Sfântul Vasile cel Mare

CONSTITUȚIILE ASCETICE

Către cei care locuiesc chinovitic și singuri

Introducere

I

 

După ce ai redobândit, prin Hristos, ușurința de a înțelege și ai înălțat mintea deasupra dorințelor, plăcerilor și grijilor lumești și după ce te-ai străduit cu râvnă să separi și să smulgi, cu orice chip, gândul de la patimile trupești, de multe ori ne-ai împărtășit gândurile, căutând să înveți cum trebuie să duci la capăt lupta începută, fără să fii stăpânit vreodată de plăcerile trupești care asaltează sufletul prin trup. Ai dorit după aceea să știi care este cel dintâi lucru pe care se cuvine să-l evite cineva înainte de toate, apoi pe care (să-l evite) după primul, și pe care dintre lucrurile bune trebuie să le dorească cu ardoare, așa încât prin veghere atentă să evite săvârșirea lucrurilor ce nu se cuvin, iar prin râvnă să obțină împlinirea celor bune.

Mi-ai cerut, după aceea, ca să-i expun în scris părerea mea în privința aceasta. Pentru aceasta m-am și grăbit, ca să nu pierd din vedere râvna ta cea bună; ci să întăresc chiar buna dispoziție a ta și s-o confirm cu propriile mele sfaturi; dar nu fiindcă ofer învățătură potrivită pentru obiectul discuției, ci ca să nu ascund sub tăcere, ca în țărână, ceea ce există, și ca să evit, astfel, pedeapsa care a fost pronunțată pentru cel care a ascuns talantul în pământ.

Fără îndoială, căsătoria este, de obicei, pentru oameni, motivarea antrenării lor în dorințele, plăcerile și grijile lumești. Căci nimeni nu poate descoperi o dorință mai puternică și mai constrângătoare, existând în natura trupului, decât dorința bărbaților pentru femeie, sau a femeilor pentru bărbat; și e chiar foarte natural, pentru că de la natură se tinde către nașterea descendenților. Ei bine, fiindcă are putere excepțională, căsătoria trebuie să poarte și o sarcină mai grea. Căci nici chiar grijile care se întâmplă oamenilor pe neașteptate nu sunt mai grele decât acelea care vin cu grămada din cauza căsătoriei, precum spune Sf. Pavel, că, adică "cel căsătorit se îngrijește de cele ale lumii", fiind năpădit de griji. Într-adevăr, cel necăsătorit poate să se întrețină singur pe sine și nevoile legate de trup, sau poate chiar să le și înfrunte, pentru că are puterea să se convingă ușor spre aceasta; dar cel care are grija soției și a copiilor nu este stăpânul părerii lui, ci lucrează de nevoie după plăceri și - fiindcă se ocupă cu îngrijirea copiilor - este invadat de griji nenumărate, pe care vom putea să le enumerăm mai pe larg altă dată.

II

Așadar, cel care dorește mult să fie liber de legăturile lumii evită căsătoria ca pe cătușe; iar după ce evită aceasta, își închină viața lui Dumnezeu și acceptă fără rezervă viața castității, așa încât să nu poată să se mai întoarcă la căsătorie, ci să lupte cu orice chip pentru castitate, luptând contra naturii și, mai ales, contra pasiunilor mai violente ale ei. Căci, după ce devine un astfel de iubitor al lui Dumnezeu, fiindcă dorește să se împărtășească de liniștea (apatia) Aceluia, oricât de puțin și fiindcă dorește să guste sfințenia duhovicească, calmul, liniștea, buna dispoziție și desfătarea și bucuria care rezultă din acestea, veghează cu grijă să-și țină gândul departe de orice patimă materială și trupească, care tulbură sufletul, și cercetează cele dumnezeiești cu privirea curată și neumbrită a sufletului, umplându-se, fără să se sature, din lumina care vine de acolo. Și, după ce a exersat sufletul într-o asemenea obișnuință și stare, devine familiar lui Dumnezeu, atât cît îngăduie "asemănarea" și se face iubit și foarte dorit de Acesta, fiindcă a îndurat lupta mare și greu de câștigat și a avut bucuria să intre în legătură cu Dumnezeu cu mintea curățită de amestecul celor materiale și desprinsă de frecventarea patimilor lumești. Este potrivit, deci, și just ca acela care s-a înălțat la o asemenea obișnuință, prin exercitarea de care am amintit mai înainte, să nu mai coboare iarăși prin excitările cărnii la practicarea pasiunilor ei; să nu accepte nici aburii care se ridică de acolo, ca să nu se întunece astfel ochiul sufletului ca de o pâclă foarte adâncă și să nu decadă din contemplarea dumnezeiască, așa cum se irită privirea cugetului de fumul patimilor.

 

Se cuvine ca rugăciunea să fie avută în vedere înainte de toate

I

 

Orice faptă, iubitule, și orice cuvânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos este normă de pietate și de virtute. Pentru aceasta, desigur, S-a și întrupat, înfățișând ca într-un tablou pentru noi pietatea și virtutea, pentru ca privind la acest tablou să imităm fiecare, după putere, originalul (arhetipul). Căci pentru aceasta poartă însuși corpul nostru, pentru ca să imităm și noi, pe cît se poate, viața Lui. Așadar, tu, când auzi cuvântul și fapta Lui, să nu asculți cu indiferență și simplu, oricum ar fi, ci să pătrunzi în fondul sensurilor; să devii părtaș acelora care l-au transmis după înțelesul tainic. Pentru că, într-adevăr Marta primește bine pe Domnul, iar Maria se așează lângă picioarele Lui; dar amândouă surorile aveau bunăvoință. Să separi acum lucrurile; Marta s-a apucat să pregătească cele necesare pentru satisfacerea trebuinței Lui trupești, iar Maria s-a așezat lângă picioarele Lui și I-a ascultat cuvintele. Deci una și-a achitat conștiința față de ce se vedea, alta a slujit la ce nu se vedea. Pentru că într-adevăr cel prezent era și om și Dumnezeu, același Stăpân care a acceptat bunăvoința ambelor femei. Dar Marta, fiindcă era copleșită de oboseală, a rugat pe Domnul să intervină, pentru ca sora ei s-o ajute la slujire, zicând: "Spune-i să se ridice și să slujească cu mine". Domnul, însă, răspunzând, i-a zis: "Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești; dar un lucru trebuie; Maria, totuși, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea". Fiindcă nu ne găsim aici ca să ne odihnim în paturi și să hrănim pântecele, ci am venit ca să vă hrănim cu cuvântul adevărului și cu înțelegerea tainelor. Așadar, pe una n-a îndepărtat-o de la lucrul ei, iar pe cealaltă a acceptat-o pentru devotament. Ia aminte acum că pentru amândouă femeile au fost pregătite două părți; una este inferioară, fiindcă a ales pe cea corporală - și totuși foarte utilă - slujirea; cealaltă este superioară și mai duhovnicească, fiindcă s-a înălțat prin înțelegerea tainelor.

Tu, cel care asculți, să iei acestea în mod duhovnicesc și să alegi pe care o vrei. Dar dacă vrei să slujești, să slujești în numele lui Hristos. Pentru că Acesta a spus: "Întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai Mei, mai mici, Mie Mi-ați făcut". Pentru că dacă ai primit pe străini și ai ajutat pe săraci și ai mângâiat pe cei în suferință și ai dat ajutor celor aflați în stare de nevoie și calamitate, și ai servit pe cei bolnavi, toate acestea Hristos le primește ca făcute Lui însuși. Dacă totuși vrei să imiți pe Maria care a lăsat slujirea trupului și s-a ridicat la contemplarea obiectivelor duhovnicești, să faci aceasta cu consecvență și sinceritate. Lasă trupul, lasă agricultura, bucătăria și pregătirile, și așează-te lângă picioarele Domnului și ascultă cuvintele Lui, ca să devii părtaș al tainelor dumnezeirii. Pentru că (contemplarea) învățăturii lui Iisus este mai înaltă decât slujirea trupului.

II

Ai primit deci, iubitule, exemple și dovada; să imiți ceea ce vrei; poți să devii sau slujitorul săracilor sau iubitorul învățăturii lui Hristos. Dar dacă ai putea să le imiți pe amândouă, din amândouă părțile vei primi roada mântuirii. Dar, primul vine cuvântul duhovnicesc, iar toate celelalte al doilea, "pentru că Maria" - spune Mântuitorul - "partea cea bună a ales". Așadar, dacă și tu dorești să fii adept al lui Hristos, să te așezi la picioarele Lui și să-I primești Evanghelia; vei lăsa acolo toată averea ta și vei trăi fără griji; vei uita atunci chiar propriul tău corp și astfel vei putea să urmezi învățătura Lui, ca să imiți pe Maria și să câștigi cea mai înaltă mărire.

Iar când te rogi, să fii atent să nu ceri unele în locul altora și să provoci mânia Domnului; și să nu ceri bani, mărire lumească, putere sau orice altceva dintre cele rezultate din acestea, ci, să ceri împărăția lui Dumnezeu, și El îți va procura toate cele de trebuință trupului, precum spune Însuși Domnul: "Căutați (mai întâi) împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă". Iar pentru rugăciune, iubitule, există două moduri: primul este cel al preamăririi cu umilință, iar al doilea, care urmează acestuia, este al cererii. Așadar, când te rogi, să nu începi îndată cu cererea; altfel devii bănuit în privința intenției, că te rogi lui Dumnezeu constrâns de nevoie. La începutul rugăciunii, deci, uită-te pe tine însuți, pe soție, pe copii; lasă pământul, întinde brațele spre cer; lasă toată făptura văzută și nevăzută și începe să preamărești pe Cel care a făcut toate; iar când Îl preamărești pe Acesta, să nu-ți rătăcească mintea încoace și încolo, nici să nu băsmești ca păgânii, ci să alegi din Dumnezeieștile Scripturi și să zici: "Te binecuvîntez, Doamne, Cel îndelung-răbdător, Cel fără de răutate, Care în fiecare zi ai îndurare pentru greșelile mele și Care ne-ai dat nouă tuturor posibilitatea pocăinței. Căci pentru aceasta treci sub tăcere și ne ierți, Doamne, ca să Te preamărim pe Tine, Care dai, din iubire, mântuire neamului nostru, uneori insuflând teamă, alteori îndemnând, alteori folosind pe profeți și, în cele din urmă, cercetându-ne prin venirea Hristosului Tău. Pentru că Tu ne-ai creat pe noi, și nu noi. Tu ești Dumnezeul nostru".

III

Iar când vei preamări, după Scripturi, precum poți, și vei înălța ludă către Dumnezeu, atunci să începi și să spui, cu umilință: "Eu, Doamne, nu sunt vrednic să vorbesc înaintea Ta, pentru că sunt tare păcătos". Și chiar dacă conștiința ta nu te mustră încă pentru vreun rău, se cuvine să spui, totuși, așa, fiindcă nimeni nu este fără de păcat în afară de Dumnezeu și pentru că, în timp ce săvârșim multe păcate, pe cele mai multe nici nu le cunoaștem. Pentru aceasta Apostolul spune: "Conștiința nu mă acuză de nimic, dar cu aceasta nu m-am îndreptat", adică săvârșesc multe păcate, dar nu le sesizez. Pentru aceasta și profetul spune: "Cine va pricepe greșelile". Așa încât nu vei minți dacă te numești tu însuți păcătos, pentru că păcătuiești și numai prin aceea că-ți pui în gând să zici: nu sunt păcătos; așadar, mai degrabă spune: sunt mai păcătos decât toți, întrucât calc porunca dumnezeiască, care rânduiește: "când veți face toate (cele poruncite) să spuneți: suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem". Astfel se cuvine să ai în mintea ta totdeauna aceasta: sunt netrebnic, și aceasta: "cu smerenie să se socotească unul pe altul mai de cinste decât el însuși". Așadar, să te rogi lui Dumnezeu cu teamă și cu umilință. Iar când vei adresa cuvânt de umilință să spui: "Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Te-ai îndurat pentru păcatele mele și m-ai lăsat nepedepsit până acum; pentru că eram vrednic să sufăr încă de mult nenumărate asemenea (pedepse) și să fiu îndepărtat de la fața Ta, dar iubirea Ta îngăduitoare s-a îndurat față de mine; Îți mulțumesc, deși nu sunt în măsură să mulțumesc îngăduinței Tale"; iar când vei împlini pe cele două, și preamărirea și umilința, atunci să ceri ceea ce ai nevoie să ceri; dar nu bogăție cum cereai mai înainte, nici mărire lumească, nici sănătatea trupului. Căci Cel care te-a creat și se îngrijește de mântuirea ta, cunoaște ce-i trebuie fiecăruia, sănătatea sau boala; ci să ceri, așa cum s-a poruncit, împărăția lui Dumnezeu. Căci pentru nevoile trupului tău, precum s-a spus mai înainte, acesta se va îngriji. Pentru că Împăratul nostru este foarte exigent și se mânie dacă cineva i-ar cere ceva fără importanță, dacă cineva dintre noi L-ar ruga pentru lucruri ce nu se cuvin. Așadar, în rugăciunea ta să nu-ți arăți disperarea, ci să ceri pentru tine lucruri vrednice de împăratul Dumnezeu. Iar când ceri cele bineplăcute lui Dumnezeu, să nu încetezi, până când vei obține cele cerute. Căci la aceasta a făcut Domnul aluzie în Evanghelie, când a spus: "Cine dintre voi, având un prieten și se va duce la el în miez de noapte și-i va zice: Prietene, împrumută-mă cu trei pâini, că a venit din cale un prieten la mine și n-am ce să-i pun înainte; iar acela, răspunzând dinăuntru, să-i zică: Nu mă da de osteneală. Acum ușa este încuiată și copiii mei sunt în așternut cu mine. Nu pot să mă scol să-ți dau. Zic vouă: Chiar dacă sculându-se, nu i-ar da pentru că-i este prieten, dar, pentru îndrăzneala lui, sculându-se, îi va da cît îi trebuie".

IV

Domnul ne dă exemplu ca să ne învețe să fim tari și râvnitori în credință. Adică folosește exemplu omenesc, ca să înveți să nu te lași copleșit de oboseală vreodată, încât, atunci când vei cere și nu vei primi, să nu încetezi până ce vei primi, dacă, desigur, vei cere, așa cum s-a spus, cele ce Dumnezeu dorește. Și să nu spui, sunt păcătos și nu sunt ascultat. De aceea, în mod sigur, ca să nu deznădăjduiești, să spui (mereu): "chiar dacă nu-i va da pentru că-i este prieten, dar, pentru îndrăzneala lui, îi va da cît îi trebuie". Și chiar dacă va trece o lună, un an, trei ani, patru ani sau și mai mulți, până ce vei primi, să nu încetezi, ci să ceri, cu credință, lucrând totdeauna binele. Pentru că adeseori câte unul dintre noi în tinerețe a urmărit înțelepciunea, după aceea pe furiș s-a strecurat plăcerea, s-au pus în mișcare plăcerile după natură, a slăbit rugăciunea, vinul devine stăpânul tinereții, se pierde înțelepciunea (cumpătarea) și omul devine altul decât cel care trebuie. Astfel se produc schimbările, fiindcă nu ne împotrivim patimilor cu gând curajos. De aceea, se cuvine ca fiecare să pună la contribuție toate puterile lui și să roage cu îndrăzneală pe Dumnezeu să-i stea într-ajutor. Pentru că dacă cineva din lenevie se lasă stăpânit de patimi și se predă vrăjmașilor, cu acesta Dumnezeu nu se aliază și nici nu-l ascultă; căci, lăsându-se stăpânit de păcate, s-a îndepărtat pe sine de Dumnezeu. Pentru că cel care vrea să fie ajutat de Dumnezeu nu-și părăsește datoria; și cel care nu-și părăsește datoria nu este părăsit niciodată de ajutorul dumnezeiesc. Se cuvine, așadar, ca să nu-l condamne conștiința pentru nimic și astfel să ceară ajutorul dumnezeiesc. Dar să nu ceară (ajutorul) cu indiferență, ci cu mintea concentrată, pentru că, altfel, nu numai că nu va primi ceea ce a cerut, ci mai degrabă va mânia pe Stăpân. Pentru că dacă cineva care, stând și vorbind înaintea șefului, stă drept, cu multă teamă, având nemișcată și privirea externă și cea internă a sufletului, pentru ca nu cumva să-și atragă vreo neplăcere, cu atât mai mult se cuvine ca înaintea lui Dumnezeu să stea cu teamă și frică, având îndreptată toată atenția numai către El și în nici o altă parte. Pentru că El nu privește numai pe omul exterior, ca oamenii, ci cercetează și pe cel interior. Așadar, dacă stai înaintea lui Dumnezeu, așa cum se cuvine, și Îi oferi toate puterile tale, să nu încetezi până ce vei primi ceea ce ai cerut; dar dacă conștiința ta te acuză ca rnândru și dacă, deși poți, nu te rogi concentrat, să nu îndrăznești să stai înaintea lui Dumnezeu, pentru ca să nu devină rugăciunea ta păcat. Dacă însă, fiind slăbit de păcat, nu poți să te rogi cu stăruință, constrânge-te atât cît poți și stai stăruitor înaintea lui Dumnezeu, având mintea concentrată către El și rugîndu-L (să fie) alături de tine; și Dumnezeu iartă, fiindcă nu poți să stai așa cum trebuie înaintea lui Dumnezeu, nu din dispreț, ci din slăbiciune. Dacă în acest fel te silești spre tot lucrul bun, să nu încetezi până ce nu vei primi ceea ce ceri, ci să bați cu răbdare la ușa Lui, căutând împlinirea cererii tale. "Căci oricine cere ia - spune (Scriptura) - cel ce caută găsește și celui care bate i se va deschide". Căci ce altceva vrei să dobândești decât numai mântuirea de la Dumnezeu?

V

Dorești să știi, iubitule, cum aveau răbdare sfinții și nu deznădăjduiau? Dumnezeu a chemat pe Avraam, când era mai tânăr, și l-a mutat din pământul asirienilor în Palestina, zicându-i: "Iată, îți voi da ție pământul acesta și urmașilor tăi; și vor fi ca stelele cerului urmașii tăi, care nu vor putea fi numărați". Și a trecut număr mare de ani și au atras îmbătrânirea firii lui și s-a apropiat moartea, dar el n-a spus: Doamne, totdeauna mi-ai făgăduit copii și ai prezis că voi fi tată tuturor neamurilor. De bătrânețe impulsurile firii mele sunt moarte, iar Sara, femeia mea, de bătrânețe nu mai are de mult ceea ce este caracteristic femeii în fiecare lună; așa încât făgăduința Ta este mincinoasă. Pentru că doi bătrâni, ce nădejde (să mai) avem? N-a spus acestea, nu le-a gândit, ci a rămas nezdruncinat în credință, și într-adevăr, după vârstă îmbătrâniseră, dar nădejdea era tânără; trupul mergea spre slăbiciune și producea deznădejde, dar credința întărea și sufletul și trupul. Dumnezeu - spunea - este cel care a făgăduit, Stăpânul firii și nu se poate întâmpla altfel. El face posibile și pe cele cu neputință, pentru că El face și schimbă toate, așa cum vrea. Să imiți, deci, credința lui Avraam. Într-adevăr, atunci când firea a slăbit și impulsurile cărnii au amorțit, atunci a luat viață făgăduința lui Dumnezeu. Însușește-ți exemplele. Dar noi ne rugăm un an și încetăm stăruința; postim doi ani și renunțăm. Așadar, să nu slăbim în așteptarea făgăduinței lui Dumnezeu. Căci Cel care a făgăduit aceluia că-i va înmulți urmașii, ne va făgădui și nouă că ne va împlini dorința, dacă cerem fără încetare. Pentru că spune (Scriptura): "Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi". Pentru că în timp ce tu erai departe de El, obosit și apăsat de sarcina foarte grea a păcatului, El S-a milostivit de tine și te-a chemat, ca să te ușureze de sarcină și să-ți dea odihna în viitor, și tu să nu te încrezi în El? Acum, însă, chiar dacă am vrea să tăcem, vom fi mustrați de conștiința noastră; căci n-avem încredere în El, fiindcă - așa-zicând - n-ar putea să ne odihnească, și ezităm să luăm asupra noastră jugul Lui cel comod și ușor și să intrăm în împărăția cerurilor prin poarta cea strâmtă, ci preferăm mai degrabă să luăm asupra noastră povara grea a păcatelor și prin dorințele plăcerii noastre să urmăm calea fără îngrădiri și să intrăm prin poarta largă spre pierzare. Dar, va spune cineva, în repetate rânduri am cerut și n-am primit. Aceasta s-a întâmplat, în orice caz, fie pentru că ai cerut într-un fel cum nu s-ar fi cuvenit, fie cu necredință, fie cu mintea împrăștiată, fie lucruri care nu-ți erau de folos. Dar chiar dacă uneori ai cerut lucruri care erau spre folosul tău, n-ai stăruit în cerere. Pentru că Scriptura spune: "Prin răbdarea voastră vă veți mântui sufletele voastre", și: "Cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui".

VI

Dumnezeu cunoaște inima celor care se roagă. Așadar - va spune cineva - ce nevoie are Dumnezeu de cererea noastră? Nu știe El de ce avem trebuință? Deci, ce nevoie (este) de cerere? Dumnezeu cunoaște, într-adevăr, ceea ce ne trebuie și ne procură din belșug toate bunurile materiale, spre a ne bucura de ele, și, fiindcă este bun, plouă și peste cei buni și peste cei nedrepți și face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni, și înainte ca să le cerem noi; totuși, credința și faptele virtuții și împărăția cerurilor nu le vei primi dacă nu le vei cere cu osteneală și cu multă stăruință. Pentru că se cuvine ca mai întâi să le dorești și după aceea să le ceri în mod sincer, cu credință și răbdare, oferind toate puterile tale, și în nici un caz să nu fii acuzat de conștiința proprie ca cerând fie cu neglijență, fie cu lenevie; și atunci vei primi când va vrea Domnul; pentru că El știe mai bine cele ce-i sunt de folos. Și poate pentru aceasta amână să împlinească cererea ta, gândind la sârguința ta către El, și ca să cunoști ce importanță are darul lui Dumnezeu și să păzești cu frică ce ți s-a dat. Pentru că orice dobândește cineva cu trudă multă, se îngrijește ca să-l păzească, pentru ca nu cumva pierzându-l să piardă astfel și osteneala lui mare, și disprețuind darul lui Dumnezeu să devină nevrednic de viața veșnică. Căci ce ar fi folosit Solomon dacă ar fi luat cu ușurință darul înțelepciunii și l-ar fi pierdut?

VII

Așadar să nu-ți pierzi curajul dacă nu ți se va împlini îndată cererea ta. Căci dacă Stăpânul cel bun ar ști că, primind îndată darul, nu-l vei pierde, ar fi gata să ți-l procure chiar înainte de a-l cere. Acum însă procedează așa (amână) din grija față de tine. Căci dacă cel care a primit un talant și l-a păstrat întreg a fost condamnat pentru că n-a câștigat nimic cu el, cu cît mai mult va fi pedepsit cel care l-a pierdut. Știind acestea, că, mai curând sau mai târziu, o să primim (totuși) să rămânem mereu mulțumitori Domnului, pentru că toate câte le face Stăpânul, pentru mântuirea noastră le rânduiește; numai să nu ne descurajăm și să încetăm să cerem. Căci pentru aceasta a spus Domnul parabola despre văduvă, care cu perseverența ei l-a înduplecat pe judecătorul nedrept; pentru ca și noi, prin stăruință necurmată, să primim cele cerute de noi. Căci prin aceasta se vădește și credința și dragostea noastră față de Dumnezeu, când, și fără să se împlinească îndată cererea noastră, continuăm să-I mulțumim. Așadar, să-I mulțumim fără încetare, ca să ne învrednicim să dobândim bunurile Lui veșnice, pentru că Lui I se cuvine mărirea în vecii vecilor. Amin.

 

Despre supravegherea gândurilor și că trupul nu este rău cum au socotit unii

I

 

Înainte de orice și cu orice chip trebuie stăpânită rațiunea, având neadormită supravegherea gândului, așa încât să nu îngăduie sufletului să încline cu ușurință, din cauza dorințelor neraționale, către acțiuni contrare ale trupului. Căci vederea trupului este ochiul, iar vederea sufletului este mintea (care este) de aceeași natură cu el; dar nu așa ca existând unul în celălalt, ci sufletul și mintea se identifică, pentru că mintea este puterea naturală de rațiune a sufletului, iar nu ceva din afară. Căci atunci când sufletul - precum îl stimulează inteligența lui, care a fost sădită în el în mod natural de Sfânta Treime când l-a creat - reflectă la cele bineplăcute și necesare, atunci îndată se eliberează de influențele păgubitoare ale trupului; după cum, presimțind și înfrânând pornirile dezordonate ale trupului, redobândește liniștea ce i se cuvine și, fără nici o piedică, se atașează gândurilor conforme cu natura ei, căci, potrivit puterii care există în ea, contemplează cu intensitate sfânta și adorata Treime și reflectă la inaccesibilitatea măririi dumnezeiești, din cauza extraordinarei ei străluciri, la curățenia fericirii, la infinitatea înțelepciunii, la constanța și plăcerea liniștii, la natura nepăsătoare și de neclătinat. Căci aceluia ce nu i se poate întâmpla nimic neprevăzut, pentru că deține cunoașterea celor întâmplate și a tuturor celor care s-ar putea întâmpla, și are în mâinile sale toate, aceluia căruia nimic nu i se poate împotrivi sau este în măsură să prevadă totul, la acela este logic să existe liniște și netulburare continuă. Pentru că tulburările în gândurile oamenilor le provoacă, prin natura lor, împrejurările neașteptate și neprevăzute. Așa încât cel care nu se tulbură de nici o răutate și are toată virtutea și tot binele care urmează, acela pe drept va câștiga bucuria neclătinată și veșnică. Pentru că bucuria urmează virtutea și bunătatea, precum spune profetul: "veseli-se-va Domnul de lucrurile Lui".

II

Așadar, sufletul care-și păstrează mintea cu vegherea și forțele ce-i aparțin se va afla în gândurile amintite mai înainte și va exercita caracterul său spre ceea ce este corect și drept, cinstit și pașnic. Dar când va înceta să reflecteze și să privească cu atenția cele ce se cuvin, atunci patimile trupului, ca și câinii răi și îndrăzneți care pierd din vedere supravegherea, se trezesc și atacă cu forța sufletul, fiecare dintre patimi încearcă în mod diferit ca să-l divizeze, repartizându-și sieși în parte din puterea lui vitală. Căci știu că sufletul, deși este unul și același, are (totuși) două puteri: una este cea vitală a trupului, iar cealaltă este cea care are în vedere cele ce există, pe care o și numim rațiune. Dar puterea vitală a trupului, fiindcă trupul și sufletul sunt unite, există de la natură, în temeiul unirii, și nu dintr-o dispoziție; căci așa cum soarele nu este în măsură să nu lumineze lucrul către care și-a trimis razele, la fel și sufletul nu poate să nu dea viață trupului în care va fi creat. Totuși puterea speculativă este pusă în mișcare de voință (din dispoziție). Așadar, dacă, în general, sufletul se învoiește cu puterea lui speculativă și rațională să vegheze, precum spune profetul: "nu va dormita cel ce te păzește", atunci el adoarme patimile trupului în două moduri: pe de o parte, le cumințește și le calmează prin înfățișarea lucrurilor celor mai bune și mai convenabile cu care se îndeletnicește, iar pe de altă parte, prin grija lui, (supraveghind) liniștea trupului. Dacă însă sufletul va adopta lenevia și prin aceasta nu va pune în lucrare partea lui de veghere, atunci patimile trupului vor găsi inactivă puterea vitală, o vor împărți, și, fiindcă nu va exista nimeni ca să supravegheze și să împiedice răul (patimile), vor antrena sufletul spre propriile lor plăceri și acțiuni. Așa încât patimile trupului sunt violente atunci când puterea rațională care există în noi lâncezește, dar sunt ascultătoare atunci când aceasta reacționează și dispune. Așadar, nu este de condamnat trupul la aceia care vor să gândească corect despre el. Se cuvine deci ca prin expunerea părerii mele să dezmințim și părerile greșite ale acelora care gândesc rău despre trup. Căci, iubitule, așa cum calul este lucru bun și cu cît este mai vioi și mai impetuos de la natură, cu atât este mai bun , el are totuși nevoie de cineva care să-l înfrâneze și să-l conducă pentru că este lipsit de gândire; iar atunci când cel care-l înfrânează este călare pe el, calul se va forța să facă uz de natura lui.

III

Dacă, așadar, călărețul va folosi cum trebuie vioiciunea calului, își servește interesul, își împlinește scopul, se salvează pe sine însuși, și calul se dovedește foarte bun în vederea folosirii; dacă însă călărețul va conduce rău calul tânăr, animalul adeseori se abate din drum, pe unde nu există drum, iar atunci când revine la drumul normal, câteodată îl aruncă jos chiar pe cel care este călare, și neîndemânarea celui care ține frâul îi poate pune în primejdie pe amândoi. Așa să gândești și pentru suflet și pentru trup. Căci trupul n-a primit pornirile lui naturale fără motiv, ci în general spre cele bune și de folos fiecăruia; dar este lipsit de gândire rațională, pentru ca sufletul să fie cinstit cu virtuțile gândirii. Căci dacă sufletul folosește, așa cum se cuvine, pornirile trupului, salvează și trupul și este și el însuși în afară de primejdie; dacă însă va neglija lucrarea conducerii și, cuprins de somnul neglijenței, va abandona îndrumarea trupului, atunci acesta, fiindcă este lipsit de gândire rațională, se îndepărtează de la drumul drept și antrenează spre același rău sufletul, nu din propria-i răutate, ci din cauza acelei indiferențe (a sufletului). Căci, dacă patimile trupului n-au putut să fie subjugate de suflet, pe bună dreptate trupul va fi răspunzător; dacă însă el s-a făcut ascultător multora, care s-au străduit să-l stăpânească, trupul este nevinovat față de cei care au încercat să-l acuze de (a fi) căpetenie a răutății, iar răspunzător pentru lipsa de grijă este sufletul, ca acela căruia îi revine conducerea asupra trupului, dar nu fiindcă acesta ar avea de la natură răul în sine, ci pentru că-i lipsește binele care a fost instituit în el. Căci viciul nu este nimic altceva decât lipsa virtuții.

 

Nu se cuvine să avem convorbiri cu femei, fără supraveghere

I

 

Despre supravegherea gândurilor și despre înfrânarea patimilor trupului, despre destinderea și odihna omului interior și despre cunoașterea și studierea îndatoririlor lui am vorbit mai înainte, pe cît a fost posibil, îndeajuns. Dar este nevoie nu numai de supravegherea gândurilor, ci chiar de ferirea de a vorbi despre ele, pe cît este posibil, mai ales, acelea care - fiindu-ne apropiate -, ne readuc în minte patimile și astfel agită și tulbură gândirea și provoacă în suflet lupte și războaie. Căci războiul care, fără voia noastră, vine asupra noastră, ni-l asumăm de nevoie; la primul război și înfrângerea poate să fie iertată, dar să ne rugăm să nu se întâmple aceasta cu luptătorii care urmează pe Hristos; la al doilea (război) însă înfrângerea, în afară de faptul că-l face pe om de batjocură, îl lipsește și de iertare. Se cuvine deci să evităm, cît se poate mai mult, relațiile și întâlnirile cu femeile, în afară dacă vreo nevoie indispensabilă ar face întâlnirea de neevitat. Dar și atunci când s-ar produce o asemenea nevoie, să ne păzim ca de foc, și să ne despărțim cu hotărâre și cît mai iute posibil. Să ai în minte ce spune despre aceasta Înțelepciunea: "Oare va pune cineva foc în sânul lui fără ca veșmintele lui să nu ardă? Sau va merge cineva pe cărbuni aprinși, fără să-și frigă tălpile?".

II

Dar dacă cineva ar spune că nu este păgubit de întâlnirile și de relația cu femeile, acesta sau nu are natură bărbătească, și acesta este lucru foarte curios (cu totul rar), fiindcă se găsește între natura bărbătească și cea femeiască (așa cum sunt eunucii), cei care din naștere sunt incapabili pentru unirea cu femeia, dacă, desigur, acceptăm că și aceia sunt impasibili și fără vreo zvâcnire către femei, pentru că - așa cum spune Înțeleptul - "dorința eunucului, inapt pentru unirea cu femeia, este să defloreze fecioara", sau, dacă ar avea natură bărbătească, nu-și dă seama, fiindcă fiind scăldat în patimi, imită pe aceia care se înfurie și vociferează și socotesc că nu au nici o suferință (patimă) în timp ce starea lor este groaznică. Dar să admitem imposibilul, că ar exista cineva care n-ar fi înțepat de pasiune bărbătească. Chiar dacă personal n-ar avea dorință, el nu poate să convingă cu ușurință și pe alții că nu are; iar când cineva scandalizează pe alții, fără să aibă de câștigat ceva, știm că nu este lipsit de primejdie pentru cel care face așa ceva. După aceea trebuie să avem în vedere și o altă latură că, anume, chiar dacă bărbatul și-ar păstra gândurile curate, nu poate să susțină că și femeia este deasupra patimilor trupești; căci de multe ori, dacă nu-și poate aduna gândul și se încălzește în dorință, aceasta i se va întâmpla din cauza celui cu care a avut convorbiri, fără supraveghere. Și acesta, într-adevăr, nu se rănește; el rănește totuși de multe ori, fără să-și dea seama. Și o tânără care disimulează, așa-zicând, iubirea duhovnicească, mergând continuu la un ascet, începe să fie cuprinsă de păcat prin ochi și prin priviri nestăpânite, este roasă de privirea celui de lângă ea și cu gânduri necurate își distruge curăția lăuntrică de care se îndrăgostește cu înfocare îndeosebi cel tânăr căsătorit. Așadar, ca să nu se întâmple nimic din cele amintite, se cuvine să ne ferim, dacă într-adevăr este cu putință, și, în general, dacă nu este cu putință, să evităm cel puțin convorbirile dese și prelungite și întâlnirile cu femei, nu fiindcă urâm genul feminin, ferească Dumnezeu, nici pentru că renegăm rudenia cu acelea; dimpotrivă, se cuvine să le apropiem și să le ajutăm după putință, în general pe fiecare (femeie), ca una ce participă la firea omenească, dar îndeosebi pe acelea care au luat asupra lor luptele castității, ca surori împreună luptătoare cu noi; dar să fim atenți, ca nu cumva întâlnirea să ne readucă în memorie patima pe care reușisem s-o îndepărtăm și s-o depășim.

 

Se cuvine ca să potrivim cumpătarea după puterea trupului, iar munca trupească este bună și legitimă

I

 

Așadar, se cuvine să avem stăpânire și asupra pântecelui. Căci educarea pântecelui este înlăturarea pasiunilor, iar înlăturarea pasiunilor este liniștea și seninătatea sufletului, iar liniștea sufletului este izvorul cel mai productiv de virtuți. Dar cea mai bună cumpătare a pântecelui este cea potrivită fiecăruia după puterea trupului. Căci unora oboseala poruncită nu le-a produs supărare, ci le-a dat mai degrabă bună dispoziție decât mâhnire; datorită solidității și neobișnuitei construcții și puteri a trupului, și ceea ce pentru aceștia era ușor de suportat, pentru alții a devenit cauză de primejdii. Pentru că între trupuri poate să găsească cineva atâta deosebire câtă există între aramă și fier, pe de o parte, și bucățelele de lemne pe de altă parte. Așa încât cumpătarea se cuvine să fie practicată ținându-se seama de puterea existentă. Căci virtuțile, când sunt obținute numai în suflet, au aceeași valoare pentru toți, precum bunăvoința, indulgența, modestia, bunătatea, dragostea frățească, sinceritatea, dragostea de adevăr, compasiunea, amabilitatea, filantropia; dar pe acestea le numim virtuți proprii sufletului, pentru că, desigur, la dobândirea și însușirea lor trupul nu contribuie cu nimic mai mult pentru suflet, decât numai că se face pentru el camera de deliberare în care sunt discutate virtuțile și sunt luate hotărârile. Totuși cumpătarea se cuvine să fie limitată pentru fiecare om după puterea lui trupească, așa încât nici să nu contribuim mai puțin decât îngăduie puterea reală, nici să nu ne forțăm peste putere. Pentru că și aceasta, socotesc, se cuvine s-o avem în deosebită atenție, ca nu cumva, adică să consumăm rezistența trupului cu excesul cumpătării și să-l facem neputincios să împlinească actele importante. Pentru că Dumnezeu când a creat pe om, n-a voit ca el să fie nelucrător și nemișcător, ci să fie activ pentru îndatoriri, căci pe Adam l-a așezat în paradis poruncindu-i ca să-l lucreze și să-l păzească (căci chiar dacă în poruncă ar fi sens de teorie, totuși înțelesul special al ei a fost vrednic de zel și studiu), iar după căderea lui de acolo i-a poruncit să-și mănânce pâinea în sudoarea feței. Iar că cele spuse pentru Adam au fost spuse și pentru toți descendenții lui rezultă clar din aceasta: Că Dumnezeu a hotărât împotriva lui (Adam) și moartea când a spus: "pământ ești și în pământ te vei întoarce", și că toți urmașii lui au devenit părtași cu el întru totul la această nenorocire. Se cuvine așadar să nu se intervină cu ceva contra naturii și contra celor hărăzite de Făcătorul naturii, ci, fiecare respectând aceste hotărâri, să aibă corpul capabil să activeze și să nu fie niciodată extenuat prin excese. Acesta cred că este modul cel mai bun pentru activitate, să păstreze fiecare cu fidelitate legile rânduite.

II

De altfel, chiar din mulțimea mărturiilor Sfintei Scripturi putem să stabilim ceea ce s-a spus. Căci Sfânta Scriptură poruncește într-adevăr ca să lucrăm și să ne mișcăm cu trupul și mai degrabă să sprijinim neputința unora decât să folosim ajutorul altora, dar să nu-l secătuim și să nu-l slăbim cu asceză exagerată. Și pentru aceasta, îți voi prezenta ca martor mult mai vrednic de încredere pe Sfântul Pavel, care spune: "Auzim că unii de la voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic"; dar confundând nelucrarea cu neorânduiala, spune: "că noi n-am fost fără rânduială la voi, nici n-am mâncat de La cineva pâine în dar, ci cu muncă și cu trudă am Lucrat noaptea și ziua", și mai mult decât aceasta: "mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor care erau cu mine"; și în alte părți: "ca să-și mănânce pâinea lor muncind", și: "ca să trăiți în liniște, să faceți fiecare ale sale și să lucrați cu mâinile voastre".

Se cuvine ca ascetul să fie străin de orice înfumurare, și, când merge pe o cale efectiv frecventată, să nu se încline (privind) nici într-o parte, nici într-alta; adică nici comoditatea să n-o îmbrățișeze, nici trupul să nu-l extenueze prin cumpătare exagerată. Pentru că, dacă era bine ca să neglijăm trupul și să fie un mort viu, Dumnezeu în orice caz dintru început ne-ar fi construit astfel; dar dacă nu ne-a construit așa, totdeauna am făcut ceea ce a hotărât bine; și fiindcă ne-a creat bine, toți câți nu păstrează pe cît este posibil ceea ce a fost bine construit păcătuiesc.

III

Așadar ascetul pios un lucru să reflecteze: ca nu cumva viciul să se instaleze în sufletul lui din neglijență, ca nu cumva curățenia și atenția gândului către Dumnezeu să înceteze, ca nu cumva sfințenia Duhului și luminarea care vine de acolo în suflet să se întunece. Pentru că, dacă cele menționate se dezvoltă bine, pasiunile trupului nu vor găsi în nici un caz prilej să se trezească atunci când sufletul se îndeletnicește cu cele de mai sus și nu oferă prilej trupului pentru trezirea pasiunilor. Căci dacă de multe ori, când reflectăm cu gând stăruitor, ceva pentru viață, vederea și urechea rămân impasibile și întreg sufletul este atent la gândire, lăsând senzațiile izolate, cu atât mai mult nu vom avea timp să gândim la patimi, dacă dragostea dumnezeiască prinde vigoare în sufletul nostru. Dar chiar dacă cumva acestea s-ar răzvrăti puțin, ele vor fi liniștite îndată cu superioritatea sufletului. Căci spune-mi, ce este mai bine, să imităm pomii fructiferi, care și pe ei se umplu până sus și pe alții îi bucură de roadele lor, sau să ne facem asemenea plantelor care se ofilesc de căldură și secetă, și să fim - după profet - sfeclă pe jumătate coaptă, care nu poate să fie întrebuințată nici pentru nevoile familiei (deși avem în noi de la natură puterea pentru tratamentul care ne este necesar), și să urmărim adevărul pe jumătate, numai pentru suflet, nu și pentru trup Căci dacă am fi fost stabiliți fără trup, ar fi fost necesar să cercetăm ceea ce este mai de preț numai pentru suflet; dar fiindcă omul este dublu, dublă se cuvine să fie și căutarea virtuții, obținând-o și prin oboselile trupului și prin exercitările sufletului. Dar oboselile trupului nu sunt nelucrarea, ci munca.

IV

În orice caz se cuvine ca și aceasta s-o avem în vedere, ca să nu ne lăsăm antrenați în slujirea plăcerilor, sub pretextul trebuinței trupului. Căci dacă era posibil să îndeplinim muncile trupului, suportând o lipsă continuă, aceasta ar fi (fost) extraordinar; dar fiindcă foarte puține trupuri pot să se mențină cu asemenea regim, se cuvine să postim cu măsură și să procurăm trupului întărirea care-i este necesară, fără ca plăcerea să comande în privința alimentelor, ci gândirea să stabilească precis trebuința, așa cum un doctor cunoscător al îndatoririlor (cu experiență) tratează o boală fără nici o dificultate. Așadar, când sufletul va dobândi această dispoziție, cel care mănâncă nu va apărea deloc mai prejos în înțelegere decât cel care nu mănâncă, iar în privința scopului urmărit își va impune sieși nu numai postul continuu, ci chiar inaniția, și cu procurarea celor necesare pentru corp va avea lauda unei foarte bune iconomii. Căci educarea bine făcută trupului și cumpătarea în mod obișnuit nu înfierbântă dorințele și nu produc dorințe de neînfrânat. Pentru că aceasta provine din poftă nesățioasă și din voluptate. Așadar acestea, (urmate) pe cît este cu putință după legile naturii și mărturiile dumnezeieștii Scripturi, vor fi suficiente ca să întărească pe cel care stă înaintea noastră spre examinare. Totuși fiindcă se cuvine să întărim cele spuse nu numai cu sfaturi orale, ci să și confirmăm sfatul cu exemple practice, vom merge la însăși viața după trup a Mântuitorului, pe care a lăsat-o ca model și exemplu de virtute pentru toți cei care doresc să trăiască pios; așa încât ceilalți, văzând acele exemple, să trăiască într-un mod asemănător cu acestea, fără să denatureze în nici un caz originalul (arhetipul) prin deosebirea imitării. Dar că Mântuitorul a lăsat propria Lui viață ca model al celei mai bune vieți pentru toți care doresc să I se supună Lui, ascultați-L chiar pe El învățând despre aceasta: "Dacă-Mi slujește cineva - spune - să-Mi urmeze", neînțelegând urmarea după trup (ceea ce ar fi imposibil tuturor, știindu-se că Domnul se află acum cu trupul în ceruri), ci imitarea vieții Lui, cu strictețe, cît este posibil.

V

Așadar, cum a trăit și cum S-a comportat Mântuitorul nostru? El n-a săvârșit nici un păcat. Căci, cum s-ar putea ca dreptatea să fie învinsă de păcat? Sau cum s-ar putea ca minciuna să învingă adevărul? Sau cum s-ar putea ca forța să fie învinsă în luptă de slăbiciune? Sau cum s-ar putea ca inexistența să aibă stăpânire peste existență? Căci lui Dumnezeu, Care exista de totdeauna, iar existența Lui nu are hotar, nu I se poate pune limită; în timp ce păcatul existând ca un început nu poate fi conceput cu o asemenea însușire; deci, înțelegându-se existența (păcatului) numai pe timpul cît lipsește binele în cei care săvârșesc păcatul, mai degrabă decât în cele săvârșite rău, se întâmplă cu răutățile ca și cu întunecimea spirituală, care se împrăștie cu lumina dreptății; pentru că lumina luminează în întuneric; și întunericul durează până la încetarea faptelor rele. Căci atunci când sunt părăsite faptele rele, dispare totodată și existența păcatului. "Căci - conform Scripturii - păcatul lui va fi căutat și nu se va afla"; iar dacă pedeapsa pentru păcate încă se păstrează pentru cei ce păcătuiesc, și pedeapsa pentru nedreptăți este fără sfârșit. Așadar, Domnul "păcat n-a săvârșit, nici vicleșug în gura Lui nu s-a aflat"; dar El a procurat multe exemple de răbdare, îngăduință, cinste, blândețe, filantropie, bunătate, modestie, înțelepciune și, în general, de orice virtuți care sunt relatate clar în Evanghelii. Într-adevăr răbdarea și îngăduința Lui sunt demonstrate prin aceea că a suportat ispitirile, care ascundeau totdeauna exagerări, care aveau loc imediat, fapte urâte anterioare și prin aceea că le demonstra în mod pașnic, ca să-i îndepărteze de răutate; dar (în general), nu se apăra și nu ataca, ci se străduia să înfrângă răutatea acelora cu binefaceri, iar rezistența răutății lor, cu daruri de bunuri și, în sfârșit, prin faptul că a acceptat să fie răstignit pentru aceia care L-au răstignit. Iar, blândețea și bunăvoința lui Iisus s-au dovedit prin faptul că primea pe toți cu bunătatea corespunzătoare Lui și da curajul conversației (relației) cu El nu numai celor mai importanți dintre oameni, ci și acelora care se obișnuiseră și doreau să facă cele mai necinstite fapte. Așadar, astfel se apropiau desfrânații și vameșii, nu ca să-și mărească patima luxului sau a zgârceniei, ci ca să șteargă patima sufletului. Și nu erau tulburați de conștiința perversității atât de mult, pe cît luau curaj din nădejdea vindecării; pentru că aflau și cea mai înaltă experiență a nădejdii. Dar care sunt dovezile filantropiei și milei Lui? Într-adevăr, uneori folosea masa întinsă în pustie pentru cei obosiți din lipsă, dar îi primea în două moduri: și cu abundența celor necesare și cu felul aprovizionării contrar oricărei așteptări; alteori se milostivea de mulțimile care se aflau (înaintea Lui), pentru că erau necăjite și rătăcite ca oile fără păstor și vindeca slăbiciunile trupești, restabilind membrele mutilate, vindeca infirmitățile, dezlega bolile sufletești și legăturile de nedezlegat ale păcatelor și instrumentele schimburilor constrângătoare (nedrepte), pe care le-au făcut cu tatăl păcatului, diavolul. Iar pentru modestia (umilința) Lui, cît de mari sunt dovezile? Căci nu numai că a preferat să fie învestit cu corp, ci S-a și făcut și S-a numit, după felul care exista, Copil al unor părinți modești; adică S-a făcut Copil al mamei Lui, dar a fost Copil al celui care a fost socotit tatăl Lui. Iar înțelepciunea Lui se constată din faptul că, pe de o parte, a mustrat pe saducheii care încercau să ia în derâdere învierea cu povestea celor șapte frați care au murit ca soți ai uneia și aceleiași femei, iar pe de altă parte, a rușinat pe ucenicii fariseilor împreună cu irodianii când L-au ispitit întrebând dacă trebuie să dăm dajdie Cezarului sau nu și au primit răspunsul ingenios, care putea să producă nedumerirea lor în ambele (sensuri); pentru că a poruncit nu să dea, ci să restituie: "Dați - așadar, a spus - Cezarului cele ce sunt ale Cezarului", pentru că moneda era a Cezarului, al cărui chip și inscripție le purta.

VI

Acestea sunt faptele pe care le-am relatat, dar există infinit mai multe; totuși câte și cît de importante sunt cele ale trupului, pentru care îndeosebi avem și exemplu? Într-adevăr, în vârsta copilăriei (Mântuitorul) era supus părinților și suporta cu ei, liniștit și ascultător orice oboseală trupească. Căci (aceștia) erau oameni drepți și evlavioși, dar nu înstăriți, ci lipsiți chiar și de cele necesare (mărturie este ieslea care le-a servit ca adevărată locuință); ei îndurau neîntrerupte oboseli trupești, asigurându-și în acest mod cele necesare. Iar Iisus, fiindcă li se supunea - precum spune Scriptura - le dovedea totdeauna ascultarea, participând la ostenelile lor. Dar, treptat-treptat, venind timpul descoperirii binefacerilor indispensabile și dumnezeiești, El și-a ales ucenici în vederea propovăduirii împărăției cerurilor, însă nu s-a stabilit într-un loc, ca trupul să se odihnească iar slujirea s-o îndeplinească alții, ci a călătorit neîntrerupt pe jos, slujind în același timp cu ucenicii, așa cum Iisus a spus: "Iată Eu sunt în mijlocul vostru, ca cel care slujește" și, "după cum și Fiul Omului n-a venit să I Se slujească, ci ca El să slujească". Câteodată spăla picioarele ucenicilor săi, alteori rămânea mai mult timp, învățând într-un loc, dar (în general) mergea neobosit din loc în loc, (făcând toate acestea) pentru mântuirea noastră. O dată a folosit un asin, și aceasta, se pare, numai pentru puțin, dar nu ca să odihnească trupul, ci ca să se împlinească prin fapte profeția. Iar Apostolii ce-au făcut? N-au imitat pe Stăpân? Nu s-au supus ei fără încetare la oboseli? Să privim la Pavel care lucra fără încetare, călătorind continuu, pe uscat, pe mare, a trecut prin primejdii, a suferit răutăți, a fost alungat, a fost biciuit, a fost bătut cu pietre; la toate ispitirile a răspuns cu ardoarea sufletului și cu forța trupului. Dacă totuși prin excese și-a slăbit puterea trupească, nu va fi încununat pentru cele de mai sus.

Așadar este bine ca acela care imită prin virtuți sufletești și prin exerciții trupești viața Stăpânului și a ucenicilor Lui și a Apostolilor sa-și păstreze trupul activ și să-l folosească în slujirea celor mai bune fapte. Pentru că acțiunea (misiunea) sufletului este să dea preferință faptelor bune câte se împlinesc și cu colaborarea trupului, iar acțiunea (misiunea) trupului (este) să înfăptuiască pe acelea cărora sufletul le dă preferință. Dar când trupul slăbește și nu mai este în stare să lucreze, faptul rămâne neterminat, ascuns în intenție, ca un vlăstar care se ofilește în pământ și nu mai ajunge să fie de folos celor care l-au plantat.

VII

Dar, va spune cineva, și Domnul a postit mai mult timp, ca și Moise și profetul Ilie. Ia aminte însă și la aceasta, că Domnul nostru numai o singură dată a făcut aceasta, și Moise și Ilie la fel; iar tot restul timpului au îngrijit trupul după rânduiala cuvenită și l-au păstrat activ și exercitându-L permanent cu străduințe și osteneli, au realizat astfel strălucitoare virtuți ale sufletului cu colaborarea trupului, după ce au reușit să facă mai întâi viața lor reală pecete și desăvârșire a vieții sufletești. Astfel a făcut Moise, astfel a făcut Ilie și însuși Ioan, care potrivit iconomiei planului nedezvăluit al lui Dumnezeu a trăit timp îndelungat în pustie, dar după ce s-a împlinit planul lui Dumnezeu, el a venit în lume, unde a predicat și a botezat - acestea aparțin vieții practice - și din cauza curajului față de Irod și-a încheiat lupta. Aceasta a făcut-o tot catalogul sfinților și Însuși Iisus, pentru ca din toate părțile să devină clar, și din legile firii și din învățătura Dumnezeieștilor Scripturi și din faptele tuturor sfinților și din felul vieții Mântuitorului nostru și din rânduiala vieții celor cuvioși, că este bine și avantajos ca mai degrabă să întărim corpul decât să-l părăsim și mai bine să-l facem în stare de fapte bune decât să-l facem nelucrător cu voința noastră.

 

Se cuvine ca ascetul să se îndeletnicească cu lucrări potrivite

 

Fără îndoială, se cuvine ca ascetul să se ocupe cu lucrări potrivite, cele care, adică, nu au nici o legătură cu negustoria și cu petrecerile îndelungate și cu câștigul necinstit, cele pe care le putem executa, în general, într-un spațiu acoperit, așa încât și lucrarea să se facă și liniștea să se păstreze. Dar dacă totuși o nevoie indispensabilă ar impune îndeplinirea unei lucrări în loc descoperit, nici aceasta să nu împiedice înțelepciunea. Pentru că înțeleptul adevărat, care are trupul (drept) sală de meditație și de locuință sigură a sufletului, chiar dacă s-ar afla din întâmplare în piață, sau la bâlci, sau la munte, sau pe câmp, sau în mijlocul unei mari mulțimi, el își concentrează mintea în sine și reflectează la cele ce i se potrivesc lui. Căci este posibil ca ascetul stând în casă, cu gândurile să rătăcească afară și aflându-se în piață să fie liniștit, ca și cum ar fi în pustie, îndreptându-și gândul numai spre sine și spre Dumnezeu și să nu accepte în simțuri tulburările care din simțuri lovesc în suflet.

 

Nu se cuvine ca ascetul să stea de vorbă cu toți oamenii nesupravegheat

I

 

Se cuvine ca nici să nu ne încredem în toți oamenii, nici să nu ne dăm pe față sau să ne descoperim fără nici o precauție. Căci cel care trăiește după Dumnezeu are pe mulți care-l pândesc, și deseori înșiși cei apropiați (ai casei) sunt spionii vieții lui. Așadar, se cuvine să nu avem întâlniri cu cei din afară, pe care nu i-am cunoscut. Căci, dacă Mântuitorul, precum spune Evanghelia, nu S-a încrezut în toți (pentru că spune că "Însuși Iisus nu Se încredea în ei"); dacă El, Cel curat, Cel căruia nu I se poate aduce nici o învinuire, Cel ireproșabil, Cel Drept, Cel întru totul virtuos (se comportă astfel), cum noi, cei păcătoși, care alunecăm ușor, care nu ne ajungem totdeauna scopul, fie din cauza slăbiciunii fizice, fie din cauza celui care luptă mai dinainte împotriva noastră în mod pervers și fără încetare, dacă ne vom încredința oamenilor ciudați, nu vom atrage asupra noastră acuzații răutăcioase și nu vom întări mașinațiile împotriva noastră? Căci adeseori cei perverși încearcă să ponegrească și pe cele făcute bine și nu suportă să lase fără ponegrire chiar greșelile cele mai mici.

II

Se cuvine, așadar, ca relațiile cu cei din afară să aibă loc cu prudență; pentru că prin ele celor retrași din viață, din lipsă de experiență a gândurilor, le-ar putea surveni și altă suferință. Căci ei socotesc că nu s-a schimbat părerea celor care și-au schimbat felul de viață, ci că s-a schimbat firea omenească a lor; și nu gândesc că asceții sunt frământați în ei de aceleași patimi și că le înving cu puterea sufletului și cu înstrăinarea lor de plăceri, ci socotesc că patimile au fost smulse complet din natura trupului lor. Pentru aceasta, deci, dacă duhovnicul ar cădea chiar și numai într-o mică greșeală, îndată toți, și cei care mai înainte îl lăudau și îl admirau cu multă căldură, se fac acuzatori aspri și demonstrează că laudele anterioare ale lor nu erau adevărate. Căci așa cum atunci când un luptător ar aluneca, adversarul îndată se ridică, îl lovește și îl doboară, la fel și aceia, când văd pe cel care își duce viața în exercitarea virtuții că se îndepărtează oricât de puțin de la bine, îl acuză cu injurii și calomnii, ca și cum ar arunca cu mii de săgeți, fără să țină seama că ei înșiși sunt răniți în fiecare zi cu săgeți ale patimilor. Căci luptătorii virtuții, deși sunt atacați de patimi asemănătoare, nu sunt influențați de ele decât în mică măsură sau de obicei deloc, cu toate că sunt atacați de cel potrivnic mai puternic decât aceia. Pentru că într-adevăr aceștia au recunoscut lupta împotriva aceluia, și ca urmare pentru cel rău este mare victoria ca să-i învingă, dar mai importantă este rana dacă el este învins, fiindcă este învins definitiv în toate celelalte laturi ale virtuții; dimpotrivă, războiul împotriva celor care se încredințează vieții lumești este disprețuit, pe de o parte, pentru că cei mai mulți dintre aceștia, în mod inevitabil, aleargă către înfrângere, fiind atrași de diferite plăceri și de dorințe către păcat, procurându-I acestuia victoria ușoară împotriva lor, iar pe de altă parte, pentru că și aceia care se arată că se opun oarecum păcatului, cu diferite pretexte se retrag ușor din luptă și, întorcând spatele și adoptând o atitudine îndărătnică, poartă multe și rușinoase urme ale înfrângerii.

III

Dar dacă, câteodată, unii sunt împinși de dorința plăcerilor lumești și ar fi putut să reziste războiului celui rău, ei nu ajung totuși să ducă la capăt asemenea lupte, cu toate că luptele lor sunt inferioare în măsură infinită în comparație cu luptele asceților. Pentru că unul se străduiește să-și păstreze drepturile și luptă stăruitor în controversele pentru situațiile existente, în timp ce altul cedează și drepturile sale celor care le contestă, împlinindu-se aceea: "De la cel care ia ale tale nu cere înapoi". Într-adevăr, unul a întors lovitura când a fost lovit, și nedreptatea când a fost nedreptățit, și crede că astfel se află la egalitate, în timp ce altul rabdă atât de mult, până ce provoacă dezgust celui care nedreptățește sau celui care lovește. Unul (ascetul) se străduiește să pună stăpânire pe toate plăcerile trupului, în timp ce altul (cel din lume) se bucură de plăceri fără să se sature. Așadar, cum poate fi socotit luptător omul din lume în comparație cu ascetul? Dar să se țină seama și de altceva, care se întâmplă de obicei celor care poartă grijă de viața prezentă atunci când se cercetează cele cu privire la asceți. Căci atunci când ascetul, după îndelungată postire socotește că e bine să întărească corpul cu hrană, aceștia vor, ca și cum ascetul este fără trup și imaterial, sau să nu primească deloc hrană, sau să primească foarte puțină.

IV

Și chiar dacă văd pe ascet că nu disprețuiește cu totul corpul, ci îl îngrijește potrivit cu nevoia lui reală, ei denigrează, calomniază și califică pe unii ca mâncăcioși și gurmanzi, întinzând astfel injuria de la unul și de la o rea conduită a unuia, la toți, fără să țină seama că ei mănâncă de două ori, iar uneori de trei ori pe zi alimente foarte consistente și grase și că se îndoapă cu cantități enorme de cărnuri și beau peste măsură vin, și astfel cad pe sub mese, ca și câinii care au fost lăsați liberi după îndelungate privațiuni. Dar adevărații asceți folosesc hrană slabă și puțin nutritivă și o dată pe zi; într-adevăr, fiindcă ei știu să trăiască cu disciplină și să se hrănească cu măsură și cum se cuvine, ei satisfac în mod rațional nevoia trupului la ora mesei cu conștiința curată. Pentru aceasta se cuvine, desigur, să nu fie judecată libertatea noastră de altă conștiință. Pentru că, dacă noi ne hrănim cu mulțumire, pentru ce suntem ponegriți pentru cât mulțumim (lui Dumnezeu) noi, care preferăm lipsa și moderația hranei cu atâta plăcere cu câtă nici aceia nu iau parte la strălucite și variate dineuri? Dar dacă unul dintre oamenii amintiți ar fi cunoscut pentru înțelepciunea și pietatea lui și prin bunăcuviință duce viața noastră, a sta la masă cu un asemenea (om) nu este nerațional, dacă nevoia ar impune aceasta.

 

Nu se cuvine să aibă loc ieșiri dese și necontrolate

I

 

Nu se cuvine nici sub motivul vizitării și întâlnirii fraților să aibă loc ieșiri multe și dese, (pentru că și aceasta este o invenție diavolească, din moment ce cu acest procedeu se străduiește vrăjmașul să slăbească statornicia noastră și disciplina vieții și să ne arunce în iubirea de plăceri și în gânduri dezordonate), ci să ne întreținem cu noi înșine în liniște și să reflectăm ca să îndreptăm păcatele sufletului. Căci cel care a părăsit de curând lumea cu firea ei este într-adevăr demn de laudă pentru înclinarea lui spre cele bune, dar n-a ajuns totuși desăvârșit în virtuți, ci adeseori nu este în stare să conceapă modul săvârșirii lor, ci este nevoie să se cerceteze pe sine în liniște, ca să vadă bine pasiunile și pornirile dezordonate ale sufletului și să lupte cu curaj împotriva lor și să îndrepte cu gânduri mai bune pe cele dezordonate; pentru că ordinea sufletului este condiția virtuții. Așadar, cel care voiajează continuu și trece dintr-o parte într-alta, cel care totdeauna risipește și distruge atașarea și concentrarea sufletului și se obișnuiește puțin câte puțin să se întoarcă spre plăcerile trupului, cum va putea să se vadă pe sine clar sau să cunoască pe cele ce nu sunt bune sau să le îndrume pe acestea spre ceea ce se cuvine, în timp ce el încă ațâță sufletul spre plăceri violente?

II

Se cuvine, așadar, ca fiecare să rămână liniștit și să-și treacă timpul în mod obișnuit în propria-i locuință, ca să aibă aceasta ca dovadă a curățeniei lui; să nu se închidă însă complet, ci să și iasă când este nevoie, însă în mod deschis, încât să nu-și creeze probleme de conștiință, ci să viziteze pe cei mai buni și mai de folos frați prin austeritatea vieții lor, luând exemple de virtuți din întâlnire folositoare, ieșind așa cum am spus, cu măsură și într-un mod de nereproșat. Pentru că adeseori ieșirea, după ce înlătură neglijența ce se instalase în suflet și procură oarecare reconfortare și ușurare insuflă bună dispoziție pentru reluarea luptelor pentru pietate. Dar dacă cineva se mândrește că nu iese din cameră, să știe că se mândrește pentru un lucru sec. Căci nici neieșirea nu este bună de la sine nici ieșirea din timp în timp nu face bine sau rău, ci atașarea sigură și neclătinată la bine constituie un lucru important, după cum contrariul, nestatornicia, constituie un lucru rău. Dar dacă cineva stabilește în mod sigur binele în sufletul lui și prin exercitare îndelungată dobândește experiența conducerii pasiunilor și temperează neînfrânările trupești și pune stăpânire pe dereglările sufletești, iar prin curajul pe care i-l dă controlul asupra gândului, ar dori să iasă mai des, spre a face bine și să viziteze pe frați, acesta are un motiv în plus să iasă, pentru ca punând lumânarea în sfeșnic, să procure tuturor lumina îndrumării faptelor bune; numai dacă ar avea curajul, ca și prin vorbă și prin faptă, să se arate pe sine celor cu care se întreține ca școală a virtuților; astfel se va salva și pe sine, precum a spus Apostolul: "ca nu cumva altora propovăduind, eu însumi să mă fac netrebnic".

 

Asceților nestatornici nu trebuie sa li se acorde încrederea și libertatea de a vorbi, ci de cei asemenea să ne ferim

I

 

Într-adevăr, se cuvine să ne ferim de cei nestatornici, care pleacă de la ei la alți frați, asaltând din plăceri continui și stăruitoare mănăstirile și, sub pretext de așa-zisă dragoste frățească, își satisfac plăcerile cărnii; dar nu au ca podoabă în sufletele lor nici siguranță, nici statornicie, nici ordine, nici înțelepciune, ci tot ceea ce este ciudat și josnic, fiind plini de continuă visare și nejudecată, de înșelăciune și prefăcătorie, de vorbărie mincinoasă și lăudăroșenie înșelătoare. Aceștia sunt neinstruiți în vorbă și neînfrânați la pântece; în suflet sunt mereu nehotărâți și schimbători de ici-colo; gândurile le au asemenea zborului liliecilor; niciodată nu privesc spre ceea ce este drept, ci zboară oblic și schimbând mereu direcția; una lasă să se întrevadă de la primele mișcări și către altceva se îndreaptă prin schimbarea părerii împotriva oricărei așteptări; încep multe și nu continuă (până la capăt) nimic.

II

Dar se aseamănă și cu animalele de povară, care se învârtesc în jurul pietrelor de moară și, cu toate că umblă timp îndelungat, se găsesc mereu în același loc; și într-adevăr, trupul se obosește, dar ele nu se îndepărtează deloc de spațiul mic; astfel și aceia, învârtindu-se mereu în jurul patimilor trupului, nu fac nici un progres în privința înălțării spirituale, ci aleargă într-un cerc fără sfârșit și îndeletnicindu-se mereu cu dorințele și plăcerile trupești, trec de la acestea iarăși la aceleași și nu se îndepărtează de sclavia răutății din cauza perversității intenției lor. Aceștia scot în evidență chipul voii ca momeală pentru cei care văd și ascund în ei lăcomia și mârșăvia și vulpea perfidă, dar se străduiesc să atragă spre răutatea lor pe mulți; cei care nu știu să-și îndrumeze gândul și urmează cu ușurință și îndrumarea bună și pe cea rea și tot ceea ce ar indica cineva ca drept sau posibil; și pe aceștia, așadar, se străduiesc să-i împingă spre propria lor prăpastie, socotind deformarea acestora ca propria lor justificare și asocierea acestora la perversitate ca micșorare a gravității relelor făcute. De aceștia, deci, se cuvine să se poarte grijă prin orice chip, ca să nu vatăme pe alții prin transmiterea întinării sufletești, și chiar ei, fiind respinși de pretutindeni, se vor întoarce câteodată spre bine, luând ca îndrumător rușinea și ca sfătuitoare pentru îndepărtare de răutate aversiunea fraților serioși. Căci aceasta a învățat și Pavel când a vorbit despre cei care nu lucrau nimic, ci umblau fără rânduială: "pe acela să-l însemnați și să nu aveți cu el nici un amestec ca să-i fie rușine".

 

Se cuvine ca ascetul să nu dorească în nici un chip să devină clericul sau superiorul fraților

 

Într-adevăr se cuvine ca ascetul să nu dorească în nici un chip să devină clericul sau superiorul fraților. Pentru că boala aceasta este diabolică și delictul este dovada iubirii de mărire, care este semnul distinctiv al celei mai înalte răutăți a diavolului. Căci și acela din această patimă a căzut în mândrie; și cel care se lasă condus de această patimă suferă la fel cu acela. Ca urmare această patimă pe cei pe care pune stăpânire îi face să devină calomniatori, certăreți, ponegritori, nerușinați, lingușitori, plăsmuitori de neadevăruri, servili peste măsură, josnici, aroganți și provocatori de nenumărate tulburări. Căci un asemenea (om) își bate joc de cei vrednici și îi calomniază, iar adeseori se va ruga pentru moartea lor, pentru ca, în lipsa celor buni pentru lucru, voturile să se îndrepte spre el. Va linguși încă pe cei în drept să avanseze pe cineva cleric și pentru aceasta va fi servil; dar devine îndrăzneț față de cei mai mici dacă se opun. Așadar va unelti șiretlicuri, va provoca multe agitații și suspiciuni și va distruge liniștea sufletului. Și Dumnezeul păcii va fi alungat, nemaigăsind unde să se odihnească. Cunoscând așadar paguba, să evităm inconvenientul dorinței. Dar dacă Dumnezeu va alege pe cineva pentru aceste lucrări, cel priceput știe cum să procedeze ca să fie recunoscut cel vrednic, fără ca în noi înșine să tindem către așa ceva, sau să provocăm în suflet dorința (aceasta). Căci și aceasta este o boală foarte grea a sufletului și îndepărtare de faptele bune.

 

Nu se cuvine să dorim cele bune din vanitate

I

 

Se cuvine să evităm îndeosebi mândria, care nu ne îndepărtează de la început să reluăm ostenelile (căci astfel răul ar fi mai mic), ci după osteneli ne răpește coroanele, și punând stăpânire pe noi ne împiedică mântuirea; instalează împotriva noastră în apropierea boltei cerești legiunile ei, ambiționându-se să doboare virtuțile, care au fost înălțate până la ceruri. Căci după ce vede pe cel care călătorește pe drumul pietății că și-a umplut corabia gândirii lui cu felurite virtuți, atunci pune în mișcare uraganul ei și se luptă să răstoarne și să scufunde încărcătura corabiei. Căci după ce a convins gândirea corăbierului împărăției de sus să privească spre cele de jos și spre măririle omenești, îndată întoarce în afară toată bogăția sufletului și trăgând pe pământ temeliile virtuților, provoacă osteneli până la cer de înalte, pentru că face să se ceară de la oameni răsplata pentru ostenelile care au fost împrăștiate, în timp ce trebuia să se privească numai spre Dumnezeu și la El adunând faptele noastre (bune), de la El să primească răsplata după dreptate. Însă noi am preferat să lucrăm pentru slava oamenilor în loc să urmărim cu zel cele bune pentru Dumnezeu, și cerem de la oameni răsplata goală a laudei; dar astfel, în mod logic și pe bună dreptate, pierdem răsplătirile dumnezeiești, pentru că nu ne-am ostenit pentru Dumnezeu, ci am lucrat pentru oameni. Așadar, după ce, de la aceștia, în locul răsplăților culegem paguba răsplăților, ce vom cere de la Dumnezeu pentru care n-am voit să lucrăm deloc? Și că aceasta este adevărat, ascultă Sfânta Evanghelie, care spune pentru cei care fac lucruri bune, ca să placă oamenilor: "Adevărat grăiesc vouă: își iau răsplata lor".

II

Așadar, să evităm vanitatea, câinele răpitor al bogăției sufletești, vrăjmașul agreabil al sufletelor noastre, viermele virtuților, jefuitorul cu plăcere al faptelor noastre bune, cel care a uns cu miere otrava înșelăciunii ce-i este familiară și a întins către cugetele oamenilor paharul aducător de moarte, pentru ca - știu - să se îndoape pe nesăturate, din patimă. Căci slava lumească este plăcută pentru cei neinstruiți. Dar altfel ea pregătește pe cei pe care pune stăpânire să păcătuiască cu ușurință și prin judecată dreaptă. Căci cel care dorește slavă întoarce judecățile ca să-i fie favorabile; și aceasta socotește el cinstit ceea ce-l face admirat de către primii veniți. Dacă cei răi și fără minte admiră răul și cel lăudat va face, în orice caz, ceea ce crede că aplaudă judecătorii faptelor lui, atunci vanitatea nu este numai omorâtorul faptelor bune, ci și îndrumătorul către cele rele. Pentru aceasta trebuie să privim către cuvântul drept și către Dumnezeu, îndrumătorul bun al cuvântului drept, și să mergem astfel precum ne arată Dumnezeu; iar dacă unii laudă acest drum, să nu socotim lauda lor mare lucru, ca și cum privim spre un lăudător ceresc, ci numai să ne bucurăm împreună cu ei pentru prețuirea dreaptă a faptelor bune; iar dacă alții blamează, să nu ne clătinăm deloc, ci să-i compătimim pe aceia care nu știu să judece drept și îndură cel mai înfricoșător întuneric al gândirii.

 

Despre timpul potrivit pentru vorbiri

 

Așadar, acestea sunt cele ce formează sumarul faptelor pe care nu le-am expus după mărimea propriei lor virtuți, ci după măsura puterii noastre; însă și celelalte virtuți care înfrumusețează felul obișnuit (de viață), cum sunt cuvinte potrivite la timp potrivit și cu scop folositor, socotesc că este ușor tuturor să le cunoască. Iar cuvinte folositoare sunt discuțiile, la timp potrivit, despre virtute, sau acelea care au în vedere o nevoie existentă și urgentă sau și acelea care, într-un fel, tind spre zidirea ascultătorilor; celelalte cuvinte (vorbiri) să fie evitate, ca inutile și păgubitoare.

 

Ascetul nu trebuie sa încline spre glume

 

Se cuvine ca ascetul să se abțină de la orice glumă. Căci de multe ori se întâmplă ca aceia care se ocupă cu cele asemenea să se rătăcească de la cuvântul drept, pentru că sufletul se împrăștie în râs și slăbește înțelepciunea și concentrarea gândirii. Iar adeseori răul după mersul lui ajunge și la un limbaj rușinos și la cea din urmă lipsă de cuviință, așa încât să nu se pună de acord în același timp cumpătarea sufletului și înclinarea spre glumă. Iar dacă vreodată ar fi nevoie să se creeze o bună dispoziție prin cuvinte, ca să se înlăture (ușureze) o durere, cuvântul vostru să fie plin de har duhovnicesc și dres cu sarea evanghelică, ca să exale parfumul bunei dispoziții de înțelepciune interioară și să bucure pe ascultător și cu destinderea și cu harul înțelepciunii.

 

Despre bunătate și în ce mod se formează dragostea

 

Ascetul trebuie să fie îndeosebi plin de bunătate, fiindcă de duhul bunătății sau s-a împărtășit sau dorește să se împărtășească. Și se cuvine ca cel străin de acest duh să fie asemănat celui care s-a înstrăinat. Iar dacă ar fi necesar vreodată să ne indignăm împotriva superiorului nostru nepăsător, indignarea să fie logică. Pentru că de instrumente cu tăiș se folosesc și ucigașii, se folosesc și doctorii. Unii însă fiindcă mânuiesc instrumentul cu mânie și cu cruzime, săvârșesc lucruri cu totul absurde, omorând pe semenii lor; în timp ce doctorii, fiindcă folosesc instrumentele tăioase cu rațiune, procură cea mai mare binefacere, căci salvează pe cei aflați în primejdie. Astfel și cel care a învățat să se indigneze în mod rațional aduce mare folos celui împotriva căruia îndreaptă indignarea lui, fiindcă repară nepăsarea sau răutatea; pe când cel care este stăpânit de patima mâniei, niciodată nu săvârșește ceva bun. Din acestea rezultă clar că indignarea la timp potrivit este necesară și celor care poartă foarte mult grijă de bunătate. Fiindcă și Moise, care a fost mărturisit ca cel mai blând dintre toți oamenii, când i-a cerut-o momentul, s-a indignat și a ajuns la un asemenea punct de tulburare, încât să-și manifeste indignarea prin uciderea celor din același neam, o dată când au fabricat vițelul (de aur), altă dată când s-au întinat prin lipirea de Baal-Peor. Așa încât este posibil ca și cel blând să se indigneze, așa cum hotărăște rațiunea, și să nu distrugă virtutea blândeții. Dar ca să rămână cineva inflexibil sau să nu se indigneze, așa cum este logic, nu însemnează blândețe, ci inactivitatea naturii. Iar blândeții îi urmează precum ceva natural toleranța, pentru că blândețea este mama toleranței. Dar în cei cu adevărat blânzi există deopotrivă și bunătate, însă nu și în cei care au caracterul distrus, pentru că bunătatea este materia blândeții. Dar când acestea se combină între ele și se unesc, formează împreună cea mai bună dintre virtuți, dragostea.

 

Despre înțelepciune

 

Înțelepciunea trebuie să fie în fruntea tuturor faptelor; pentru că fără înțelepciune orice, chiar și ceea ce pare bun, se schimbă în răutate când se face la timp nepotrivit și fără măsură. Dar când cuvântul și înțelepciunea fixează timpul și măsura pentru lucrurile bune , câștigul în folosirea lor este minunat și pentru cei care dau și pentru cei care primesc.

 

Despre credință și nădejde

 

Tuturor întreprinderilor să le premeargă credința în Dumnezeu și să urmeze (însoțească) optimismul, așa încât cu credința să întărim puterea sufletului și cu optimismul să fim bine dispuși pentru faptele bune; pentru că fără ajutorul de sus nici urmărirea celor bune din partea oamenilor nu poate fi dusă la capăt, dar nici harul de sus nu vine la cel lipsit de râvnă; dimpotrivă, pentru ca virtutea să fie deplină, trebuie ca ambele să fie unite, adică și buna dispoziție omenească și întărirea care coboară de sus prin credință.

 

Despre umilință

 

Pentru toate faptele săvârșite de noi, sufletul să prezinte motivări Stăpânului, socotind logic că, în general, nimic nu se realizează cu propria lui putere. Căci o asemenea dispoziție sufletească ne inspiră umilință. Iar umilința este tezaurul virtuților. Acestea sunt de la noi pentru tine, cum ar spune cineva, semințele cuvintelor despre virtute; iar tu, luându-le de aci, să ne restitui multă roadă și să împlinești cuvântul înțelepciunii, care îndeamnă să dăm motivări (sfaturi) celor înțelepți, ca să se facă mai înțelepți.

 

În câte chipuri iau naștere gândurile rele în suflet

I

 

Fiindcă am cercetat deja cele despre gânduri, dar n-am distins în câte chipuri încolțesc cugete rele în gândurile bune, am socotit să adăugăm acum și aceasta, așa încât cercetarea acestei părți să fie deplină. Așadar, există două chipuri potrivit cărora cugetele rele provoacă tulburări în gândurile bune: sau sufletul din cauza propriei lui neglijențe se înșeală cu privire la lucrurile care nu se cuvin și se gândește la lucruri neraționale, sau diavolul se străduiește cu vrăjmașii săi să-i inspire cu orice chip în minte lucruri neraționale și s-o îndepărteze de la contemplarea și de la cugetarea lucrurilor lăudabile. Așadar, când sufletul lasă în nelucrare concentrarea și intensitatea gândirii și dorește cele ce se întâmplă să-i iasă în cale, atunci duhul este purtat către lucrurile pe care și le reamintește fără o ordine și cunoaștere corespunzătoare, și preocupându-se mai mult cu acestea trece de la rătăciri la rătăciri mai mari și de multe ori prin gânduri către cele rușinoase și necuviincioase în cele din urmă se distruge. Dar neglijența de acest fel și dezordinea sufletului trebuie să le îndreptăm și să le restabilim cu atenția mai puternică și neîntreruptă a minții și să întoarcem mintea totdeauna la lucrul prezent prin cugetarea despre lucrurile bune.

II

Iar când diavolul ar încerca să ne atace și s-ar grăbi să dezlănțuie cu multă violență, ca niște săgeți înroșite în foc, gândurile lui împotriva sufletului fără grijă și liniștit, și să-l ardă pe neașteptate și să-l facă să-și reamintească pentru multă vreme și stăruitor acelea pe care le-a suferit o singură dată; atunci trebuie ca aceste curse să le primim în față cu veghere și atenție gata de înfruntare, așa cum face luptătorul care evită cu o precauție foarte precisă și cu iuțeala trupului loviturile adversarilor, și să oferim în rugăciunile și în invocările ajutorului de sus sfârșitul războiului și îndepărtarea săgeților. Pentru că aceasta ne-a învățat-o Pavel, zicând: "Luați pavăza credinței cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului". Așadar, chiar dacă în timpul acestor rugăciuni ni s-ar sugera închipuiri (viziuni) rele, sufletul să nu înceteze să se roage și să nu creadă că el poartă răspunderea pentru sugestiile rele ale vrăjmașului, ca și pentru imaginațiile ciudatului scamator; dimpotrivă, să fie convins că imaginația cugetelor rele se datorează obrăzniciei inventatorului de răutate și să redublăm îngenuncherea și să rugăm pe Dumnezeu să distrugă pentru aceasta bariera rea a cugetelor neraționale, așa încât, fără obstacole, cu puterea minții să treacă îndată și neîmpiedicat spre Dumnezeu, fără a fi întrerupt vreodată de asaltările amintirilor rele. Iar dacă influența păgubitoare a gândurilor ar deveni mai puternică din cauza nerușinării vrăjmașului, nu trebuie să ne dăm bătuți și nici să nu ne oprim la mijlocul luptelor noastre, ci să răbdăm până atunci până când Dumnezeu va vedea perseverența noastră și ne va lumina cu harul Duhului, care pe vrăjmaș să-l pună pe fugă, iar mintea noastră s-o purifice și s-o umple de lumină dumnezeiască și să facă în așa fel încât gândul nostru să slujească lui Dumnezeu cu liniște netulburată și cu plăcere.

 

Către călugării care viețuiesc chinovitic

I

 

Așadar, am vorbit mai înainte, atât cît a fost posibil, pentru fiecare ascet și pentru cel care a îmbrățișat viața retrasă, cum, anume, trebuie să exercite sufletul spre ce este bun și să îndrumeze trupul spre ceea ce se cuvine, pentru ca să poată să imprime în noi pe filosoful (înțeleptul) desăvârșit. Totuși fiindcă mai mulți asceți trăiesc în chinovii (mai mulți la un loc), unde îndeamnă unul sufletul celuilalt către virtute și prin compararea faptelor se îndeamnă spre desăvârșire morală, am socotit că este drept să-i îndrumăm și pe aceștia prin cuvinte. Dar trebuie să cunoască întâi cît de mare și de important este bunul pe care îl urmăresc și după aceea să primească îndemnul către acest bun, ca să dovedească bunăvoință și râvnă corespunzătoare importanței faptului. La început, așadar, se întorc la bunul după natură, pentru că îmbrățișează comuniunea și viețuirea împreună. Căci comuniune perfectă de viață, după mine, există acolo unde nu mai sunt proprietari, contradicțiile de păreri au dispărut, iar orice tulburare și contestare și ceartă au fost îndepărtate, și unde toate sunt comune; inimile, cugetele, trupurile și acele prin care se hrănesc și se îngrijesc trupurile, comun este Dumnezeu, comun este tot ceea ce duce spre pietate, comună este mântuirea, comune sunt luptele, comune sunt ostenelile, comune sunt coroanele, unde mulți formează unul și unul nu este singur, ci în mai mulți.

II

Ce poate să fie egal cu acest fel de viață? Ce este mai fericit? Ce este mai prețios decât reunirea și unirea? Ce este mai plăcut decât combinarea caracterelor și sufletelor? Oameni de neamuri diferite și din țări diferite au acționat și s-au unit într-o atât de desăvârșită unitate, încât să poată fi socotiți un suflet în multe trupuri, și trupurile multe să apară ca organe ale unui singur cuget. Cel slab la trup are pe mulți care îl ajută cu bunăvoință; cel bolnav și abătut cu sufletul are pe mulți care îl îngrijesc și îl redresează. Sunt deopotrivă robi unul altuia, sunt stăpâni unii altora și cu libertate de neînvins se străduiesc să-și dovedească reciproc cea mai desăvârșită slujire, pe care n-a reușit s-o producă vreo nenorocire de forță majoră (calamitate), care provoacă multă neliniște celor care conduc, dar a fost înfăptuită cu plăcere de libertatea de opinie; pentru că dragostea supune pe cei liberi unul altuia, și asigură libertatea fiecăruia cu alegere personală. Asemenea acestora ne-a voit Dumnezeu dintru început și asemenea lor ne-a creat. Aceștia ne reamintesc vechiul bun, pentru că trec în umbră păcatul protopărintelui Adam; căci n-ar exista împărțiri și neînțelegeri între oameni dacă păcatul n-ar fi împărțit firea în două. Așadar, aceștia sunt imitatori adevărați ai Mântuitorului și ai vieții Lui după trup. Căci, precum Acela, formând un tot cu ucenicii, a făcut toate comune și pe Sine - Apostolilor, la fel și aceștia, câți observă desigur cît mai corect buna rânduială a vieții - imită cu exactitate viața Apostolilor și a Domnului. Aceștia râvnesc viața îngerilor, păzind ca și aceia, cu exactitate viața în comun. La îngeri nu există ceartă, nici discuție, nici contradicție. Toate aparțin fiecăruia și toți înmagazinează pentru ei înșiși toate bunurile. Căci bogăția îngerilor nu este materie care se descrie, care să se facă bucăți, dacă ar trebui să se împartă la mai mulți, ci este creație nematerială, bogăție a minții.

III

Și pentru aceasta, bunurile rămân întregi ca ale fiecăruia și pe toți îi fac bogați deopotrivă, fiind indiscutabil socotite ca o realizare proprie a lor. Căci contemplarea celui mai înalt bun și posesia celei mai clare dintre virtuți este agoniseala (comoara) îngerilor, către care este îngăduit tuturor să privească și fiecare să ia întreaga cunoaștere și posesie a lor. Asemenea acestora sunt asceții adevărați; ei nu urmăresc cele pământești, ei caută cele cerești, și toți, fiecare în parte, dobândesc întreg acest tezaur pentru ei înșiși prin distribuire care nu separă în părți. Căci este vorba de posesia virtuții și de bogăția faptelor și de lăcomia vrednică de laudă și de răpire fără (a provoca) vărsare de lacrimi și de lăcomia care se încununează, unde cel care nu este harnic este vinovat. Toți răpesc și nimeni nu este păgubit și pentru aceasta pacea este răsplătită (premiată) cu bogăția. Aceștia răpesc de la înaintași bunurile împărăției anunțate, pentru că prezintă viața lor virtuoasă și comuniunea lor cu o copie exactă a felului de viață și a situației de dincolo. Aceștia au realizat sărăcia în mod desăvârșit pentru că nu au nimic propriu, ci toate aparțin tuturor. Aceștia au arătat cu înțelepciune cît de mari bunuri ne-a adus întruparea Mântuitorului, pentru că firea dublă a oamenilor, care a fost făcută bucăți a fost readusă, atât cît a depins de ei, la ea însăși și la Dumnezeu. Pentru că acesta a fost, pe scurt, scopul coborârii după trup a Mântuitorului: să readucă firea omenească la ea însăși și la El; și după ce va șterge reaua împărțire în două, să restabilească vechea unire, așa cum un foarte bun doctor reunește prin remedii salvatoare corpul care a fost despărțit în multe părți.

IV

Am relatat acestea, nu ca să arăt dorința mea de glorie și să înalț prin cuvinte realizările celor care viețuiesc chinovitic (căci cuvintele nu au putere atât de mare, încât să laude lucrurile mari, ci mai degrabă să le umbrească prin slăbiciunea expunerii), ci ca să relatez după putere și să arăt mulțimea și mărimea realizării. Căci ce ar putea să ajungă la egalitate, prin comparație cu acest bun? Pentru că, acolo unde există un tată care imită pe Tatăl ceresc și mulți copii care se străduiesc cu râvnă să se depășească unul pe altul prin acte de condescendență față de întâistătător, acolo copiii trăiesc în bună înțelegere între ei și primesc pe tată cu faptele lor virtuoase, fără să atribuie firii cauza viețuirii împreună, ci pentru că împlinesc cuvântul îndrumător și păzitor al viețuirii în comun mai sigur decât firea și pentru că se țin uniți prin legătura Sfântului Duh. Așadar, cu ce chip din lume ar putea să fie reprezentată puterea (acestei) realizări? Cu nici un chip de pe pământ; singur chipul cel de sus rămâne. Tatăl Cel de sus este calm, fără pasiune, și El îi atrage pe toți (numai cu cuvântul). Copiii Tatălui de sus nu sunt întinați; curățenia i-a făcut fii și pe aceștia. Dragostea unește cele de sus; dragostea i-a unit și pe aceștia între ei. În realitate, însuși diavolul depune armele în fața acestei falange, pentru că este insuficient pentru atât de mulți luptători, care se rânduiesc în ordine de luptă împotriva lui bine înarmați și reuniți, dar atât de bine strânși între ei, prin dragoste și protejați de Duhul (Sfânt), ca un baraj, încât nici cea mai mică dintre săgețile lui nu reușește să se strecoare. Ia aminte, împreună cu mine la lupta cu suflet unit a celor șapte Macabei și vei găsi că aceștia erau uniți mai cald. Referindu-se la aceștia, proorocul David a exclamat în psalmi: "Iată acum ce este bun și ce este frumos decât numai a locui frații împreună", și înțelegea prin "bun", viața stimată și prin "frumos", plăcerea care ia naștere din buna înțelegere și din unire. Toți câți trăiesc această viață cu exactitate, mi se pare că imită cea mai înaltă virtute.

 

Se cuvine ca ascetul să treacă la viața ascetică cu examinare hotărâtă, și despre supunere

 

Pentru cei care au minte pătrunzătoare, prin expunerea caracteristicilor vieții ascetice, cuvântul a înfrumusețat îndrumarea (canonul) vieții. Dar fiindcă se cuvine ca pentru frații mai simpli să fie expuse și mai clar regulile acestei vieți, cu referire la fiecare, către aceasta ne vom și îndrepta acum.

Așadar, cel care vine la o astfel de viață, înainte de toate, trebuie să aibă o gândire fermă și neclintită și de nezdruncinat și o asemenea bună dispoziție încât duhurile răutății să n-o atace și să n-o schimbe și să arate perseverența martirilor cu tărie de suflet până la moarte; în plus, trebuie să fie atașat poruncilor lui Dumnezeu și să fie ascultător superiorilor (stareților); căci aceasta este sinteza vieții (ascetice). Adică, așa cum Dumnezeu, Care este și se socotește demn să fie numit Tatăl tuturor, cere ascultare absolută de la cei care-I slujesc, la fel și părintele duhovnicesc între oameni, care adaptează poruncile lui la legile lui Dumnezeu, pretinde ascultare indiscutabilă. Căci dacă cel care se consacră unei lucrări mecanice, care ne este folositoare pentru viața prezentă, se supune întru totul tehnicianului și nu-l contrazice deloc în dispozițiile lui, nici chiar când acesta ar lipsi puțin din apropierea lui, ci tot timpul este cu ochii la maestru și primește mâncarea și băutura și felul de viață pe care acela i-l hotărăște, cu atât mai mult cei care vin să învețe pietatea și egalitatea, după ce se conving pe ei înșiși că vor putea să dobândească de la superior (stareț) această cunoaștere, vor oferi superiorilor disciplină deplină și ascultare absolută în orice, și nu vor cere explicații pentru porunci, ci vor îndeplini lucrul care li s-a poruncit; dar dacă n-ar ști ceva din cele care contribuie la mântuire, se va îngădui să întrebe și să învețe în mod cuviincios și cu respectul cuvenit. Dar fiecare om trebuie să se străduiască, încât să nu fie înjosită măreția sufletului prin revolta plăcerilor. Căci, cum ar mai putea sufletul care a fost absorbit jos de plăcerea cărnii, să privească cu ochiul liber spre lumina cu care se înrudește și se înțelege ușor? Pentru aceasta trebuie înainte de toate să exercite cumpătarea, care este paznicul sigur al înțelepciunii și nu îngăduie gândirii stăpâne să rătăcească ici și colo. Căci, precum apa țâșnește drept spre suprafață prin canale sub presiune și nu poate să se împrăștie aiurea, la fel și cugetarea oamenilor; căci cumpătarea, ca un canal impenetrabil, care este presat din toate părțile, se va înălța în cele din urmă, ca din frica de a se mișca, spre dorința celor mai înalte, fiindcă nu are unde să se împrăștie. Căci nu este cu putință vreodată ca să stea fix cel care a primit de la creator firea de a se mișca fără încetare; iar când este împiedicat să se miște către cele deșarte, este cu neputință să nu urmeze drumul drept al adevărului. Dar cumpătare socotim că însemnează nu numai abținerea de la mâncăruri (fiindcă aceasta o realizează și mulți dintre filosofii elini), ci înainte de toate nedistrarea ochilor. Căci ce folos este dacă te abții de la mâncăruri, dar mănânci cu ochii pofta adulterului, sau cu voința ta asculți cu urechile strigăte deșarte și diavolești? Nu folosește la nimic să te abții de la mâncăruri, dar să nu te abții de la aroganța mândriei și vanității și de la alte patimi. Într-adevăr, la ce folosește să fii cumpătat la mâncăruri, dar să nu te abții de la gânduri rele și deșarte? Pentru aceasta și Apostolul a spus: "Mă tem cu nu cumva să abată gândurile voastre". Așadar să fim cumpătați, de la toate acestea, pentru ca să nu ajungă și la noi acuzația Domnului, că strecurăm țânțarul și înghițim cămila.

 

Nu trebuie să se urmărească întreținerea de convorbiri cu rudele care trăiesc în viața civilă, sau să se poarte grijă de lucrurile acestora

I

 

Așadar, se cuvine ca de neamuri și de prieteni și de părinți să fim separați cu starea sufletească, așa cum vedem pe cei morți că lipsesc dintre cei vii. Căci acela care cu adevărat s-a încredințat luptelor virtuții și a renunțat la toată lumea, împreună cu cele ce îi aparțin ei, și ca să mă exprim mai deplin, s-a răstignit pe sine, acela a murit pentru lume și pentru toți cei din lume, fie că sunt părinți, fie că sunt frați, fie că aparțin rudeniei de a treia sau de a patra sau de o mai îndepărtată treaptă. Așadar, dacă părinții se separă de viața (lumească) și îmbrățișează viața copilului, ei sunt rude cu adevărat, dar nu mai ocupă locul de părinți, ci locul de frați. Căci cel mai adevărat părinte, primul, este Tatăl tuturor, iar al doilea după Acela este superiorul (starețul) vieții duhovnicești. Dar dacă neamurile rămîn să păstreze viața de mai înainte, ele sunt parte a lumii de care noi ne-am separat și nu se aseamănă deloc cu cei care au lepădat pe omul trupesc și au refuzat reconcilierea cu aceștia. Iar cel care acceptă cu sârguință prietenia celor din lume, să se îndeletnicească tot timpul împreună cu ei, instalează în sufletul lui, prin întâlnire (convorbire) permanentă, stările sufletești ale acelora. Și atunci, după ce mintea lui a fost cuprinsă din nou de gândirea lumească, îi slăbește rezistența cea bună, se desparte de gândirea duhovnicească, îi revine în suflet indispoziția anterioară și este rănit de cel vrăjmaș, care tulbură viața duhovnicească prin rudenia după trup.

II

Așadar, pentru neamuri să dorim cele mai bune (lucruri), dreptatea, numele bun și pietatea și pe acelea pe care noi le socotim cinstite. Căci acestea e bine să ni le dorim și nouă, ca și acelora al căror interes este să beneficieze de la noi. Noi însă să ne debarasăm gândurile de grija și preocuparea pentru aceia. Căci diavolul, văzând că am lepădat orice grijă lumească și ne îndreptăm bine înarmați spre cer, vâră în noi ideea pentru neamuri, ne pregătește să purtăm grijă de afacerile lor și astfel face a gândul nostru să se preocupe cu griji lumești; care anume, este averea neamurilor și dacă este îndeajuns sau lipsește, care sunt câștigurile pe care le realizează din tranzacțiile lor, și cît crește averea lor, care sunt pagubele ce li se întâmplă din împrejurări nefericite ale vieții și cu cît se micșorează averea existentă; și îl face să se bucure de bunăstarea lor, dar să se neliniștească de nereușitele lor; să aibă împreună cu ei aceiași vrăjmași (chiar dacă după porunca lui Dumnezeu nu trebuie să avem nici un vrăjmaș), și se bucură împreună cu prietenii, care nu prețuiesc după cum se cuvine, de multe ori, familiaritatea duhovnicească, dar se bucură chiar de câștigurile nedrepte și ilegale ale lor și își vâră iarăși în cuget toate preocupările rele ale problemelor lumești, pe care, după ce le-am îndepărtat, le-am primit în gândurile noastre duhovnicești, și după ce cultivă din nou în suflet gândirea pământească și lumească, suprimă pe ascetul lăuntric și pregătește pe curajosul care poartă numai pe deasupra forma ascetului, dar nu mai este deloc preocupat de virtuți. Iar de multe ori, din cauza interesului (favoritismului) puternic pentru neamuri, ascetul îndrăznește să săvârșească și ierosilie, ca să remedieze nevoia neamurilor. Pentru că toate câte s-au strâns pentru sfinți, care s-au afierosit pe ei înșiși lui Dumnezeu, sunt socotite și privite ca sfinte și adevărate ofrande. Așadar, cel care își însușește ceva dintre acestea devine ierosil (necinstitor de cele sfinte).

III

Așadar, după ce am cunoscut paguba de nesuportat pe care o provoacă bunăvoința față de neamuri, să ne îndepărtăm de grija lor, ca să nu fie ea o armă diavolească. Pentru că Însuși Domnul a oprit legătura și familiaritatea de acest fel, când n-a îngăduit unuia din ucenicii Lui nici chiar să-și ia rămas bun de la cei ai casei lui, iar altuia nici să îngroape trupul mort al tatălui său. Așadar, celui care a vrut să-și ia la revedere de la neamurile lui i-a spus că: "Nimeni care pune mâna pe plug și se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu". Iar celuilalt care a voit să-și îngroape pe tatăl său, i-a spus: "Urmează-Mi", și "Lasă morții să-și îngroape morții lor". Deci, cu toate că amândoi au părut că cereau lucruri foarte raționale și foarte drepte, Mântuitorul n-a consimțit și pentru nimic în lume n-a lăsat pe ucenicii împărăției cerurilor să se despartă de El, pentru ca să nu fie abătuți de înclinarea stărilor sufletești pământești și trupești și să facă sau să cugete ceva nedemn de grija înaltă și cerească; pentru că nu se îngăduie celor ce poartă grija celor cerești să se îndeletnicească cu lumea, după ce au abandonat-o și după cuget au devenit supraoameni. Dar dacă cineva ar întreba cum, atunci, legea poruncește să ne îngrijim de neamuri, spunând: "De cei de un neam cu tine nu te ascunde", și la fel și Apostolul: "Dacă cineva nu poartă grijă de ai săi și mai ales de ai casei sale, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios" acestuia îi vom da răspuns scurt, că dumnezeiescul Apostol a spus aceasta pentru cei din lume, care au bogăție materială și pot să îndulcească lipsa neamurilor. De asemenea și legea spune acestea, și ca să fiu mai scurt, față de cei vii, nu față de cei morți, fiindcă cei morți într-adevăr nu au o asemenea obligație.

IV

Dar tu ai murit și te-ai răstignit pentru toată lumea. Pentru că ai lepădat bogăția materială și ai iubit sărăcia, te-ai făcut ofrandă lui Dumnezeu și ai devenit obiect de preț al lui Dumnezeu. Deci, ca un mort ești liber de orice obligație față de neamuri și ca un sărac nu ai nimic ca să le oferi. Nici chiar de roadele muncii tale manuale nu-ți este îngăduit să dispui pentru oameni, pentru că nu mai ai putere nici asupra. corpului tău, ca ofrandă (făcută lui Dumnezeu), ci trebuie să trăiești numai împreună cu asceții, pentru că și aceștia sunt întru totul afierosiți lui Dumnezeu. Așadar, cum ți s-ar potrivi ție cuvintele care au fost amintite de Sfintele Scripturi? Sau cum nu vei păcătui dacă ai contraveni făgăduințelor tale cu privire la viața ascetică?

 

Nu se cuvine să se separe nimeni de comunitatea frățească spirituală

I

 

Într-adevăr și despre aceasta trebuie să fim încredințați în mod clar, căci cel care a intrat o dată în legătură și împreună-viețuire într-o comunitate frățească duhovnicească nu mai poate să se retragă și să se despartă de cei cu care s-a legat. Pentru că, dacă oamenii unindu-se adeseori în comuniune chiar de viață materială nu pot, din cauza înțelegerilor asupra cărora s-au pus de acord, să se despartă, sau - altfel - cel care ar face aceasta este supus, ca vinovat, la sancțiunile stabilite (de legi), cu atât mai mult cel care s-a angajat la împreună-viețuire duhovnicească, (angajare) care este de nedezlegat și veșnică, nu poate să se separe și să se despartă pe sine de aceia cu care s-a unit. Iar dacă ar face-o, se expune pe sine celor mai grele pedepse de sus ale lui Dumnezeu. Căci dacă o femeie care s-a căsătorit și are unire trupească cu bărbatul ei, și ar fi dovedită complotând împotriva lui, se condamnă la moarte, cu atât mai mult se face vinovat pentru separare cel care s-a unit în comuniune duhovnicească, având ca martor și mijlocitor pe Însuși Duhul Sfânt.

II

Așadar, precum mădularele trupului, care sunt unite cu legătură fizică, nu pot să se separe de corp, sau, dacă se separă, ceea ce s-a separat moare, la fel și ascetul, fiindcă este legat de comunitatea frățească și este legat cu legătura Duhului, care este legătură mai puternică decât legătura fizică, nu are dreptul să se separe de ceilalți cu care s-a legat. Iar dacă ar face aceasta este mort în suflet și este lipsit de harul Duhului, pentru că a contravenit convenției frățești întărită de Acesta. Și dacă cineva ar spune că unii dintre frați sunt răi, - fiindcă n-ar putea să-i acuze, fără îndoială, pe toți, din moment ce n-au făcut comuniunea cu scop rău, așa încât toți să fie răi conform înțelegerii - dacă, deci, ar spune că unii frați sunt răi și din neatenție dezorganizează binele, neglijează bunacuviință, nu observă disciplina care este proprie asceților și pentru aceasta trebuie să se separe de ei, acesta n-a înțeles îndeajuns justificarea pentru separare; pentru că nici Petru sau Andrei sau Ioan nu s-au detașat de restul Apostolilor din cauza răutății lui Iuda, nici alt apostol n-a recurs la această justificare ca motiv ca să se despartă, și nici n-a fost împiedicat în ascultarea lui față de Hristos de răutatea aceluia; dimpotrivă, s-au supus învățăturii Domnului și au urmat pietatea și virtutea, fără ca, desigur, să se îndrepte spre răutatea aceluia. Astfel cel care ar pretinde că a fost nevoit să se despartă de comuniunea duhovnicească din cauza celor răi, n-a găsit bună justificarea pentru nestatornicia lui, ci este pământ pietros, unde, din cauza nestatorniciei cugetului lui, nu poate să prindă rădăcină cuvântul adevărului; și n-a rezistat în viața virtuții din cauza asaltării micii ispite sau a nestăpânirii patimilor, și îndată s-a uscat tânărul vlăstar al învățăturii de căldura mare a patimilor; ci, concepând după propria-i informare pretexte ușoare și neîndestulătoare pentru apărare înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, se înșeală cu ușurință și pe sine. Căci nimic nu este mai ușor (pentru om) decât să se înșele pe sine, fiindcă fiecare se socotește hărăzit să-și fie sieși judecător, socotind că cele plăcute sunt și folositoare.

III

Așadar, un astfel de om care va judeca alături de adevăr, să fie blamat ca făcându-se motiv de sminteală pentru mulți, adică îndemnând totdeauna cu exemplul lui rău spre râvnirea unor acțiuni asemănătoare și făcându-se moștenitorul acelui "vai": "Mai bine i-ar fi lui să-i atârne de gât o piatră de moară și să fie aruncat în adâncul mării". Căci atunci când sufletul se va obișnui cu îndepărtarea de cele vrednice, se umple cu multă necumpătare, lăcomie și îmbuibare, minciună și tot felul de lucru necinstit; și în cele din urmă se prăpădește în prăpastia răutății, fiind încercat cu cele mai josnice răutăți. Așadar acela care este instituit îndrumător al acestor oameni să aibă în vedere pentru câte suflete se face vinovat de pieire, mai ales atunci când n-ar fi în stare să ia asupra-și nici răspunderea propriului său suflet. Căci pentru ce unul ca acesta nu imită mai degrabă pe marele Petru și nu se face pentru ceilalți exemplu de adevărată credință și de luptă pentru cele bune, așa încât cu strălucirea luminii faptelor lui și cei care se găsesc în întunericul răutății să fie îndrumați spre mai bine? Și apoi dreptul Noe n-a spus înaintea lui Dumnezeu: trebuie să fug de lume, căci toți sunt răi, ci mai degrabă a rezistat ca un atlet și curajos, și în adâncul răutății și-a păstrat neclătinată pietatea, și n-a cârtit deloc împotriva lui Dumnezeu, ci cu răbdare și cu nezdruncinată tărie în luptă cu valurile impietății și-a salvat barca pietății. Și Lot în Sodoma în timp ce se învârtea în mare impietate, nelegiuire și nedreptate, și-a păstrat virtutea întreagă, fără să fie abătută în vreo parte de ispitele rele; ci, dimpotrivă, în mijlocul omorâtorilor de oaspeți, și a acelora care, disprețuiau mult și contraveneau legilor naturale și-a păstrat neîntinată sfințenia, el, pe cît i-a fost cu putință, a îndemnat la aceasta și pe alții, învățând binele prin fapte înainte (de a-l învăța) prin cuvinte. Tu, însă, aduci ca pretext neglijențele fraților, fie că sunt reale, fie că sunt inventate de tine, concepând îndepărtarea (apostazia) și imaginând contravenirea Sfântului Duh, și pregătești calomnierea fraților ca perdea pentru răutatea ta și pentru lenevia ta în ostenelile cele pentru virtute.

IV

Așa încât, cel care a fost astfel înțelepțit prin exemple, să accepte cu plăcere unirea Duhului, pe care a primit-o când a fost instruit ca prunc în învățătura cerească. Căci nici nu s-a întâmplat ca unul din degetele mâinii să fi suferit ceva din cele dureroase, și celălalt s-a și pregătit să suporte cu curaj tăierea; însă mai întâi va dispărea durerea tăierii și apoi rămâne el ferm, așa încât să împlinească pentru corp lipsa degetului care a fost primejduit, iar mâna să nu piardă în întregime membrele ei fizice și să fie lipsită astfel de rânduiala respectivă, care a fost socotită potrivită și de natură. Să raportezi acum exemplul la cazul ascetului și să cercetezi cît de mare durere și neorânduială provoacă prin tăiere (desprindere) celor cu suflete sensibile și cum se pregătește pe sine ca mort și rupt de viață. Iar că superiorul (starețul) nu va dori să îndrumeze pe ucenicul lui spre răutate, așa încât îndrumarea rea a dascălului să devină pentru ucenic pretext de separare și îndepărtare, să reflectăm, dacă dorești astfel: Ce este tatăl? și ce este dascălul? Și unul și altul sunt dascăli (pentru copii). Dar unul se roagă și dorește cu râvnă cele mai bune pentru copil, iar celălalt le dorește pentru ucenici. Căci natura părinților este să se roage ca fiii lor să devină cît se poate mai buni și mai înțelepți, mai cinstiți și mai cumpătați, așa încât copiii să realizeze progrese, iar părinții să se mândrească prin raportarea către ei a virtuților copilului. Profesorii (maeștrii) de gimnastică, de altă parte, se îngrijesc ca aceia pe care îi pregătesc să devină foarte curajoși și îndemânatici în mod excepțional, așa încât, pe de o parte, cu forța corporală și cu experiența să lupte așa cum trebuie și să câștige victorii strălucite împotriva adversarilor, iar pe de altă parte, lupta lor bine disciplinată să devină un merit clar al maeștrilor. Căci este în firea oricărui dascăl să vrea ca ucenicii lui să-și însușească cu toată precizia cele ce i s-au predat. Așadar, din moment ce astfel este firea părinților, cum nu se va ruga și dascălul sfințeniei ca ucenicul lui să se dovedească în mod desăvârșit fără răutate și înțelept în înțelepciunea duhovnicească și mai ales când știe în mod clar că după ce ucenicul ajunge astfel, acesta și de oameni va fi lăudat și de la Hristos va primi cununi strălucite, pentru că pe ucenicii Lui, sau mai bine pe frații Lui, cum prefera Hristos să-i numească, i-a făcut, prin grija Lui, vrednici de familiaritate față de El.

V

Dar să analizăm și celălalt (aspect), anume, dacă ucenicul devine rău din cauza îndrumării lui, rușinea dascălului, la festivitatea universală a judecății, va fi jalnică; și acesta nu numai că va fi rușinat înaintea tuturor puterilor cerești, ci va fi și pedepsit. Pentru care motiv, deci, s-ar putea ca superiorul (starețul) să nu vrea ca ucenicul lui să devină cinstit și îngăduitor? Dar și după alt chip este nefolositoare pentru dascăl răutatea ucenicului. Anume fiindcă amândoi au înțeles să ducă împreună viața comună, ucenicul împărtășește dascălului, primul, roadele răutății la care el ar participa, așa cum șerpii veninoși trec (descarcă) veninul întâi în cei care îi încălzesc; așa încât să fie clar din orice punct de vedere, că, - și din natura lucrurilor și din folosul pentru cel care învață -, acesta va dori și se va strădui, în orice chip, ca ucenicul lui să devină cinstit și milostiv. Căci, dacă dascălul este stăpânit de răutate și perversitate, către acest scop va îndruma și pe ucenicii pe care îi învață; iar dacă, dimpotrivă, este dascăl de virtute și dragoste, nu cred că el va dori ca ucenicul lui să ajungă la un rezultat opus străduințelor lui. Așadar, pentru cel care dorește să se despartă de felul duhovnicesc (de viață) orice justificare ar putea fi socotită dreaptă. Dar s-a arătat că motivul unei asemenea hotărâri a lui (de a se separa) este neînfrânarea patimilor, indiferența (lipsa de compasiune) față de suferințe și ușurința și nestatornicia judecății lui. Căci acesta n-a auzit despre proorocul David că "fericiți sunt cei ce păzesc judecata"; cei care păzesc nu cei care risipesc (suprimă). Aceștia sunt cei care s-au asemănat celor neînțelepți, care au așezat pe nisip, adică pe convingere nehotărâtă, temelia zidirii duhovnicești, pe care o destramă și o risipesc puține picături ale ispitelor și un scurt torent al ascultărilor celui rău (diavolului), după ce a fost distrusă temelia.

 

Despre supunere mai pe larg

I

 

Am explicat în măsura în care a fost posibil, cum se cuvine să păzească unirea de nedezlegat cel care s-a unit o dată cu modul de viață duhovnicesc. Acum vom vorbi din nou despre supunere; mai înainte am relatat lucrurile pe scurt, acum le vom expune mai pe larg și vom arăta câtă supunere cere cuvântul Scripturii de la asceți față de proiestos, și de însăși Sfânta Scriptură mă voi folosi ca să lămuresc măsura acestei (supuneri). Apostolul Pavel, în Epistola către Romani, poruncește să se supună tuturor înaltelor stăpâniri, stăpânirilor lumești, nu celor duhovnicești; și a lămurit aceasta cu cele pe care le-a adăugat, când a vorbit despre dări (impozite) și despre stăpâniri, și a explicat că acela care se împotrivește, și în cel mai mic lucru, stăpânirii, se împotrivește lui Dumnezeu. Așadar, dacă legea dumnezeiască a atribuit atât de mare supunere din partea celor credincioși față de dregătorii lumii acesteia, care au primit autoritate după lege omenească - cu toate că atunci aceștia trăiau nepios -, cît de mare supunere trebuie să arate ascetul față de acela care a fost făcut dregător de Dumnezeu și a primit autoritate de la legile Aceluia? Așadar, cum nu se va împotrivi poruncii lui Dumnezeu cel care se împotrivește superiorului (starețului)? De altfel și Apostolul poruncește în mod categoric să ne supunem superiorilor duhovnicești întru toate, căci spune: "Ascultați pe conducătorii voștri și vă supuneți Lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă, ca să facă aceasta cu bucurie și nu suspinând, lucru care n-ar fi spre folosul vostru". Așadar, dacă lipsa supunerii față de normele vieții ascetice este păgubitoare, trebuie să urmărim ceea ce ne este mai folositor. Căci ceea ce este nefolositor pricinuiește - știm - mare pagubă, (dar ) și energia pentru pocăință și îndreptare.

II

Se cuvine, deci, să râvnim îndeosebi supunerea sfinților, pe care au arătat-o ei față de Dumnezeu, dacă vrem cu adevărat să arătăm supunere după chipul cel drept, folosind ca îndestulător acest exemplu pentru cazul nostru. Și să nu socotească nimeni că vrem să întărim supunerea față de egumeni, folosind exemple exagerate și că îndrăznesc să compar în chip nesocotit supunerea față de oameni cu supunerea față de Dumnezeu. Pentru că n-am recurs să fac o asemenea comparație de la mine, ci fiind sprijinit de înseși Dumnezeieștile Scripturi. Căci ia aminte ce spune Domnul în Evanghelii, când hotărăște supunere pentru ucenicii Lui: "Cine vă primește pe voi, pe Mine Mă primește", și în altă parte: "Cel care vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă, și cel care se leapădă de voi, se leapădă de Mine". Iar că ceea ce s-a spus pentru Apostoli, s-a legiferat pentru toți cei care vor conduce (Biserica), după aceștia, este posibil să se demonstreze cu multe mărturii neîndoielnice ale dumnezeieștii Scripturi și cu alte dovezi foarte clare. Așa încât și noi vom întocmi cuvintele noastre în conformitate cu legile dumnezeiești, socotind că trebuie să avem supunerea sfinților față de Dumnezeu ca model al supunerii față de proiestoși.

Așadar, cum au arătat Sfinții supunerea lor Stăpânului? Să amintesc pe Avraam care a primit poruncă să-și lase casa, averea, proprietățile, neamurile, prietenii și în plus să dorească cele opuse: înfrânarea, necunoscutul, rătăcirea, sărăcia, temerile, primejdiile și câte greutăți urmează pe cei înstrăinați, și că, fără întârziere, el s-a supus și și-a părăsit bunăstarea și liniștea preferând în locul lor oboseala și rătăcirea.

III

Vezi, deci, pe cel mai desăvârșit ascet, disprețuitor al oricărei fericiri lumești pentru Dumnezeu? Dar, să trecem la cele ce urmează: Într-adevăr, el ocupă Palestina, locul făgăduit de Dumnezeu spre ședere; dar, seceta cuprinzând țara, s-a refugiat în Egipt, unde și-a pierdut soția; însă nu s-a descurajat, nici n-a cârtit împotriva planurilor lui Dumnezeu, socotind acestea ca răsplătiri ale supunerii lui; ci a suportat cu răbdare, nu o singură dată, chiar și pe aceasta ce i s-a întâmplat din partea regelui gherarilor, (socotită) cea mai gravă dintre toate nedreptățile. Căci a hotărât, fără ezitare, să se supună lui Dumnezeu; n-a cercetat ce plănuiește Dumnezeu pentru el, ci cum să dovedească o supunere cît mai desăvârșită și fără reproș. Cu siguranță, pentru aceasta a și avut, în cele din urmă, de la Dumnezeu pe Isaac, care a fost răsplătirea și darul rugăciunii și credinței; dar când l-a văzut pe acesta că a înaintat în vigoarea tinereții și că ar procura părinților lui bune speranțe pentru succesiunea și înmulțirea descendenților lor, atunci, după atâtea nădejdi, Avraam a primit poruncă de la Dumnezeu să urce pe un munte înalt și să aducă jertfă lui Dumnezeu pe cel pe care i l-a dat. Atunci a primit acel glas îngrozitor și sarcina înfricoșătoare și porunca și zgomotul peste puterea firii, și a suportat-o liniștit, fără să-și piardă rațiunea și fără să-și piardă curajul, ci ca și cum ar fi trebuit să jertfească un oarecare miel, astfel cu mintea liniștită și netulburată, a purtat jugul ascultării și a mers cu copilul să împlinească porunca, fără ca, - nici chiar în acest caz -, să comenteze hotărârea lui Dumnezeu sau să-L critice; dimpotrivă a fost atent numai la sine, cum să împlinească, fără vreo lipsă, ascultarea. Astfel și-a atras și coroana strălucită și a stabilit și pentru toată lumea coloană de sprijin pentru credință și supunere. Fără îndoială ar fi posibil să ne referim și la ascultarea celorlalți străluciți sfinți ai Vechiului Testament, pentru ca asceții să învețe supunerea fără contestare; totuși, ca să nu lungim prea mult cuvântul, vom îndruma pe fiecare, care dorește să se învețe, la studierea Sfintelor Scripturi și ne vom referi la ucenicii Mântuitorului, arătând cum s-au supus și cum au poruncit. Iisus le-a spus când se găseau încă la începutul uceniciei și așteptau ca, în curând, Stăpânul să domnească și socoteau că și ei nu se vor mai osteni deloc, nici nu vor mai fi primejduiți, nici nu vor mai lucra, ci vor domni cu Hristos și vor participa împreună cu El la mărirea împărătească și la supraveghere și la cinstire. Și aceasta o dovedește Petru dojenind pe Iisus, când le vorbea despre însăși patima Sa (ce urma să I se întâmple). Căci, spune Scriptura: "Și Petru, luîndu-L la o parte, a început să-L dojenească, zicîndu-I: Milostiv fii Ție, Doamne! Să nu-Ți fie Ție aceasta!", arătând prin aceasta că nimeni nu rămânea în vreun fel în situație rea; dar aceasta o dovedesc și fiii lui Zevedei, când au trimis pe mama lor să roage pe Domnul ca să le facă favoarea de a sta la loc de cinste unul de-a dreapta și altul de-a stânga Lui. Căci dacă n-ar fi crezut că va domni îndată, n-ar fi îndrăznit să-I ceară aceasta, având în minte scaunul Mântuitorului de-a dreapta Tatălui din ceruri.

IV

Așadar ce a spus celor care așteptau și nădăjduiau acestea? "Iată Eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor". Și în timp ce au auzit un lucru atât de mult opus față de nădejdea lor, ei n-au zis: cu alte nădejdi Te-am urmat, și ce lucruri opuse celor nădăjduite ne poruncești? Plăcere, (comoditate) așteptam și ne trimiți în primejdii? Cinstiți am nădăjduit și la necinstiri ne împingi? Domnie așteptam, și ne poruncești să fim prigoniți și să fim slujitori tuturor? Nimic din acestea n-au spus, cu toate că au auzit mai multe și mai rele decât cele relatate, precum: "Atunci vă vor da pe voi spre asuprire și vă vor ucide și vei fi urâți de toate neamurile, din pricina numelui Meu"; "Încă și la dregători și la regi vei fi duși pentru Mine". Și în timp ce au auzit toate acestea împotriva așteptării lor, au aplecat gâtul cu înțelegere, au primit jugul și au mers cu hotărâre la primejdii, în adunări publice, la disprețuiri, la lapidări, la loviri cu bastonul, la necinstiri, la răstigniri, la morți diferite; și au îndurat toate acestea cu atâta bunăvoie, încât se bucurau și sărbătoreau în mod fericit, atunci când se învredniceau să fie părtași la patimile lui Hristos; căci precum relatează Scriptura: "se bucurau că s-au învrednicit să sufere ocară pentru numele Lui". O asemenea supunere se cere să arate și ascetul după Dumnezeu față de egumen; căci așa cum s-a arătat mai înainte, Hristos a pregătit pe ucenici ca să imprime oamenilor acest fel de viață. Pentru că starețul (categumenul) nu este nimic altceva decât cel care ține locul Mântuitorului și mijlocește între Dumnezeu și om și oferă lui Dumnezeu mântuirea celor care i s-au încredințat lui.

V

Și aceasta o învățăm de la Însuși Hristos, când a instituit pe Petru ca păstor, după El, al Bisericii Lui, când i-a zis: "Petre, Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Paște oile Mele", dar a împărtășit putere egală tuturor păstorilor și dascălilor care vor urma după aceștia. Și dovada acesteia (puterii egale) este că toți leagă și dezleagă la fel ca și acela. Așadar, precum oile se supun păstorului, îndreptându-se în direcția pe care le-o arată păstorul, la fel trebuie să se supună și asceții, după Dumnezeu, stareților (categumenilor), fără să comenteze poruncile când sunt curate de păcat, ci să le împlinească cu toată bunăvoința și râvna. Căci așa cum cel care creează sau cel care zidește folosește fiecare instrument al artei lui, după voia lui, iar instrumentul nu poate să spună că nu va îndeplini lucrarea pentru care îl mânuiește artistul, ci se supune mâinii care îl conduce, la fel se cuvine ca și ascetul, ca instrument care contribuie prin artist la completarea zidirii duhovnicești, trebuie să se supună în toate în care egumenul socotește că nu e bine să conducă el, ca să nu păgubească desăvârșirea lucrării duhovnicești, neprocurându-și propria-i trebuință. Și așa cum instrumentul nu hotărăște el ce lucrare trebuie să facă în artă, la fel și ascetul trebuie să nu-și aleagă singur lucrările, ci să lase dorința lui la înțelepciunea și judecata artistului. Pentru că înțelepciunea starețului (categumenului) știe să cerceteze, cît mai exact posibil, caracterul și patimile și dorințele sufletești și să stabilească în mod corespunzător ceea ce îi trebuie fiecăruia. Pentru aceasta se cuvine, într-adevăr, ca nimeni să nu se împotrivească dispozițiilor lui, ci să fie încredințat că cunoașterea și îngrijirea personală este mai grea decât toate, pentru că din fire există în oameni iubirea de sine și fiecare om este lipsit de judecată dreaptă din cauza grijii deosebite față de sine; în timp ce cunoașterea și îngrijirea din partea altei persoane este mai ușoară, pentru că patima iubirii de sine la cei care judecă pe alții nu constituie piedică pentru o dreaptă cunoaștere (un diagnostic bun). Căci, dacă în sistemul ascetic se pune la temelie această armonie, cu ușurință va domni pacea între asceți și mântuirea va fi obținută prin dragostea și buna înțelegere dintre toți.

 

Se cuvine ca ascetul să ia asupra sa cu multă plăcere și lucrările disprețuite

 

Se cuvine, deci, ca ascetul să ia asupra sa și lucrări mai puțin prețuite, cu multă râvnă și bună plăcere, cunoscând că tot ceea ce se face pentru Dumnezeu nu este (lucru) mic, ci mare și duhovnicesc și vrednic de ceruri și ne procură răsplătiri cerești. Așadar, chiar dacă ar trebui să însoțească animalele de povară, care transportă bunurile pentru nevoile comunității frățești, nu trebuie să se împotrivească, amintindu-și de Apostoli, cum s-au supus cu plăcere poruncii Domnului, ca să aducă mânzul (de asin) și socotind că și cei pentru care au primit îngrijirea animalelor de povară sunt frații Mântuitorului; dar bunăvoința și râvna pentru acestea se referă la Domnul, Care a spus: "întrucât ai făcut unuia dintre acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut". Iar dacă obține răsplătiri pentru cei mai mici, cu atât mai mult le va obține pentru cei aleși, numai să nu socotească slujirea ca pretext al neglijenței, ci să se aibă în vedere pe sine cu deosebită atenție, ca să devină folositor și pentru el și pentru confrații lui. Iar dacă ar fi nevoie să îndeplinească vreuna dintre lucrările mai puțin prețuite, să știe că și Mântuitorul a slujit pe ucenicii Lui și n-a socotit (lucru) nedemn să facă pe cea mai disprețuită dintre lucrări și că este mare lucru pentru om să devină imitator al lui Dumnezeu, pentru că urcă prin înseși aceste lucrări umilitoare la înălțimea aceleia pe care o imită. Așadar, cine ar putea să spună că este umilitor ceva dintre cele pe care le-a făcut Dumnezeu?

 

Ascetul nu trebuie să dorească cinstiri și demnități

I

 

Ascetul în nici un caz nu trebuie să dorească cinstiri. Pentru că dacă a dorit în această viață răsplătirile oboselilor și faptelor lui, este nefericit din cauza retribuției, din moment ce pierde cele veșnice pentru cele trecătoare; iar dacă a preferat ca aici să nu lupte, nu va primi coroane în cer, că se cuvine ca nu numai să nu dorească cinstiri, ci, chiar când i s-ar oferi, să le refuze și să le îndepărteze, pentru ca să nu devină cinstea de aici micșorarea cinstirii de sus. Căci întreaga viață prezentă este pentru lucrări și lupte, în timp ce cea viitoare este pentru încoronări și răsplătiri, așa cum spunea marele Pavel, când era pe punctul să termine viața de aici și să treacă la cea de dincolo: "Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. De aceea, mi s-a gătit cununa dreptății, pe care Domnul îmi va da-o - nu aici, ci - în ziua aceea, El, Dreptul Judecător". Și iarăși Mântuitorul spune: "În lume necazuri veți avea". Și din nou, același Pavel spune că: "prin multe suferințe trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu". Așadar, dacă vrei să împărățești în lumea viitoare, să nu dorești aici plăcere și cinstire, iar dacă ai avea necaz în lumea aceasta din pricina cuvântului, adică a adevărului, să știi că vei împărăți după aceea; căci această răsplată a fost hotărâtă pentru necazul de aici în schimbul binelui. Iar dacă, totuși, nu vei avea necaz, să nu aștepți coroane acolo, pentru că n-ai purtat aici luptele și ostenelile care sunt hotărâte pentru coroane.

II

Așadar, ascetul să nu dorească sub nici o formă onoruri și nici să fie primul între ceilalți. "Căci oricine se înalță pe sine va fi umilit, iar cel care se smerește pe sine va fi înălțat". Dacă ascetul se va înălța pe sine, există Cel mare și puternic Care îl va umili și poate să-l coboare până la iad; dar dacă se va smeri pe sine, va fi înălțat în chip strălucit și impresionant, pentru că Dumnezeu înalță pe cel smerit după puterea ce îi este proprie. Așadar, ascetule, privește în sus la Cel Care înalță, într-adevăr, bine și nu deznădăjdui pentru cele prezente; pentru că ești luptătorul și lucrătorul lui Hristos, Care te-a format să lupți toată ziua și să suporți arșița soarelui toată ziua. Cum, nici nu s-a terminat ziua și cauți odihna? Așteaptă seara, sfârșitul vieții de aici, pentru ca, venind stăpânul casei să-ți numere salariile tale. Căci, făcându-se seară, a zis stăpânul viei către îngrijitorul său: "Cheamă pe lucrători și dă-le plata", și nu la mijlocul zilei, nici plata la început. Așteaptă, deci, sfârșitul vieții și atunci vei primi salariile după merit. Iar acum să ocupi ultimul loc, pentru ca atunci să primești pe cel dintâi.

 

Despre modestie și simplitate în felurile de mâncare

 

Într-adevăr ascetul trebuie să nu dorească varietate de mâncăruri și nici sub falsa aparență a cumpătării, schimbarea felurilor de mâncare, pentru că aceasta răstoarnă buna ordine obișnuită și provoacă tulburări, iar cel care aduce în felul ascetic de viață asemenea motive de tulburare se face moștenitorul acelui "vai"; Dar, chiar dacă o asemenea mâncare, cea sărată, preferată de sfinții părinți în locul altui condiment, este foarte puțină ca să completeze cina împreună cu apa și legumele, să nu se invoce ca pretext evlavia vanitoasă, și să se ceară, - ca și cum se renunță la carne -, feluri de mâncare mai alese și de mai bun gust; dimpotrivă, (ascetul) să moaie pe neobservate o mică bucată de pâine în fiertura de buruieni sărată și să consume aceasta cu toată mulțumirea. Căci acea bucățică (de pâine) dacă ar fi aruncată în atâta apă sau în legume, dacă ar fi cazul, nu arată voluptate, ci este în realitate cea mai exactă și mai aspră cumpătare. Așadar, lucrurile de acest fel, ascetul pietății să nu și le însușească, pentru că ne abținem de la cele asemenea nu ca iudaizanții, ci evitând săturare deplină din vanitate.

 

Pe cel care tinde spre desăvârșire, ieșirea nu va putea sa-l păgubească

I

 

Dacă ascetul ar spune că se vatămă prin ieșirile sau prin călătoriile care se întreprind pentru îngrijirea de cele necesare comunității, și pentru aceasta refuză să iasă, el n-a înțeles încă exactitatea ascultării și nici nu s-a convins că pentru asemenea nerozii, singur faptul (că nu iese) nu desăvârșește. Să privească, deci, exemplele sfinților, cum au realizat ei ascultare desăvârșită, fără să se împotrivească sau să poarte controversă, nici în cel mai neînsemnat lucru, pentru vreuna din aceste porunci care se îndeplinesc atât de greu, și să învețe ascultarea desăvârșită. Dacă totuși, vreunul se vatămă cu adevărat, să roage comunitatea frățească să roage pe Dumnezeu pentru el și el însuși să ceară de la Dumnezeu cu nădejde nezdruncinată să-l facă instrument puternic și util pentru toate faptele duhovnicești și pentru toate slujirile trupești care tind către fapte bune. Atunci și Domnul, Care privește cu bunăvoință, fără îndoială, râvna celor care caută binele, va acorda puterea pentru că Însuși a îndemnat pentru cerere și a spus aceasta: "Cereți și vi se va da; căutați și vei afla; bateți și vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află, iar celui care bate, i se va deschide"; iar în alt loc se relatează: "De este cineva din voi lipsit de înțelepciune, să ceară de la Dumnezeu, Care dă tuturor de-a dreptul și nu înfruntă; și se va da lui. Să ceară însă cu credință, fără să aibă nici o îndoială". Și în toate împrejurările în general, când, fie mintea se găsește în dificultate pentru ascultare desăvârșită, fie satana împiedică, fiindcă slăbește mintea și împiedică bunăvoința, să rugăm pe Dumnezeu folosind acest remediu, să ne dea aptitudinea pentru realizări, să străpungă trupurile noastre cu frica de Dumnezeu și să facă mintea noastră neclătinată, așa încât să nu fie stăpânită de dorințele și plăcerile trupești. Pentru că, atunci când mintea este distrată, dorințele trupești se dezvoltă în suflet și provoacă diferite tulburări în cugete și ne fac să devenim lenevoși în privința faptelor bune.

II

Așadar, să nu refuzăm să-și aducă fiecare contribuția lui pentru cerințele comune și necesare trupului, ci să rugăm pe Dumnezeu să primim puterea conlucrării. Căci dacă toți ar refuza, imitând pe înaintași, cine va împlini cele necesare (pentru comunitatea frățească)? Și într-un alt chip, dintr-un exemplu, merită să ne învățăm aceasta. Anume, ostașul care este rânduit de curând într-un batalion nu se străduiește să întoarcă pe ceilalți ostași către obiceiul lui, ci el se adaptează la felul de viață al batalionului. Așadar, se cuvine ca și cel care este rânduit în sistemul duhovnicesc să nu dorească să întoarcă pe ceilalți către felul lui (de viață), ci el să-și adapteze felul lui la moravurile și rânduielile sistemului (duhovnicesc).

 

Ascetul nu trebuie să aibă îndeletniciri particulare

 

Ascetul nu poate să se împuternicească pe sine nici pentru moment ca să se îndeletnicească cu lucrurile lui particulare, căci nici un instrument nu poate să fie mișcat fără maestru, nici un mădular al corpului nu poate să fie separat, pentru oricât de puțin, de corpul întreg, sau să fie mișcat împotriva părerii maestrului din lăuntru și a celui care are supravegherea întregului corp; la fel nici ascetul nu are dreptul să facă ceva sau să lucreze împotriva părerii proiestosului. Iar dacă ar spune că nu poate să îndeplinească cele ce i s-au poruncit, sub motivul slăbiciunii trupului, să încredințeze starețului (categumenului) examinarea slăbiciunii lui. Altfel, după ce a luat în considerare și ceea ce (spune) Scriptura, să se îndemne pe sine spre împlinirea celor poruncite, ca și cum ascultă ce spune Scriptura: "Nu v-ați împotrivit încă până la sânge, în lupta voastră cu păcatul" și: "Îndreptați mâinile cele ostenite și genunchii cei slăbănogiți".

 

Se cuvine ca proiestosul să distribuie cu bunăvoință părintească celor de sub ascultarea sa cele ce li se cuvin

 

Și însuși starețul (categumenul), ca părinte care poartă grijă de copiii lui adevărați, va cerceta nevoia fiecăruia și va repartiza, după posibilități, grija și îngrijirea corespunzătoare; și va grupa pe membrul cu adevărat slăbit cu sufletul sau cu trupul, cu dragostea și cu bunăvoința potrivită tatălui.

 

Nu trebuie să se formeze grupări de doi sau trei frați în sistemul ascetic

 

Se cuvine ca frații să aibă dragoste între ei, dar să nu formeze prietenii speciale între doi sau trei. Căci aceasta nu este dragoste, ci atitudine și împărțire și dovadă de răutate a celor ce se unesc. Căci dacă aceștia ar iubi ce este comun bunei conduite, ar avea dragoste comună și egală față de toți; dacă însă se separă și se despart și formează grupare înlăuntrul grupării, unirea unor asemenea prieteni este rea, îi unește vreun motiv străin comunității, lucru care este inovație potrivnică bunei ordini păstrate. Așadar, nu trebuie nici prietenii de acest fel să fie îngăduite, nici din sentimentul dragostei să se lege cineva cu fratele care are scopuri josnice și strică rânduielile bunei conduite comune; însă, în măsura în care toți stăruiesc în bine, să se împărtășească fiecare frate și să fie unit cu toți. Dar dacă vreunul, care ar dori să se împotrivească stării existente, ar antrena (în cădere) pe un frate, acesta la început să fie sfătuit în taină de către cel care se poartă corect, ca fiind bolnav în gânduri; dacă însă n-ar vrea să se îndrepte (fiind sfătuit) în particular, să mai fie luați și alți frați, mai înțelepți, cu scopul îndreptării lui, precum spune Sfânta Evanghelie: "iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi". ?Dacă nu ascultă nici de aceștia, boala sufletului (lui) să fie adusă la cunoștința proiestosului; și dacă nici de proiestos nu ascultă, să fie socotit ca un păgân și ca un vameș?, și să fie îndepărtat de păstor, ca oaia ce suferă de boală contagioasă, ca să nu împrumute boala și celorlalți. Iar dacă nu este vătămat nimeni din exemplul lui rău, numai atunci, și după o prealabilă instruire, i se va arăta îndelungă răbdare, în nădejdea îndreptării. Dar îndelunga răbdare (intervine) în privința lui ca să nu se taie (din comunitate), iar nu ca el să nu fie înțelepțit și învățat prin epitimii (usturătoare) canonice.

 

Ascetul nu trebuie să caute să-și aleagă (după gust) îmbrăcămintea și încălțămintea

 

Așadar, să nu cerem îmbrăcăminte și încălțăminte alese, ci să preferăm pe cele mai ieftine, pentru ca să arătăm și în aceasta smerenie și să nu ne dorim eleganți și egoiști și iubitori de mărire. Pentru că cel care dorește să fie întâiul este străin de dragoste și de smerenie.

 

Se cuvine ca proiestosul să potrivească cele rânduite după puterea corpului fiecăruia; și despre cei care-și ascund puterea

 

Proiestosul trebuie să fie atent ca nu cumva să dea porunci peste puterea trupului și astfel să provoace la contradicție pe cel care nu este în stare să le îndeplinească. Să cerceteze, deci, ca un tată binevoitor și cinstit față de toți, puterile trupești ale fiecăruia, și după aceea să împartă și să fixeze poruncile. Vor primi deci cea mai mare judecată cei care tăgăduiesc puterea reală a trupului, care le-a fost dată de Dumnezeu și care se poartă cu totul necuviincios față de proiestoși și nu se supun celor ce le sunt poruncite. Căci dacă pentru proiestos este deosebit de primejdios să ascundă talantul cuvântului și să nu arate fiecăruia judecata ce va urma pentru păcat, cu atât mai mult este primejdios să suprime și să ascundă cineva puterea trupului, pe care o primește de la Dumnezeu spre folosul comun.

 

Frații nu trebuie sa se întristeze când celor mai slabi li se încredințează ceva mai ușor

 

Așadar, frații să nu se întristeze și să nu se indigneze când proiestosul ar repartiza celor mai neputincioși slujiri corespunzătoare și i-ar menaja, dacă astfel ar impune nevoia; ci cei mai puternici să menajeze pe membrii mai slabi, care au nevoie de menajare, și astfel să împlinească dragostea duhovnicească. Căci nici piciorul nu se va întoarce în trup împotriva mâinii, sau s-o constrângă pe aceasta pentru slujirea lui, nici mâna întreagă nu va impune greutatea funcțiunii ei degetului mic; ci fiecare mădular pune în lucrare puterea pe care a primit-o de la natură și poartă (astfel) până la capăt și pe (mădularele) cele mai slabe. Păstrându-se această rânduială în sistemul duhovnicesc, se va dovedi că în realitate suntem trupul lui Hristos și mădulare (fiecare) în parte, pentru că păzim totdeauna armonia legăturii și unirea cea mai plăcută între noi.

 

Proiestoșii nu trebuie sa dea curaj asceților care părăsesc (din nesupunere) propria lor comunitate frățească, și pe unii ca aceștia sa nu-i primească în viața chinovitică

I

 

Așadar, trebuie ca și proiestoșii grupărilor duhovnicești, care practică dragostea unul față de celălalt și cei care își asumă grija unul față de celălalt, să nu anuleze unul hotărârile celuilalt, nici să nu primească simplu și fără examinare pe frații care se despart de ceilalți. Pentru că aceasta este amestec general și destrămare și distrugere a lucrării duhovnicești. Căci cei mai înțelepți dintre frați, fiind stăpâniți de frica de Dumnezeu, rămîn cu statornicie în bine, în timp ce aceia mai leneși și mai neglijenți sunt instruiți și îndrumați spre bine și de rușinea din partea oamenilor și de nevoia ce se impune de oameni. Deci, dacă cel leneș ar vedea că îi este cu putință să evite, fără să fie pedepsit, ostenelile ce se impun în felul (de viață) pe care și l-a ales o dată și să treacă la altul și să trăiască fără măsură și cumpătare, va îndrăzni cu ușurință, iar cel care îl primește pe el cu ușurință se face vinovat de pierderea lui. Iar răul acesta, dacă s-ar întinde, de multe ori îndepărtează de drumul drept și corect și pe cei care merg bine; și pierderea tuturor se va îngrămădi la acela care dă motive pentru alunecări. Așadar, ca să nu se întâmple aceasta, pe frații care se îndepărtează (de comunitate) sau să-i sfătuim și să-i readucem acolo de unde s-au îndepărtat sau, dacă nu ne ascultă, să ne păzim și să evităm societatea lor și să îndemnăm la aceasta pe toți frații; așa încât, fie că aceia se vor înțelepți ei înșiși din această mustrare și se vor înapoia la comunitatea lor frățească și vor fi îndrumați de păstorul pe care-l părăsiseră, fie, dacă aceia persistă în tăgăduirea comunității duhovnicești, alții, cel puțin, după ce îi văd pe ei cât de dezgustători au ajuns, se vor înțelepți din exemplele lor și vor evita să-i imite, îndepărtând rușinea.

II

Că acestea nu sunt cuvintele mele, ci cuvinte înțelepte ale Duhului, o voi dovedi citând înseși cuvintele lui Pavel, cu care a pedepsit pe cei neînfrânați împreună cu alții și a supus la epitimii pe bețivi și pe ocărâtori; căci spune: "Dacă vreunul, numindu-se frate, va fi desfrânat sau lacom, sau închinător la idoli, sau ocărâtor, sau bețiv, sau răpitor, cu unul ca acesta nici să nu ședeți la masă". Iar în altă parte se referă la cei care nu lucrează, ci își risipesc timpul, și poruncește: "Pe cel asemenea să-l însemnați și să nu mai aveți cu el nici un amestec". Dar este cu totul clar că cel care violează armoniile Duhului își îngăduie lucruri mai rele decât ocărâtorii și bețivii și leneșii. Așa încât bine cere Scriptura să împiedicăm și să îndepărtăm pe cei care strică buna ordine duhovnicească de societatea celor care o respectă. Numai atunci se cuvine să rămână nemustrată separarea vreunui frate, când s-ar face cu asentimentul proiestosului pentru un oarecare scop.

 

Ascetul care trăiește în sistemul chinovitic nu trebuie să aibă bunuri materiale proprii

I

 

Așadar, se cuvine ca ascetul, care a îmbrățișat comuniunea duhovnicească expusă mai înainte, să fie liber de orice posesie de bunuri materiale. Pentru că dacă n-ar face aceasta, întâi strică exactitatea comuniunii prin averea lui particulară, și apoi produce în sarcina lui grave dovezi de necredință, pentru că nu crede în Dumnezeu că îi va hrăni pe cei adunați în numele Lui și că nu înțelege cuvintele lui David: "Tânăr am fost și am îmbătrânit, și n-am văzut pe cel drept părăsit, nici seminția lui cerând pâine", fie, adică (pâinile) intelectuale ale minții, fie cele sensibile cu care se hrănește corpul. Căci dacă Hristos se află între doi sau trei adunați în numele Lui, cu atât mai mult se află acolo unde adunarea este mai numeroasă și mai populată. Deci nimic din cele necesare nu ne va lipsi, din moment ce Hristos se află în mijlocul nostru, așa cum, desigur, nici israeliții n-au fost lipsiți de cele necesare în pustie, sau, chiar dacă ne-ar lipsi ceva, ca să fim încercați, este mai bine să fim săraci, dar aproape de Hristos, decât să avem toate bogățiile vieții și să fim lipsiți de comuniunea Lui. Căci averea de acest fel nu vatămă numai în aceasta, ci ne păgubește încă mai mult; întrucât cel care se străduiește să realizeze ceva personal nu pregătește nimic altceva decât separarea și apostazierea; căci dacă n-ar privi spre aceasta, ce dorește să realizeze, din moment ce știe că ucenicii lui Hristos cu ajutorul harului Lui aveau totdeauna, din abundență, toate cele necesare? Este clar, deci, că unul ca acesta pregătește tăierea și omorârea sufletului lui, că, în schimbul monezilor de puțină valoare, își vinde mântuirea, că - să-mi fie îngăduit - devine al doilea Iuda, pentru că începe de la furt (adică de la avere mică) și ajunge la trădare; pentru că și el trădează cuvântul adevărului, așa cum acela (a trădat), desigur, pe Domnul. Căci atunci când rânduiala (canonul) vieții chinovitice ar hotărî să nu ne separăm de felul de viață pe care l-am îmbrățișat nici să nu realizăm avere personală, nici să nu negociem în vreun fel ceva pe ascuns sau în paguba fraților, devenind exemplu rău pentru cei care doresc să se mântuiască, atunci, dacă vreunul ar disprețui teama de Dumnezeu și legile Duhului Sfânt, întâi săvârșește furt (pentru că furt este averea personală care s-ar realiza în orice mod și de oriunde), apoi, gândind la apostaziere (îndepărtare și separare), cum să nu trădeze un asemenea om cuvântul adevărului și să nu devină al doilea Iuda, trădând, în ce-l privește, adevărul? Așadar, se cuvine ca să evităm, cu orice chip, realizări de bunuri personale, în afară de cele ce aparțin chinoviei, și să nu păstrăm astfel numai mintea neîntinată, ci să curățim și omul lăuntric de toate întinăciunile și de gândurile necurate și rele, care înconvoaie lăcașul lăuntric al Duhului, și de înșelăciune, prefăcătorie, răutate și ceartă, care dezrădăcinează dragostea și îndepărtează pe Dumnezeu din sufletul oamenilor de acest fel. Pentru că, dacă Dumnezeu este iubire, cel care nu are iubire este lipsit de harul dumnezeiesc.

II

Fiecare ascet trebuie să-și întărească sufletul cu deplină smerenie și sfințenie și promptitudine pentru fapte bune și astfel să-și concentreze gândul spre cele prezente, fiind atent ca nu cumva în timpul prezent să nu reușească să îndeplinească vreuna din voile lui Dumnezeu și să distrugă puterea acestei vieți. Pentru că această stare a sufletului ne va elibera de orice formă de instabilitate și ne va face să urmăm toate cele bune cu pietate și gândire statornică, instituind în sufletul nostru înainte de toate acestea: că Dumnezeu este bun și autorul tuturor celor bune, dar în nici un caz autorul răului, și că noi încă suntem supuși, ca să fim îndreptați, la îngrijire mai aspră. Căci Dumnezeu, ca doctor al sufletelor omenești, procură, potrivit cu natura bolilor, putere corespunzătoare medicamentelor, ca să curețe, când va fi necesar, cea mai adâncă răutate. Așadar, după ce vom întări aceasta în conștiința noastră, să fim recunoscători totdeauna, fiind eliberați de neglijență, chiar dacă mai suntem încercați cu îngrijire mai aspră. Dar răbdarea încercării în ispitiri este semnul distinctiv, în mod excepțional, al puținor oameni, care urmează exemplul (prototipul) lui Avraam.

Toate câte au fost înfățișate până acum le-a dăruit harul lui Dumnezeu smereniei minții mele, ca să vă întăriți voi, care ați îmbrățișat viata chinovitică. Așa cum a dovedit cuvântul și a înțeles bine mintea mea, nici un fel de viață între oameni nu poate fi aflată, nici mai strălucită, nici mai plăcută, nici mai înaltă decât această viață (chinovitică). Dar fiindcă adresăm îndemn, după putere, și celor care au îmbrățișat viața (pustnică) solitară, iar scopul ambelor categorii de monahi este același, adică de a fi bineplăcuți lui Hristos, și fiindcă învățămintele pentru ambele (categorii) sunt asemenea, să dăm lectură cuvântului și pentru aceia; fiindcă este posibil, ca și de acolo, prin același cuvânt, să se ajungă la ceva folositor, putând să facă (să apară) mai strălucitoare și mai frumoasă viețuirea în acest fel.