de suflet. Și în general, așa cum pictorii, când pictează chipuri după modele, se străduiesc să transmită caracterul modelului tehnicii lor (pentru a realiza un tablou frumos), la fel și cel care se străduiește să se realizeze pe sine desăvârșit în fiecare fel de virtute, trebuie să privească la viețile sfinților, ca și cel care lucrează și finisează statui, și să-și însușească bunătatea acelora prin imitare.

IV

La rândul lor, rugăciunile, urmând lecturile, află sufletul mai întinerit și mai viguros, așa încât (acesta) se pune în mișcare către Dumnezeu din plăcere. Dar rugăciunea bună este aceea care inspiră în suflet adevărata noțiune (cunoaștere) a lui Dumnezeu. Iar lăcașul lui Dumnezeu este acesta, să nu aibă nimeni pe Dumnezeu stabilit înlăuntrul lui din amintire. Și devenim biserici ale lui Dumnezeu atunci când înlănțuirea amintirii nu se desprinde de grijile lumești și mintea nu se tulbură de patimile neașteptate. Iubitorul de Dumnezeu se retrage la Dumnezeu - evitând toate cele de mai sus și alungând patimile care îl provoacă la necumpătare și stăruie în îndeletnicirile care conduc la virtute.

V

Iar înainte de toate trebuie să se îngrijească să nu se amestece in discuții, când nu cunoaște, ci, să întrebe fără ceartă, să răspundă fără dispreț, să nu întrerupă convorbirea când ar spune ceva folositor, nici să nu dorească să intercaleze ostentativ cuvântul lui, observând echilibrul cuvântului și al ascultării; să învețe (de la altu1) fără rușine și să învețe (pe altul) fără invidie; și, dacă ar fi învățat de altul, să nu ascundă (aceasta), ca femeile ușuratice, care prezintă pe copiii născuți din flori ca ai lor, ci să arate cu recunoștință pe tatăl cuvântului. Iar tonul vocii să-l potrivească așa încât nici urechea să nu-l scape din cauza slabei lui intensități și nici supărător să nu fie din cauza marii lui intensități. Să exteriorizeze cuvântul după ce mai întâi a examinat în sine ce anume e cazul să spună. Să fie binevoitor în discuții și plăcut în vorbiri, să nu urmărească să se facă agreabil prin glumă, ci să-și păstreze farmecul prin sfătuire binevoitoare (generoasă). Să înlăture asprimea totdeauna, chiar și atunci când este absolut necesar să mustri. Căci, dacă vei arăta de la început modestie și smerenie, te vei face agreabil celui care are nevoie de vindecare. Dar, de multe ori, ne este folositor și modul mustrării profetului care, lui David, când păcătuise, nu i-a pronunțat hotărârea de condamnare, ci folosind o persoană imaginară, s-a instituit judecătorul propriului lui păcat; așa încât după ce el însuși a pronunțat dinainte judecata împotriva sa, să nu mai poată să acuze pe cel care a blamat.

VI

Gândirii umilite și împovărate îi urmează privirea întristată și înjosită, înfățișarea neîngrijită, păr neîngrijit, îmbrăcăminte murdară, așa încât cele pe care le fac cei care poartă doliu cu prefăcătorie, acestea ni se înfățișează în mod automat. Tunica (să fie) strânsă cu curea pe corp; iar încingerea să nu fie deasupra stomacului, lucru care este femeiesc, și nici lăbărțată, așa încât tunica să fâlfâie, ceea ce este lucru prostesc. La fel, mersul să nu fie nici încet, ca să arate lenevirea sufletului, nici vioi și de paradă, ca să exprime pasiunile lui puternice. Destinația îmbrăcămintei este una, aceea ca să îndeplinească acoperirea trupului în mod satisfăcător, pe timp de iarnă și de vară, și să nu urmărească nici strălucirea în privința culorii, nici finețea și suplețea în privința confecționării; căci aceasta să n-o urmărească nimeni, adică culori deschise la îmbrăcăminte, spre a egala în îmbrăcăminte împodobirea femeiască, pe care acelea o adaptau, vopsindu-și obrajii și părul cu culori tehnice. Dar și în grosime tunica să fie în așa fel încât să nu fie nevoie de îmbrăcăminte ajutătoare, ca să încălzească pe cel ce o poartă. Iar încălțămintea să fie ieftină după valoare, dar să acopere îndeajuns nevoia.

Dar, ca să scurtăm, așa cum în îmbrăcăminte se cuvine ca oricine să urmărească necesarul, la fel și în hrană pâinea să satisfacă nevoia pentru sănătate și apa să vindece setea, precum, de asemenea, și produsele naturale care ajută să se păstreze tăria corpului pentru nevoile indispensabile. Să mănânce, dar fără să arate lăcomie sălbatică, ci păstrând pretutindeni statornicia și bunăvoința și cumpătarea în fața plăcerilor. Nici atunci (când mănâncă) să nu aibă mintea oprită de la gândirea despre Dumnezeu, ci să ia motiv pentru preamărirea Lui de la natura alimentelor și de la structura corpului ce le primește, cum au fost concepute de Cel care a rânduit toate felurile diferite de alimente corespunzătoare particularităților corpurilor. Înainte de masă să se facă rugăciuni adaptate dărniciilor lui Dumnezeu, și acelea pe care le dă acum și acelea pe care le va strânge pentru viitor. La fel și rugăciunile de după masă, care cuprind mulțumirea pentru cele date și cererea pentru cele făgăduite. Să fie stabilită o oră precisă pentru masă, aceeași în fiecare zi, așa încât din cele douăzeci și patru de ore ale zilei și nopții, numai aceasta să fie destinată corpului, iar timpul celorlalte ascetul să-l folosească în lucrări ale minții (gândirii). Iar somnul să fie ușor și acomodat, urmând în mod natural măsura hranei, dar să fie întrerupt în mod deliberat pentru studierea problemelor importante. Pentru că încredințarea somnului greu, care, prin relaxarea membrelor, procură prilej pentru închipuiri neraționale, poartă pe cei care dorm în acest mod la moarte zilnică. Dar ceea ce este pentru alții zorii zilei, aceasta este pentru asceții pietății miezul nopții, când liniștea nopții procură recreere în suflet; pentru că atunci nici ochii, nici urechile nu comunică inimii audiții și spectacole păgubitoare, ci singură mintea comunică de la sine cu Dumnezeu și se îndreaptă pe sine prin amintirea păcatelor, dar își pune sieși hotărâri pentru îndepărtarea răului și cere de la Dumnezeu colaborarea (ajutorul) pentru terminarea celor cercetate.