Sfântul Vasile cel Mare

Asceticele

 

PREALABILĂ ÎNFĂȚIȘARE ASCETICĂ

1

Cele legiferate de împărat pentru supușii lui sunt importante, dar de mai mare autoritate și mai împărătești sunt cele poruncite pentru ostași. Așadar cel care dorește laudă înaltă și mare, cel care dorește să se afle permanent aproape de Hristos, cel care aude acel mare glas: "Dacă-mi slujește cineva să-Mi urmeze, și unde sunt Eu, acolo să fie și slujitorul Meu", să ia aminte la acestea ca și cum ar fi decretate porunci ostășești. Unde este împăratul Hristos? Desigur, în cer. Acolo se cuvine să-ți îndrepți și tu, ostaș, calea ta. Să uiți de orice comoditate pământească. Nici un ostaș nu-și construiește casă, nu achiziționează terenuri, nici nu se îndeletnicește cu activități aducătoare de câștiguri (bani). "Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, ca să fie pe plac celui care strânge oaste". Ostașul are hrană împărătească, nu trebuie să-și procure sie-și hrană, nici să se preocupe pentru aceasta. Casa îi este deschisă lui pretutindeni, la cetățeni, din porunca împăratului. Nu trebuie să se preocupe pentru locuința lui, locuința se stabilește în locuri publice, hrana (îi este) după trebuință și băutura lui este apa; dar se îngăduie să doarmă atât cît a acordat natura; marșuri și neodihniri sunt multe; (sunt necesare) rezistențe la căldură și la frig; se luptă împotriva vrăjmașilor și înfruntă primejdii până la capăt și adesea s-ar putea întâmpla (chiar) moartea; însă moarte glorioasă și onoruri și daruri împărătești. Viața lui este obositoare în războaie și minunată în timp ce pace. Bătrânul brav și încununat ca unul care și-a cheltuit viața în fapte vrednice, ca să primească autoritate, să fie numit prieten al împăratului, să stea în apropierea lui, să se bucure de bună primire, să fie cinstit de mâna împăratului, să fie primul între supuși și să mijlocească (la împărat) pentru prietenii (lui) din afară, pentru care ar dori.

II

Înainte, așadar, ostaș al lui Hristos, luând exemple mici din faptele, omenești, reflectează la bunurile veșnice. Să ai în fața ta singură viața, fără casă, fără cetate și fără proprietăți. Să fii liber, dezlegat de toate grijile lumești, să nu te înlănțuie dorința de femeie, nici grija de copil, pentru că aceasta este cu neputință în campania dumnezeiască. Căci "armele luptei noastre nu sunt trupești, ci puternice înaintea lui Dumnezeu". Să nu te biruie natura trupului, nici să nu te înăbușe fără să vrei; să nu te faci prizonier în loc de liber. Să nu cauți să lași copii pe pământ, ci să-i înalți la cer; să nu te unești în căsătorie trupească, ci să dorești legături duhovnicești; să te îngrijești de suflete și să-i instruiești pe copii duhovnicește, să imiți pe Mirele ceresc; să suprimi răzvrătirile vrăjmașilor nevăzuți; să porți război împotriva domniilor și stăpânirilor, alungându-le pe acestea mai întâi din sufletul tău, așa încât nimeni să nu aibă loc înlăuntrul tău; și apoi de aceia care s-au refugiat în tine și te socotesc căpetenie și întâi luptător și care sunt apărați prin cuvântul tău. Să zdrobești gândurile care sunt împotriva credinței lui Hristos; să lupți prin cuvântul pietății împotriva gândului nepios și rău. Căci zice Scriptura: "Noi surpăm gândurile și toată trufia care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu". Și, mai ales, să ai încredere în puterea marelui împărat, Care îngrozește și alungă pe vrăjmași numai fiindcă își arată prezența; iar dacă (Acesta) ar dori ca prin primejdii chiar să te arăți bun (curajos) și ar dori ca armata Lui să se înfrunte cu armata vrăjmașului, acolo tu prin pregătire să fii gata (neînvins) pentru orice suferință și cu sufletul neclintit către primejdie și să te deplasezi de bună voie dintr-un loc în altul și din mare în mare. Căci "când vă vor urmări - zice (Domnul) - să fugiți din cetate în cetate". Și când ar fi nevoie să fii chemat la tribunal și să stai înaintea celor mari și să înduri atacurile poporului și să vezi privirea îngrozitoare a poporului și să auzi glasul aspru al lui și să înduri aspectul îngrozitor al instrumentelor de tortură și să fii încercat cu chinuri și să lupți până la moarte, în fața tuturor acestora să nu devii neascultător, ci să ai înaintea ochilor pe Hristos, Care S-a făcut toate pentru tine, cunoscând că și tu ești dator să te faci toate pentru Hristos, și vei învinge în toate; pentru că urmezi Împăratului cel biruitor, Care vrea să te faci părtaș al victoriei Lui. Căci chiar murind, fiind mic, vei învinge desăvârșit, păzind până la sfârșit adevărul intact și având neclintit curajul pentru adevăr.

III

Și de la moarte vei merge spre viața veșnică, iar de la necinstirea de la oameni spre mărirea de la Dumnezeu și de la supărările și pedepsele din lume spre odihna veșnică împreună cu îngerii. Pământul nu te-a primit ca pe un cetățean, dar cerul te va primi; lumea te-a alungat, dar îngerii te vor purta ca să te înfățișeze lui Hristos ; și El te va numi prieten și vei auzi acea foarte dorită laudă: "Bine, slugă bună și credincioasă", ostaș viteaz și imitator al Stăpânului, următor al Împăratului, Eu te voi răsplăti cu darurile Mele; Eu voi asculta cuvintele tale, fiindcă, și tu ai ascultat pe ale Mele; vei cere mântuirea fraților cei osteniți, și pentru tovarășii credinței tale și pentru adepții dragostei tale sfinte vei primi de la Împărat împărtășirea la bunurile tale; vei dănțui dansurile veșnice și vei purta coroana împreună cu îngerii, conducând creația sub Împărat și trăind veșnic fericit cu ceata celor fericiți. Dar dacă totuși ar dori să te lase încă (mai multă vreme) în lume, după luptele tale, ca să lupți în mai multe și mai variate lupte și să salvezi pe mulți de războaiele văzute și nevăzute, va fi mai mare slava ta și pe pământ, și vei fi cinstit între prieteni, care te vor socoti protector și ajutător și bun ambasador (al lor). Aceștia te vor hrăni ca pe un ostaș viteaz; aceștia te vor cinsti ca pe un viteaz excepțional; aceștia îți vor întinde mâna și te vor primi cu bucurie, asemănător celor care au primit pe un înger al lui Dumnezeu, după cum spune Pavel, ca pe Hristos Iisus. Acestea și cele asemenea formează exemplele campaniei divine.

Dar cuvântul (nostru) nu se referă numai la bărbați. Pentru că și femeile slujesc ca ostașe pe lângă Hristos, fiind primite în armată pentru bărbăția sufletească, și nu pentru slăbiciunea neprobată a trupului. Iar multe femei au excelat cu nimic mai puțin decât bărbații. Sunt unele care s-au dovedit chiar mai mult decât bărbații. Dintre acestea sunt cele care formează ceata fecioarelor. Dintre acestea sunt cele care strălucesc prin luptele propovăduirii și prin victoriile mărturisirii. Chiar Domnului însuși I-au urmat în timpul cît a fost în lume, nu numai bărbați ci și femei, iar slujirea Mântuitorului s-a îndeplinit și prin unii și prin alții. Pentru cea asemenea și astfel pentru străluciții supuși din armata cea după Hristos, să dorească această (armată) și părinții copiilor și mamele fetelor (de astăzi). Să ofere pe copiii lor bucurându-se in nădejdea celor veșnice, de care se vor împărtăși și ei și copiii, dorind să fie pe lângă Hristos protectori și vrednici ambasadori. Să nu ne descurajăm pentru copii și nici să nu ne temem dacă vor suferi, ci să ne bucurăm că vor fi glorificați. Să restituim Domnului cele date de El, pentru a ne face părtași ai succesului copiilor, oferindu-le și restituindu-ne și pe noi o dată cu ei. Pentru aceștia, deci, care au arătat atâta dorință, și au luptat atât de mult va putea cineva să spună ca și psalmistul: "Binecuvântați să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul", și, ca Moise, se va ruga pentru aceștia: "binecuvintează, Doamne, lucrurile lor, lovește mândria celor ce se ridică împotriva lor". Fiți curajoși cum ați fost născuți, mergeți cu curaj pe drumul (ce duce) spre coroanele veșnice, în Hristos Iisus Domnul nostru, Căruia I se cuvine mărirea în veci. Amin.

 

CUVÎNT ASCETIC
și sfătuire pentru renunțarea la viața (lumească)
și pentru desăvârșirea duhovnicească

I

"Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni, pe voi", zice glasul dumnezeiesc, fie că se înțelege odihna de aici, fie cea de dincolo (viitoare). Într-adevăr, aceasta în afara faptului că ne invită și ne îndeamnă să îndepărtăm povara bogăției, împărțind-o celor care au nevoie, ne îndeamnă să îmbrățișăm viața purtătoare de cruce a monahilor, după ce mai înainte am tăiat din rădăcină mulțimea păcatelor, pe care le facem din cauza bogăției, prin binefacere și prin mărturisire. Așadar, cel care a preferat supunerea lui Hristos și se grăbește către viața în sărăcie și fără plăceri este cu adevărat vrednic de admirație și vrednic de fericire. Dar vă rog să nu facă (cineva) aceasta fără să reflecteze, nici să nu încerce pentru sine viața ușoară și mântuirea fără luptă; ci mai degrabă să se exerseze mai înainte, așa încât să câștige răbdarea și în suferințele trupești și în cele sufletești, ca să nu se angajeze în lupte neprevăzute și să nu se întoarcă rușinat și luat în râs la viața de la care se îndepărtase, fiindcă nu va putea să se împotrivească încercărilor ce vor veni împotriva lui și se va întoarce la viață cu sufletul condamnat, iar pe mulți îi va scandaliza, provocând tuturor bănuieli că modul de a lucra în Hristos este cu neputință. Iar toți câți citiți Evangheliile să știți cît de primejdios este acest (lucru), pentru că, privitor la acestea, spune glasul dumnezeiesc: "mai bine i-ar fi lui să-și atârne de gât o piatră de moară și să fie aruncat în mare decât să smintească pe unul dintre aceștia mai mici".

Căci nu va fi vinovat de judecată numai pentru dezertare, ci și pentru pierderea acelora care s-au revoltat din cauza lui, și chiar dacă ar lăsa impresia că se convinge pe sine cu argumente absurde că, trăind în lume, înduplecă pe Dumnezeu cu acțiuni de binefacere, aceasta lui nu-i este cu putință; pentru că acela care nu poate să se împotrivească mașinațiilor vrăjmașului în viața care nu este asaltată ușor de păcat pentru motivul că este stăruitor, cum va putea face ceva virtuos în viață cel care este expus la multe păcate și este stăpânit de vrăjmaș? Chiar dacă cineva ar avea impresia că își îndreaptă viața proprie, nu va scăpa de acuzația de a fi părăsit pe Hristos, așa cum sunt prezentați și ucenicii în Evanghelie, despre care dumnezeiescul evanghelist scrie: "mulți dintre ucenici s-au retras și nu mai umblau cu El", spunând: "Este greu cuvântul Lui, cine poate să-l asculte?". Căci pentru aceasta și iubitorul de oameni Dumnezeu, Care poartă grijă de mântuirea noastră, a împărțit viața oamenilor în două, adică în viața căsătoriei și a fecioriei, așa încât cel care nu poate să ducă lupta fecioriei să-și ia în căsătorie femeie, cunoscând că i se va cere cuvânt (făgăduință) pentru cumpătare, sfințenie și asemănare cu sfinții care aveau soție și au crescut copii. Asemenea a fost în Vechiul Testament. Avraam, care și-a atras glorie prin preferința de a aduce jertfă lui Dumnezeu, fără compasiune, pe unicul său fiu și avea deschise și porțile locuinței lui, fiind pregătit pentru primirea celor care urmau să-1 vizite. Căci n-a auzit: "Vinde-ți averile tale și dă-le săracilor". Și mai mari decât acestea a dovedit Iov și mulți alții, ca David și Samuel. Iar în Noul Testament asemenea au fost Petru și toți apostolii. Căci tot omul va cere roadele iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele și se va judeca cu pedeapsa (corespunzătoare) pentru înfrângerea acestor porunci și a tuturor celorlalte. Precum și Domnul arată în Evanghelii spunând: "Cel care iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine", și: "ce1 care nu urăște pe tatăl său și pe mama sa, și pe femeie și pe copii și chiar viața sa însăși, nu poate să fie ucenicul Meu".

II

Socotești oare că Evangheliile se referă și la coi căsătoriți? Iată, ți s-a înfățișat clar că ascultarea de Evanghelie se va cere de la toți oamenii, și de la monahi și de la cei căsătoriți. Căci este de ajuns pentru cel căsătorit scuza cumpătării și a dorinței către femeie (soție) și chiar a îndatoririi conjugale, și toate celelalte porunci legiferate de asemenea pentru toți nu sunt fără primejdie pentru cei care le înfrâng. Căci și Hristos, binevestind poruncile Tatălui, le-a spus pentru toți cei care trăiesc în lume; iar câteodată, când se întâmpla să fie întrebat în mod special de ucenicii Lui, îi asigura spunând: "cele ce vă spun vouă le spun pentru toți". Așadar, tu care ai preferat căsătoria să nu insiști ca și cum ai avea dreptul să îmbrățișezi viața lumii. Căci pentru dobândirea mântuirii este nevoie de mai multe osteneli și de pază după ce ai preferat să trăiești în mijlocul curselor și al tăriei puterilor răzvrătite și ai în jurul tău excitările păcatelor și trezești toate simțurile tale ziua și noaptea către dorința lor. Să cunoști, așadar, că nu vei evita lupta împotriva celui răzvrătit, nici nu-l vei învinge fără să-ți asumi multe osteneli pentru observarea poruncilor evanghelice. Căci cum vei putea să refuzi lupta împotriva vrăjmașului în timp ce trăiești în tranșeul luptei? Dar acesta este tot pământul, unde vrăjmașul, cum învățăm din cartea lui Iov, dă târcoale și se plimbă, ca un câine turbat, căutând pe cine să apuce. Așadar, dacă vei refuza lupta împotriva rivalului, să treci în altă lume, unde nu există aceasta; acolo vei putea și să refuzi lupta împotriva lui și să observi poruncile evanghelice fără primejdii și în odihnă. Iar dacă aceasta este cu neputință, grăbește să lupți împotriva lui, învățând tehnica luptei din Scripturi; iar aceasta, ca să nu fii învins de el din necunoaștere și să fii dat astfel focului veșnic. Și acestea s-au spus totuși din nebăgare de seamă pentru cei căsătoriți care, fără risc, neglijează păzirea poruncilor lui Hristos. Tu însă, cel iubitor al legilor cerești ale vieții și practicant al felului de viață îngerească, tu care dorești să fii în armată împreună cu sfinții ucenici ai lui Hristos, și te fortifici pe tine, ca să suporți suferințele și să intri în adunarea monahilor cu toată hotărârea. La începutul renunțării tale la lume să fii curajos, așa încât să te îndepărtezi de simpatia vie a rudelor tale după trup și cu înțelepciune tare să schimbi cele muritoare cu cele nemuritoare. Iar când te vei despărți de lucrurile care îți aparțin, să fii ferm și sigur că le faci să ajungă în ceruri, ascunzându-le în sânurile săracilor, dar găsindu-le la Dumnezeu cu mult sporite. Să nu te lași cuprins de întristare că te desparți de prieteni și cunoscuți, fiindcă te vei uni cu Hristos, Care a fost răstignit pentru tine. Căci cine ar putea fi socotit mai prietenos pentru noi decât El? Iar dacă, cu ajutorul lui Dumnezeu, vei învinge pe vrăjmașul tău după primul pumn, să nu te arunci pe tine ca pe unul dintre vasele fără de preț. Pentru că deja prin renunțarea la lucrurile pământești i-ai asigurat loc de cinste în apropierea lui Hristos. Cercetează așadar cu multă grijă și prudență ca să găsești pe un bărbat care să fie un îndrumător sigur pentru viața ta, cu experiență în buna îndrumare a celor ce se îndreaptă spre Dumnezeu, plin de virtuți, un bărbat a cărui dragoste de Dumnezeu să fie dovedită de înseși faptele lui și care să cunoască dumnezeieștile Scripturi, să fie sârguincios, neiubitor de arginți, neafacerist, pașnic, iubitor de Dumnezeu, iubitor de săraci, nemânios, neranchiunos, capabil să edifice pe cei care i se atașează, nevanitos, nemândru, nedoritor de flatare, neschimbător, neiubind nimic mai mult decât pe Dumnezeu; și dacă vei găsi pe unul asemenea, să i te încredințezi lui, după ce vei abandona și vei lepăda voința ta, ca să fii găsit ca vas curat și să păstrezi astfel bunurile care au fost așezate înlăuntrul tău, spre lauda șl mărirea ta. Căci dacă vei păstra ceva din vechile tale patimi, vei transforma in oțet bunurile ce fuseseră stabilite în tine și astfel vei fi aruncat afară, ca unul dintre vasele fără de folos.

III

Urmează a doua luptă împotriva rivalului mântuirii noastre. Învățămintele pe care le luăm de la dascălii noștri buni sunt bune; de la cei răi, dimpotrivă, sunt rele. Așadar, când vrăjmașul nostru rău nu va putea să ne convingă să rămânem în amestecul și pierzarea lumii, se forțează să ne convingă să nu ne încredințăm pe noi înșine vieții celei sigure (monahice) sau bărbatului care ar urmări și ar îndrepta toate păcatele noastre, ci altuia, anume unuia care laudă și justifică propriile lui patimi, sub masca pogorământului față de cei care trăiesc împreună, ca să ne întoarcă la vechile legături ale păcatului. Iar dacă te vei încredința unui bărbat cu multe virtuți, vei deveni moștenitorul bunătăților lui și vei fi foarte fericit înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Iar dacă, fiind întristat trupul tău, vei căuta dascăl care este îngăduitor față de patimile tale sau, mai mult, care împărtășește căderea ta, în zadar ai întreprins lupta tăgăduirii, fiindcă te-ai încredințat unei vieți pline de patimi, încredințându-te unui îndrumător orb și înaintând spre groapă, "Căci, dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă", și "este destul ucenicului să fie ca învățătorul său". Aceste cuvinte sunt ale lui Dumnezeu și ele nu vor înșela. Se cuvine să trăiești potrivit legii atletice; altfel nu vei fi încoronat pentru că, precum a spus Apostolul: "iar când se luptă cineva, la jocuri, nu ia cununa dacă nu s-a jucat după legile jocului".

IV

Așadar, dacă vei găsi cu ajutorul lui Dumnezeu (și vei găsi, în orice caz, dacă vei căuta), un învățător de fapte bune, să fii cu băgare de seamă să nu faci ceva împotriva părerii lui. Pentru că orice faptă ce se face pe ascuns de el este furt și ierosilic, care conduce la moarte și nu folosește, chiar dacă i s-ar părea că este (faptă) bună. Pentru că, dacă este bună, pentru care motiv se face pe ascuns și nu în mod vizibil? Întreabă-ți gândul, care încearcă stăruitor să te fure, prin cele care se par drepte, căci prin cele așa-zise bune rău înțelese, te pregătește pentru fapte josnice. Să nu modifici cântecele magice ale color care prezintă animale sălbatice, fiind neîndemânatic la acompaniere, ca nu cumva să exciți pe șarpe, căci, fiind învăluit de ei și nefiind în stare să te împotrivești, vei fi înghițit de ei fără scuză. Să nu te bizui pe originea nobilă și să nu urmărești cinstea, fiindcă "omu1 firesc nu primește cele ale Duhului". Să nu încerci să falsifici ceva din ceea ce din obișnuință sunt socotite veritabile, dar nici să nu rabzi cu ușurința ta pe cei care se luptă și să te încarci tu cu sarcina păcatelor; să eviți, adică, folosirea unui pat moale, îmbrăcăminte sau încălțăminte sau ceva de alt fel sau varietate de hrană sau masă care se întinde într-un mod nepotrivit cu timpul renunțării tale sau o atitudine indecentă sau o poziție de ședere indecentă sau o muncă manuală mai ușoară și mai curată. Toate acestea nu numai când le-ai avea, ci și când le-ai dori, nu vor avea bună reușită. Căci dacă nu vei înțelege că sunt mașinații diavolești și nu le vei îndepărta îndată din inima ta, ele pregătesc căderea ta din viața în Hristos. Dar așezându-ți înlăuntrul tău că ești mai necinstit și mai păcătos decât toți oamenii, străin și vagabond și primit din milă de către cei care au renunțat (la lume) înaintea ta, grăbește-te să fii ultimul dintre toți și slujitor tuturor. Căci acestea îți vor aduce cinste și glorie adevărată, nu acelea. Să ai urechile deschise spre ascultare și mâinile pregătite spre împlinirea celor pe care le auzi. Să ai gura tăcută și inima atentă (la ce se petrece în jur). Să nu participi la glume, dar să fii prudent și înțelept pentru ascultările salvatoare ale Dumnezeieștilor Scripturi. Ascultarea poveștilor lumești să fie pentru tine ca o gustare amară, iar povestirile bărbaților sfinți, ca un fagure cu miere. Grăbește-te să imiți pe aceia care s-au exercitat înainte de tine în cele morale și să nu aștepți ca fiecare să învețe. Să lupți să ajungi la virtuți mai mari și să nu fii indiferent pentru cele mai mici. Să nu disprețuiești nici o greșeală, chiar dacă o faptă este atât de mică încât n-ar provoca scandal, ci îngrijește-te cu grabă s-o redresezi prin pocăință, chiar dacă mulți săvârșesc încă multe greșeli, mici și mari, și rămân nepocăiți. Să nu te faci judecătorul greșelilor altora, pentru că au judecător drept Care va da fiecăruia după faptele lui. Tu poartă-ți sarcina ta și ușureaz-o, atât cît poți. Căci cel care adaugă greutate la sarcina lui, el însuși o va purta. Pocăința este mântuirea, prostia este moartea pocăinței.

V

Ascunde-te de oamenii ușuratici, dar lui Dumnezeu să te arăți cît nai des. Să renunți la orice apariție în public, atât cît depinde de tine, evitând deșertările inimii tale. Căci ai ieșit din mănăstire? Ai renunțat atunci la cumpătare. Te-ai întors în lume? Te-ai întâlnit cu femeia prostituată. Aceasta după ce-ți va încânta urechile cu vorbe provocatoare, ochii cu frumusețea feței ei, gustul cu mâncăruri apetisante, te va atrage la ea, ca (prins) în cârligul undiței, apoi după ce te va implica cu membrele corpului tău și te va strânge în brațele ei, tăria dorinței tale pentru cumpătare se moleșește, și astfel te face vicios, după ce te atrage pe nesimțite la ea de la viața de virtute. Iar dacă vei putea vreodată, cu ajutorul lui Dumnezeu, să scapi din plasa ei, te vei întoarce la mănăstire (chilie), dar nu același, ci ca un neputincios și bolnav, fără zel pentru vreo faptă de virtute, și vei redobândi vechea ta obișnuință după multă vreme. Pentru că dorința și a unuia și a celuilalt mod de viață te va turbura cu gândurile, dar cu multă osteneală vei reuși să dai sufletului tău victoria (cântecele victoriei). Iar dacă s-ar întâmpla ca pentru vreo împrejurare să te găsești departe de mănăstire (chilie), să te încingi cu platoșa temerii de Dumnezeu, să iei în mâinile tale dragostea lui Hristos și să distrugi cu cumpătare desăvârșită dorințele plăcerilor; și când vei termina lucrul, să pleci îndată, fără pierdere de timp, și cu aripi iuți, ca porumbelul nevinovat, să te întorci din lume la arca de unde ai fost trimis, purtând în gură milostivirile lui Hristos; astfel vei convinge gândurile tale interioare că nu este eu putință să fie găsită în oricare alt loc odihna mântuitoare. Fiind tânăr, fie cu trupul fie cu înțelepciunea, fugi de trecerea timpului în convorbiri cu cei de aceeași vârstă și fugi de aceștia ca de foc. Pentru că vrăjmașul pe mulți i-a ars prin aceștia și i-a dat focului veșnic și cu așa-zisa iubire duhovnicească i-a aruncat în prăpastia îngrozitoare a Statului celor cinci cetăți. Și pe cei salvați din mare și din valuri și din furtuni, când se găseau fără grijă în porturi, i-a afundat împreună cu corabia și încărcătura ei. În timpul mesei să stai departe de cel tânăr. Când vei fi trimis să te culci, hainele tale să nu fie aproape de ale lui, ci mai degrabă să primești la mijloc un bătrân. Iar când vorbește cu tine sau cântă psalmi înaintea ta, să-i răspunzi cu ochii în jos, ca nu cumva cu privirea fixată în față să primești de la vrăjmaș, care seamănă în urmă, sămânța dorinței și să produci roadele seducției și pierzaniei. În casă sau în locul în care nimeni nu vede lucrurile tale să nu fii găsit împreună cu el, sub pretextul studierii cuvintelor dumnezeiești sau a vreunei alte mari nevoi. Pentru că nimic nu este mai necesar ca sufletul, pentru care a murit Hristos. Să nu te încrezi în gândul fals care îți vâră în minte că nu există scandal, ci din marea experiență a celor care au căzut și care, înfățișându-ți acestea în mod clar, te încredințează că însuși gândul este scandal.

VI

Crede în cuvintele mele, care au fost produse de inimă frățească. Recurgeți la bătrâni greu de abordat, care întăresc pe tineri pentru fapte virtuoase cu cuvinte pilduitoare și nu vatămă deloc prin compararea lor. "Cu toată grija păzește-ți inima". Căci, așa cum omul este urmărit continuu de către hoți, noaptea și ziua, dar este răpit inopinat, fără să știi tu, fii atent ca nu cumva astfel vrăjmașul să te înșele cu păcatul lui originar și să te arunce îndată din paradisul desfătării. Pentru că acela care a antrenat și a lipsit pe Adam de viață prin furtul hranei, care a încercat să ispitească și pe Iisus, nu se va rușina cu atât mai mult să te încoroneze și pe tine cu prima cauză a relelor (adică lăcomia), știind că aceasta este otravă puternică. Pentru că patima lăcomiei nu-și arată puterea ei de la natură în abundența alimentelor, ci în dorința și gustarea lor câte puțin. Căci dacă dorința gustării câte puțin va reuși să te arunce în patima lăcomiei, te va da morții fără dificultate. Căci așa cum apa de la natură este prevăzută cu multe canale (ramuri) și pregătește locul să fie rodnic în jurul acestor canale, la fel și patima lăcomiei, dacă își are izvorul în inima ta, adapă toate simțurile tale și, după ce va dezvolta înlăuntrul tău o pădure a răutății, va face sufletul tău locuință a fiarelor sălbatice. Căci eu știu pe mulți care au fost stăpâniți de patimi și și-au restabilit sănătatea, dar dintre toi nu cunosc pe nici unul mâncăcios sau gurmand, ci fie că au abandonat viața cumpătată și s-au pervertit cu lumea, fie că se străduiesc să se ascundă printre cei cu cumpătare și din cauza voluptății sunt antrenați cu diavolul. Căci aceștia sunt mincinoșii, cei care se jură mult, sperjurii, răzvrătiții, răzbunătorii, țipătorii, josnicii (cei nedemni de a fi liberi), desfrânații, cei care totdeauna se plâng, cei care permanent interoghează, cei care se complac la întuneric și care lucrează cu voința lor împotriva oricărui mod virtuos de viață. Căci, ca să acopere patima lăcomiei, cad într-un roi de răutăți care, în aparentă, sunt între cei salvați, dar prin fapte (sunt) între cei condamnați.

VII

Lăcomia a dat pe Adam morții și a adus în lume distrugerea din plăcerea pântecelui. Noe a fost batjocorit, Ham a primit blestem, Esau a pierdut dreptul de întâi născut și a ajuns ginerele hananeilor, Lot ia ca femei pe fiicele lui și se face ginerele său și socrul său, devine adică tatăl bărbat, și bunicul tată, disprețuind astfel din ambele laturi legile naturii. Lăcomia a făcut și pe Israil închinător la idoli și l-a făcut să le cadă trupurile în pustie. Aceasta pe acela dintre profeți care a fost trimis de Dumnezeu ca să mustre pe un rege ticăloșit, l-a făcut pradă fiarei sălbatice, și acesta, pe care regele Ieroboam cu toată puterea lui împărătească nu a putut să-l pedepsească, fiind prins cu momeala pântecelui, și-a găsit o moarte nefericită. Dimpotrivă, Daniil, bărbat cu (multe) dorințe, fiindcă și-a stăpânit pântecele a cucerit regatul haldeilor, a răsturnat idolii și a dărâmat șarpele, a îmblânzit leii, a prezis întruparea lui Dumnezeu și a tălmăcit Sfintele Taine. Cei trei sfinți tineri, fiindcă s-au arătat superiori plăcerii pântecelui, au disprețuit mânia împărătească și au îndrăznit să coboare cu curaj în acel îngrozitor cuptor arzând, pe care a avut tăria să-l aprindă împăratul Nabucodonosor. Ei au dovedit că icoana de aur, care era zeificată, era lipsită de putere, dar aceea care a fost pregătită cu mult timp înainte de satana, ca să disprețuiască slava lui Dumnezeu, a fost luată ca pradă și a fost oferită stăpânului lor. Au făcut pe acest rege foarte nepios și toată tabăra, (care era) împotriva lui Dumnezeu, să laude pe Dumnezeu împreună cu toată zidirea. Și, ca să spun toate pe scurt, dacă vei stăpâni pântecele, vei locui paradisul, iar de nu-l vei stăpâni, vei deveni pradă morții.

VIII

Fă-te tezaur credincios al virtuților și vei avea drept cheie glasul părintelui tău duhovnicesc. Aceasta să-i deschidă gura pentru împărtășirea pâinii și aceasta să i-o închidă. Să nu primești ca sfătuitor pe șarpe, pentru că, în loc să-i dea sfat bun, vrea să te ridice ca pradă. Ferește-te de păcatul mâncării pe ascuns, chiar dacă ar fi vorba de o simplă gustare. Căci, dacă va putea să te devieze spre un lucru mic, te va arunca în luptă și te face prizonier. Să nu deschizi urechile tale la oricine vorbește și să nu răspunzi oricărui vorbitor în discuțiile ce nu au nici o legătură cu scopul ascezei. Ascultă învățăturile bune și întreține inima ta cu studierea acestora. Ferește urechile tale de povestiri lumești, ca nu cumva să întinezi sufletul tău stropindu-l cu noroi. Să nu te interesezi să urmărești discuțiile altora, nici să nu te amesteci în convorbirile lor, ca să nu fii luat în râs și tu, iar pe aceștia să-i faci clevetitori. Să nu fii curios și să nu vrei să vezi toate, ca să nu introduci otrava patimilor în gândirea ta. Să privești ceea ce este folositor, să asculți ceea ce este folositor, să vorbești ceea ce este folositor, să răspunzi ceea ce este folositor. Să nu te grăbești să te așezi când de față este unul mai mare decât tine. Chiar dacă ai fi invitat, să nu te așezi aproape de el, ci să privești în jurul tău ici și colo, grăbindu-te să găsești un loc mai jos, ca să te cinstească Dumnezeu pentru umilința ta. Fiind întrebat, să răspunzi cu voce puțină și smerită, dacă nu ești întrebat, să stai liniștit. Dacă este întrebat altul, strânge-ți gura ca nu cumva din graba inimii limba să-și ia libertatea (să vorbească) și, deviind, să rănească pe vreunul dintre cei care execută asceza cu toată strictețea și să devii în acest fel delicvent. Iar când te vei așeza, să nu încrucișezi picioarele, pentru că aceasta este dovadă de inadvertență și de inimă nestatornică. Iar când vorbești cu unul mai mic decât tine sau când ești întrebat ceva de acesta, să nu răspunzi cu lipsă de zel, ca unul ce disprețuiește pe fratele său și defăimează astfel pe Dumnezeu. Căci "cel ce își bate joc de sărac defăimează pe Ziditorul său" spun Pildele. Cuvântul (ziditor al) rugăciunii să preceadă toate cuvintele tale, confirmând astfel dragostea ta față de aproapele. Cuvânt asemănător să spui și la mijlocul și la sfârșitul conversației tale, cu fața plină de bucurie, ca să faci plăcere celui cu care ai vorbit. Pentru orice faptă a aproapelui tău dusă la bun sfârșit să te bucuri și să preamărești pe Dumnezeu; căci faptele lui împlinite sunt ca ale tale proprii, după cum și ale tale ca ale lui. Să eviți să stai în capul mesei și în primele bănci în adunări, ci să urmărești ultimul loc, ca să auzi mai degrabă "prietene, mută-te mai sus". În timpul mesei mâna ta stângă să nu se agite, nici să nu se facă stăpână pe cea dreaptă. Mai degrabă să nu facă nimic, iar dacă nu (se poate), să ajute celei drepte. De fiecare dată când vei fi chemat la rugăciune, gura ta să răsune și să observi rânduiala până la sfârșitul rugăciunii, plecarea înainte fiind socotită mare pagubă. Căci dacă nu te ridici cu ușurință de la masă, unde mănânci pentru întărirea corpului tău, înainte de a fi completat cele indispensabile pentru viață - și nu te îndepărtezi cu ușurință fără o mare nevoie -, cu atât mai mult se cuvine să rămâi la masa duhovnicească și să-ți întărești sufletul prin rugăciune. Căci cu cît diferă cerul de pământ și cele ce se află în cer de cele care se află pe pământ, cu atât diferă sufletul de trup.

IX

Sufletul este copie a cerului, pentru că în acesta locuiește Domnul, iar trupul este din pământ, în care locuiesc oameni muritori și animale fără rațiune. Așadar potrivește-ți nevoile trupului după orele rugăciunilor și să fii pregătit să nu asculți de gândul care te depărtează de rânduială. Căci obiceiul diavolilor (este ca) în timpul orelor de rugăciune, sub pretextul unui așa-zis motiv binecuvântat, să ne preseze pentru retragere, să ne răpească, în mod aparent justificat, de la rugăciunea mântuitoare. Să nu spui, sub pretext fals, vai, capul meu, sau oh! burta mea, aducând acestea ca mărturii incontrolabile ale unei suferințe inexistente și violând astfel intensitatea vegherii în favoarea odihnei. Ci mai degrabă să spui rugăciuni tainice pentru care Dumnezeu, Care vede în ascuns, îți va răsplăti la arătare. Să faci negustorie toată viața ca să găsești bogăție ascunsă în ziua nevoii. În zilele slujirii tale cu osteneala trupului să ai și cuvânt de rugăciune pentru dragostea celor slujiți, ca, pentru slujirea ta, să fie bineprimită, dreasă (potrivită) cu sare. Să nu lași să facă altul lucrurile care ți s-au repartizat ție, ca să nu se ia de la tine plata și să se dea altuia, și să nu fie cinstit altul cu bogăția ta, în timp ce tu vei fi umilit. Să îndeplinești lucrările slujirii tale cu cinste și cu sârguință ca servind pe Hristos, "pentru că blestemat - spune Scriptura - este cel care face lucrurile Domnului cu neglijență". Să-ți fie teamă - ca și cum te-ar supraveghea Dumnezeu - să folosești rău, din exces sau din dispreț, uneltele ce ți s-au încredințat, chiar dacă s-ar părea că sunt fără valoare. Lucrul slujirii este mare și prin el se dobândește împărăția cerurilor. Pentru că este năvodul virtuților care conține toate poruncile lui Dumnezeu, și, înainte de toate, umilința cea cu totul virtuoasă, cea care poartă fagurele bunătăților; apoi aceasta: "Căci flămând am fost și Mi-ai dat să mănânc, însetat am fost și Mi-ați dat să beau, străin și bolnav și în temniță și Mi-ați ajutat". Și este mai bine când slujirea datorată se împlinește cu umilită înțelepciune, fără aroganță, fără mânie și fără murmurare. Să fii zelos pentru cei care trăiesc drept și să înscrii faptele lor în inima ta. Să te rogi să fii împreună cu puțini, pentru că acesta este un bun rar, pentru aceasta puțini sunt și cei care intră în împărăția cerurilor. Să nu crezi însă că toți cei ce viețuiesc în mănăstire se mântuiesc, și cei răi și cei buni. Căci nu este așa. Căci mulți vin spre viața virtuoasă, dar puțini primesc jugul ei, pentru că celor sârguincioși le aparține împărăția cerurilor, "și cei care se silesc pun mâna pe ea", (după) cuvântul evanghelic. Silință a fost numită oboseala trupului, pe care au suportat-o de bunăvoie ucenicii lui Hristos prin renunțare la voințele proprii și la odihna trupului, dar cu păzirea tuturor poruncilor lui Hristos. Așadar, dacă vrei să pui mâna pe împărăția lui Dumnezeu, devino silitor, vâră-ți gâtul în jugul slujirii lui Hristos, strânge gura jugului în jurul grumazului tău și jugul să apese gâtul tău. Ușurează-te cu osteneala virtuților, cu postul, cu vegherea, cu ascultarea, cu liniștea, cu psalmodierile, cu rugăciunile, cu lacrimile, cu lucrul mâinilor noaptea, cu răbdarea oricărei supărări care îți iese înainte și de la demoni și de la oameni.

X

Să nu te convingă cu timpul gândul mândriei să-ți ușurezi sarcinile, ca să nu fii surprins înaintea ușilor ieșirii (din viață) gol de virtuți și să fii găsit afară de porțile împărăției. Să nu te mândrești cu treapta pe care o ai în cler, ci mai degrabă să devii modest. Pentru că progresul sufletului este progres în smerenie, din îngâmfare provine căderea și dezonoarea. Cu cît s-ar întâmpla să te apropii spre treptele ieraticești mai înalte, cu atât să te smerești, îngrozindu-te exemplul fiilor lui Aaron. Cunoașterea pietății înseamnă cunoașterea smereniei și a bunătății. Smerenia este imitarea lui Hristos, dar aroganța și îndrăzneala și nerușinarea sunt imitarea diavolului. Fii imitator al lui Hristos, și nu al lui antihrist, al lui Dumnezeu, și nu al diavolului; al stăpânului, și nu al fugarului; al celui milostiv, și nu al celui nemilos; al iubitorului de om, și nu al celui care urăște pe om; al fiilor camerei nupțiale, și nu al fiilor întunericului; nu fi ambițios ca să conduci comunitatea frățească, ca să nu pui peste grumazul tău jugul străin al păcatelor. Examinează lucrarea în fiecare zi, compar-o cu lucrarea dinaintea ei și îngrijește-te s-o îmbunătățești. Progresează în virtuți ca să apropii pe îngeri. Rămâi în mănăstire nu timp de câteva zile, nici de câteva luni, ci timp de mulți ani, lăudând cu cântări pe Stăpânul tău noaptea și ziua, imitând cântările heruvimice. Dacă vei începe astfel și vei termina în același mod, după ce vei parcurge calea plină de greutăți în timpul scurt al practicii tale ascetice, cu harul lui Dumnezeu vei intra în paradis în veselia splendorii făcliei sufletului, bucurându-te împreună cu Hristos în. vecii vecilor. Amin.

 

CUVÂNT DESPRE ASCEZĂ
Cum se cuvine să se pregătească monahul

I

 

Se cuvine ca monahul, înainte de toate, să aibă o viață lipsită de bunuri materiale, izolare trupească și înfățișare modestă, glas potrivit și cuvânt înțelept, să nu ceară zgomotos mâncare și băutură și să mănânce în liniște; în fața celor mai în vârstă să tacă și pe cei mai înțelepți decât el să-i asculte; pe cei egali cu el să-i iubească și pe cei mai mici decât el să-i sfătuiască cu dragoste; să se îndepărteze de cei ușuratici și de cei cu pofte trupești și de cei care se amestecă în toate; să gândească mai mult și să vorbească mai puțin; să nu fie îndrăzneț la cuvânt, să nu flecărească și să nu fie gata să râdă; să se înfățișeze respectuos; să-și îndrepte privirea în jos, iar sufletul în sus; să nu contrazică cu cuvinte respingătoare și să fie supus; să lucreze cu mâinile lui și să aibă totdeauna în minte sfârșitul (lucrurilor); să se bucure cu nădejde, să rabde în suferință, să se roage fără încetare și să mulțumească pentru orice (lui Dumnezeu); să fie smerit față de toți și să urască mândria ; să fie cumpătat și să păzească inima de gândurile rele; să-și adune comoara în cer prin păzirea poruncilor, să se analizeze pe sine în privința gândurilor și faptelor din fiecare zi; să nu se angajeze în îndeletniciri lumești și în discuții fără rost; să nu aprecieze viața celor dezordonați, ci să dorească pe cea a sfinților părinți; să se bucure cu cei care săvârșesc virtutea și să nu-i invidieze. Să sufere cu cei care suferă și să plângă împreună cu ei, să-i deplângă mult, dar să nu-i blameze; să nu certe pe cel care se întoarce de la păcat, dar nici să nu-l justifice. Înainte de toate să mărturisească înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor că este păcătos, să dojenească pe cei fără de rânduială, să îmbărbăteze pe cei slabi la suflet, să servească pe cei bolnavi și să spele picioarele sfinților; să se îngrijească de ospitalitate și de iubirea frățească, să se împace cu cei de aceeași credință; să-1 mustre pe omul eretic, să citească cărțile canonice, iar de cele apocrife nici întâmplător să nu se preocupe; să nu discute despre Tatăl și despre Fiul și despre Sfântul Duh, ci să gândească și să mărturisească cu curaj Taina cea de o ființă și necreată, iar celor care întreabă să le răspundă că trebuie să ne botezăm, precum am primit din tradiție, și să credem cum am mărturisit la botez și să preamărim pe Dumnezeu așa cum am crezut. Să se îndeletnicească cu fapte și cu vorbe bune; să nu se jure deloc; să nu dea bani cu dobândă, nici grâu și vin și ulei, cu condiția să i se restituie mai mult; să fie străin de desfrâu, de beție și de griji lumești; să nu vorbească cu înșelăciune și să nu vorbească deloc împotriva cuiva, să nu spună și nici să nu asculte cu plăcere clevetiri; să nu creadă îndată acuzația împotriva cuiva; să nu asuprească din mânie, să nu se lase stăpânit de descurajare; să nu se mânie cu ușurință împotriva aproapelui, să nu poarte mânie împotriva cuiva și să nu răspundă la rău cu rău; mai degrabă să fie insultat decât să insulte, să fie lovit decât să lovească, să fie nedreptățit decât să nedreptățească, să fie jefuit decât să jefuiască.

II

Și înainte de toate se cuvine ca monahul să se înfrâneze de la întâlniri cu femei și de la băutură, pentru că vinul și femeile înșeală pe cei înțelepți; și pe cel care îndeplinește după putere poruncile Domnului, să nu-l neglijeze, ci să primească de la el salariul (cuvenit) și laudă, și să dovedească bucuria vieții veșnice; și să aibă permanent înaintea ochilor spusa lui David și să zică: "Văzut-am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin". Și, pe de o parte, ca fiu să iubească pe Dumnezeu din toată inima și puterea și curajul și tăria, iar pe de altă parte, ca rob să-L respecte și să se teamă (de El) și să I se supună și cu frică și cu cutremur să lucreze la mântuirea lui; să fie fierbinte cu duhul, să fie îmbrăcat cu armătura Duhului Sfânt și să alerge cu siguranță și să mânuiască sabia ca și cum ar lovi aerul și să învingă pe vrăjmaș cu slăbiciunea trupului și cu sărăcia sufletului; să îndeplinească toate poruncile și să-și spună netrebnic, să mulțumească sfântului, prealăudatului și înfricoșătorului Dumnezeu, dar să nu facă nimic din duh de ceartă și din mărire deșartă, ci pentru Dumnezeu și pentru bună plăcerea Lui: "Pentru că Dumnezeu a risipit vasele celor ce plac oamenilor". Să nu se laude deloc, nici să nu i se spună laude și nici să nu asculte cu plăcere pe altul lăudându-se; ci să îndeplinească toate (slujirile) în taină și să nu facă spre a se arăta oamenilor; și să caute numai lauda de la Dumnezeu și să aibă în minte prezența Lui înfricoșătoare și glorioasă, trecerea cea de aici și bunurile pregătite celor drepți, și la fel: "focul care este pregătit diavolului și îngerilor lui". Dar în plus față de toate acestea, să-și amintească cuvântul apostolic: "Că nu sunt vrednice pătimirile vremii de acum de mărirea care mi se va descoperi". Și împreună cu David să prezică: "Pentru cei ce vor păzi poruncile Lui există răsplătire multă", plată multă, coroanele dreptății, corturi veșnice, viață fără de sfârșit, bucurie de nedescris, ședere netulburată în jurul Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, adevăratului Dumnezeu în ceruri; vedere față către față, dănțuiri împreună cu îngerii, cu părinții, cu patriarhii, cu profeții, cu apostolii, cu martirii, cu mărturisitorii și cu toți cei care au bineplăcut lui Dumnezeu din veci, cu care să ne instruim să ne aflăm prin harul Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia (I se cuvine) mărirea și puterea în vecii vecilor. Amin.

 

CUVÂNT
Despre judecata lui Dumnezeu

I

 

Grație milostivirii și iubirii de oameni a bunului Dumnezeu, Care S-a descoperit prin harul Domnului nostru Iisus Hristos cu lucrarea Sfântului Duh, m-am liberat, după tradiție, de vechea rătăcire a neamurilor, și am fost, educat de la început de părinți creștini, de la care am învățat din copilărie Sfintele Scripturi, care mă conduc la cunoașterea adevărului. Dar când am ajuns bărbat și am călătorit mult și m-am îndeletnicit, precum era firesc, cu multe lucrări, am cunoscut marea potrivire care există între cei ce se îndeletnicesc cu fiecare artă și cu fiecare știință. Dar numai în Biserica lui Dumnezeu, pentru care a fost răstignit Hristos și asupra căreia stăpânește din belșug Sfântul Duh, am cunoscut mult și exagerat dezacord în raporturile mai multora și în părerile lor despre Sfintele Scripturi. Și lucru mai înfricoșător decât toate, înșiși întâistătătorii ei instruiți se deosebesc atât de mult între ei în privința cunoașterii și laudei (lui Dumnezeu) și își însușesc cu atâta contradicție poruncile Domnului nostru Iisus Hristos, și sfâșie fără milă Biserica lui Dumnezeu și turbură fără cruțare turma Lui, încât și ei împlinesc acum, ca și odinioară, când au luat naștere anomeii, cuvântul: "Și dintre voi înșivă se vor ridica bărbați, grăind învățături răstălmăcite, ca să facă pe ucenici după ei".

II

Acestea și alte asemenea văzând și întrebându-mă în privința lor care este și de unde (vine) cauza unui asemenea rău, la început m-am găsit ca într-un adânc întuneric și înclinam, cum se întâmplă cu jugul, când într-o parte, când într-alta; pentru că un mod după altul fie mă înclina spre partea lui, sub motivul obișnuinței îndelungate a oamenilor, fie, iarăși, după alt mod, mă respingea, fiindcă am început să recunosc adevărul în Dumnezeieștile Scripturi. Și în timp ce înduram aceasta de multă vreme și căutam cauza răului pe care l-am amintit, mi-a venit în minte cartea Judecătorilor, unde se povestește că cineva a făcut ceea ce i s-a părut drept, pentru că: "în zilele acelea nu era rege în Israel și fiecare făcea ce i se părea cu dreptate". Așadar, amintindu-mi despre acestea, am socotit și pentru situația prezentă acel lucru pe care a-l spune este groaznic, poate și ciudat, dar foarte adevărat ca să poată fi înțeles; ca nu cumva și acum această atât de mare deosebire de păreri și luptă dintre cei din Biserică să se întâmple din cauza lipsei de credință în Unul, mare, adevărat și singur Împărat al tuturor și Dumnezeu; căci fiecare, îndepărtându-se de învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, vrea să impună unele gânduri și hotărâri proprii prin autoritate oficială și mai degrabă să conducă împotrivindu-se Domnului, decât să se conducă de Domnul. Așadar, după ce am luat în considerare aceasta și m-am turburat de excesiva lipsă de pioșenie, cercetând mai mult, m-am convins deopotrivă și din cele ce se întâmplă în viață că motivul amintit mai înainte este adevărat, întrucât am văzut, pe de o parte, că toată buna ordine și armonie se păstrează în lume atâta timp cît toți se supun unui conducător, iar pe de altă parte, că orice neînțelegere și împărțire, chiar și poliarhia, provin din anarhie. Căci eu am cunoscut cândva un roi de albine conducându-se după legea naturii militărește și supunându-se cu înțelepciune reginei proprii. Și eu am cunoscut multe asemenea, dar am și auzit multe (asemenea), dar știu și mai multe cei ce se îndeletnicesc cu acestea, așa încât și de la aceștia se dovedește cu adevărat ceea ce am spus eu. Așadar, dacă buna ordine și armonia disting pe aceia care se supun unei porunci și au un rege, orice discordie și împărțire este dovada anarhiei. Potrivit acestui mod, o asemenea deosebită înțelegere față de poruncile Domnului și față de aproapele nostru, care se întâlnește și la noi, poate fi dovada fie a depărtării adevăratului rege, potrivit cu: "până ce va fi dat la o parte cel care o ține acum pe loc", fie a tăgăduirii lui, potrivit cu: "Zis-a cel nebun în inima sa: nu există Dumnezeu". Dar ca semn și element justificativ al acestei situații s-a adăugat: "Stricatu-s-au oamenii și s-au făcut urâți întru îndeletnicirile lor".

III

Așadar, aici Scriptura a arătat că răutatea prezentată este semnul lipsei de pioșenie care se furișează pe ascuns în suflet. Și într-adevăr fericitul Apostol Pavel, dând cu mai multă violență fricii judecăților lui Dumnezeu pe cei care și-au pierdut inima, stabilește judecata ca pedeapsă pentru cei ce au neglijat să cunoască cu adevărat pe Dumnezeu. Căci ce spune? "Și precum n-au încercat să păstreze pe Dumnezeu în cugetele lor, ața și Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor, fără judecată, să facă cele ce nu se cuvin. Plini fiind de toată nedreptatea, de desfrânare, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pizmă, de ucidere" ș.c.l. Și am convingerea că Apostolul nu a luat această judecată de la el (căci avea pe Hristos care vorbea în el), ci era condus de glasul lui Hristos prin care spune că pentru aceasta vorbește mulțimilor în parabole, ca să nu înțeleagă dumnezeieștile taine ale Evangheliei, pentru că i-a prevenit și a închis ochii lor și cu urechile au auzit greu, și a învârtoșat inima lor; așa încât în locul pedepsei să suporte lipsa de privire spre lucrurile mai importante, toți câți, fiind preveniți, de bună voie și-au omorât vederea sufletului, fiind orbiți; ceea ce David îngrozindu-se că va suferi, a spus: "luminează ochii mei (Doamne), ca nu cumva să adorm întru moarte".

Așadar din acestea și din cele asemenea am socotit că este clar că în general răutatea patimilor face să pătrundă în noi o părere de neacceptat din necunoașterea lui Dumnezeu; dar mai ales deosebirea de păreri între cei mai mulți se datorează faptului că ne facem pe noi înșine nevrednici de grija Domnului. Iar dacă vreodată aș hotărî să cercetez viața unuia de acest fel, nu voi putea să socotesc mărimea unei asemenea insensibilități sau nerozii sau disperări sau, pentru exagerarea răutății, n-aș avea ce să spun. Căci dacă și la animalele neraționale se întâlnește realizată atât de bine armonia reciprocă privitor la ascultarea lor de un conducător, ce putem să spunem noi, care ne găsim într-o atât de mare discordie unul față de altul și într-o atât de mare împotrivire față de poruncile Domnului? Pentru că nu luăm în considerare că toate aceste exemple s-au dat acum de bunul Dumnezeu ca să ne învățăm și să ne înțelepțim, și că în marea și înfricoșata zi a judecății vor fi înfățișate acestea spre rușinea și condamnarea celor incorigibili de către Cel care a spus mereu că: "Boul își cunoaște stăpânul și asinul ieslea domnului său; dar Israel nu Mă cunoaște și poporul Meu nu Mă pricepe", și multe alte asemenea; dar aceea care s-a spus de către Apostol: "Și dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună; și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună" și: "Ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele", fiind puse în mișcare, fără îndoială, de singur sufletul care locuiește în ele, pentru care motiv a fost rânduit astfel? Eu socotesc ca să se păstreze o asemenea rânduială și disciplina mult mai bine decât în Biserica lui Dumnezeu, către care s-a spus: "Iar voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare (fiecare) în parte"; iar aceasta se întâmplă fiindcă unicul și singurul cap adevărat, care este Hristos, stăpânește și unește fiecare mădular cu celălalt spre buna înțelegere. Dar în cei în care nu domnește bunăînțelegere, nu se păstrează legătura păcii, nici nu se păzește blândețea în duh, ci se întâlnește împărțirea, cearta și invidia. Ar fi deci mare îndrăzneală ca unii ca aceștia să fie numiți mădulare ale lui Hristos sau să se spună că sunt conduși de El, iar din pură ignoranță ar spune cu îndrăzneală că acolo stăpânește și domnește dorința cărnii, după glasul Apostolului, care spune hotărât că: "aceluia căruia vă dați spre ascultare robi, sunteți robi aceluia căruia vă supuneți". Același Apostol descrie caracteristicile formale ale acestei dorințe a cărnii, când spune: "Câtă vreme este între voi pizmă și ceartă și dezbinări, nu sunteți, oare, trupești?". Dar în același timp el învață clar consecințele grave ale acestei conduite și incompatibilitatea ei cu pietatea, spunând că: "dorința cărnii este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, pentru că nu se supune legii Iui Dumnezeu și nici nu poate", căci, precum spune Domnul: "nimeni nu poate să slujească la doi domni".

IV

Apoi, după ce, Cel Unul-Născut, Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, prin Care toate s-au făcut, declară: "Eu M-am coborât din cer, nu ca să fac voia Mea, ci voia Tatălui, Celui care M-a trimis" și: "de 1a Mine Însumi nu fac nimic" și: "Am primit poruncă ce să spun și ce să vorbesc", și după ce Sfântul Duh, Care împarte marile și minunatele harisme și lucrează totul întru toate, nu spune de la Sine nimic, ci numai câte va auzi de la Domnul, oare nu este nevoie cu mult mai mult ca întreaga Biserică a lui Dumnezeu să se străduiască să păstreze unitatea Duhului întru legătura păcii și să se împlinească astfel și ceea ce s-a spus în Fapte: "iar inima și sufletul mulțimii celor care au crezut erau una"? Este clar deci că nici unul din cei care au crezut n-a pus mai presus voința sa proprie și că toți trăiau de obște întru Unul Sfânt Duh voința Domnului nostru Iisus Hristos, Care a spus: "M-am coborât din cer, nu ca să fac voia Mea, ci voia Tatălui Care M-a trimis", în legătură cu care spune: "Dar nu numai pentru aceștia Mă rog, ci și pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor; ca toți să fie una". Din aceste pasaje și din multe altele, pe care nu le-am mai amintit, m-am încredințat clar și de nediscutat că este necesară concordanța, în Duhul Sfânt, după voința lui Hristos, în întreaga Biserică a lui Dumnezeu, și că este primejdioasă și fatală lipsa de ascultare față de Dumnezeu, care se exprimă prin separarea dintre ei (a creștinilor), căci: "cel care nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia 1ui Dumnezeu va rămâne peste el"; după acestea am socotit să cercetez și următoarele: care păcate este cu putință să fie iertate de Dumnezeu și pentru câte și ce fel de păcate se face cineva răspunzător ca si fie judecat pentru neascultare.

Așadar, cercetând Sfintele Scripturi, găsesc în Vechiul și în Noul Testament că neascultarea de Dumnezeu nu se judecă nici după mulțimea păcatelor și nici după mărimea lor, ci pentru singura călcare a oricărei porunci, fiind judecată în mod clar neascultarea de Dumnezeu, iar judecata lui Dumnezeu (intervine în mod obișnuit) împotriva oricărei neascultări; într-adevăr, în Vechiul Testament citesc acel îngrozitor sfârșit al lui Ahar, și istoria celui care a cules lemne în zi de sâmbătă, dar dintre aceștia nici unul nu este aflat că ar fi păcătuit vreodată împotriva lui Dumnezeu în vreun alt chip sau ar fi nedreptățit pe vreun om, nici mult, nici puțin. Într-adevăr, unul pentru prima și singura culegere de lemne în zi de sâmbătă este pedepsit fără discuție, neaflând loc de pocăință, fiindcă a fost ucis cu pietre îndată de tot poporul după porunca Domnului; iar celălalt, fiindcă numai a sustras ceva din cele care trebuiau să fie aduse la adunare și nu fuseseră primite de către cei care hotărăsc pentru aceasta, s-a făcut vinovat de nimicire nu numai el, ci și soția și copiii lui, precum și cortul lui împreună cu toate bunurile lui. Căci de la puțin, răul păcatului lui s-ar fi întins, în chipul focului, la tot poporul și, chiar fără ca poporul să cunoască faptul și fără să fi participat la păcat, dacă poporul, simțind mânia lui Dumnezeu, nu s-ar fi desprins îndată din căderea bărbaților nimiciți; dar odată cu bătrânii a căzut cu fața la pământ și Isus al lui Navi, după ce și-a împrăștiat mai întâi țărână pe cap; și astfel fiind dovedit de cler, vinovatul a primit pedeapsa amintită.

V

Dar, poate, cineva ar spune că aceștia erau bănuiți, pe bună dreptate, și de alte păcate din cauza cărora au fost condamnați și pentru cele de mai sus, și că Sfânta Scriptură amintește numai pe acestea ca mai grave și vrednice de moarte. Însă chiar dacă un asemenea om ar avea îndrăzneala să adauge ceva la Sfânta Scriptură sau să scoată ceva, n-ar putea oare să acuze și pe Mariam, sora lui Moise, pentru mulțime de păcate, a cărei virtute știu că nu era ascunsă nici unuia dintre credincioși? Aceasta, pentru că a spus ceva împotriva lui Moise numai în parte ca imputare, fiindcă aceasta era adevărat (căci a zis: "Femeie etiopiancă și-a luat ca soție"), a fost rănită de o atât de mare supărare a lui Dumnezeu, încât nu i s-a iertat pedeapsa păcatului decât la rugămintea lui Moise. Așadar, când știu pe însuși Moise, servul lui Dumnezeu, cel atât de mare, cel învrednicit ce o atât de mare și de minunată cinste de către, Dumnezeu, ca de mai multe ori să fie recunoscut de El și să audă: "Te cunosc mai bine decât pe toți și ai aflat bunăvoință înaintea ochilor Mei"; când știu că acesta, în contradicția cu privire la apă, pentru nici un alt cuvânt decât numai să spună poporului care murmura pentru lipsa de apă "Au doară din stânca aceasta vă vom scoate apă?", numai pentru aceasta a primit amenințarea că nu va intra în pământul făgăduinței, care era atunci fondul promisiunilor față de iudei, când știu pe acesta că s-a rugat și n-a fost certat; când știu că n-a fost socotit vrednic de nici o iertare pentru acel mic cuvânt față de atâtea mari fapte ale lui, atunci văd în realitate "asprimea lui Dumnezeu", după Apostol, dar în realitate sunt convins că este adevărată aceasta: "dacă dreptul abia se mântuiește, ce va fi cu cel necredincios și păcătos?".

Dar pentru ce să relatez toate acestea ? Când voi auzi acea înfricoșătoare hotărâre a lui Dumnezeu împotriva celui care din neștiință a călcat numai o singură poruncă, nu știu cum să arăt mai demn teama mea pentru mărimea mâniei Lui. Căi este scris (în Scriptură): "De va greși cineva împotriva uneia dintre toate poruncile Domnului și va face ce nu se cuvine să facă și din neștiință s-a făcut vinovat și va fi sub păcat, acela să aducă la preot din turma sa de oi, jertfă pentru vină, un berbec fără meteahnă, cu prețuirea corespunzătoare păcatului; și preotul îi va curăți greșeala în care a căzut el din neștiință și i se va ierta lui. Căci săvârșise greșeală înaintea Domnului". Așadar, dacă judecata este atât de inflexibilă pentru cei ce păcătuiesc din neștiință, iar jertfa este necesară pentru curățire, pe care și dreptul Iov mărturisește că o aducea pentru fiii săi, ce poate să spună cineva despre cei care păcătuiesc cu știință sau despre cei care sunt indiferenți dintre aceștia? Și, ca să nu apărem că numai pe cei care gândesc aceasta îi măsurăm după supărarea (lui Dumnezeu) împotriva lor, este nevoie să ne reamintim iarăși de Scriptura inspirată de Dumnezeu, care este în măsură, în cazul de față, să ne dovedească chiar cu o singură ilustrare judecata acestor oameni. "Și fiii lui Eli (preotul) - spune (Scriptura) - erau netrebnici". Așadar, fiindcă tatăl lor nu se comporta față de ei mai aspru, în timp ce ei erau astfel, a provocat o atât de mare mânie în răbdarea lui Dumnezeu, încât, când s-au răsculat cei de alt neam (filistenii), fiii lui au fost uciși de aceia, în război, într-o singură zi, iar întreg poporul a fost biruit și mulți dintre ei au fost uciși; dar s-au întâmplat cu chivotul legii sfinte a Domnului lucruri care nu au mai fost auzite vreodată înainte: adică chivotul, pe care nu era permis să-l atingă nici israeliții, nici chiar toți preoții totdeauna; chivotul, care nu era posibil să fie așezat în loc obișnuit, să fie transportat de către cei nepioși în diferite părți și să fie plasat nu în cele sfinte, ci în temple idolatre. Din aceste lucruri putem să înțelegem cît de mare s-a întâmplat să fie râsul și batjocura celor de alt neam (filistenii) chiar și împotriva numelui lui Dumnezeu. În afară de acestea se arată că însuși Eli a avut un sfârșit vrednic de toată mila, după ce în prealabil a primit amenințarea că și descendenții lui vor fi îndepărtați de la demnitatea preoțească, lucru care s-a și întâmplat.

VI

Mari nenorociri s-au întâmplat poporului. Asemenea (nenorociri) a suferit tatăl pentru nelegiuirea copiilor lui, deși el în viața lui n-a fost acuzat vreodată pentru ceva; și n-a suportat să fie liniștit pentru ei, ci adesea îi îndemna să nu rămână în păcatele lor, spunând: "Nu, copiii mei, nu; nu sunt bune veștile pe care eu le aud despre voi", și fiindcă creștea mai tare mărimea păcatului, le-a înfățișat mai îngrozitoare primejdia, zicând: "Că de va greși omul față de alt om, atunci se vor ruga pentru el lui Dumnezeu; iar de va păcătui cineva față de Domnul, atunci cine va mijloci pentru el?". Totuși nenorocirile arătate (mai înainte) s-au întâmplat, fiindcă el n-a dovedit zelul cuvenit împotriva lor. Într-adevăr, asemenea judecăți (condamnatoare) împotriva oricărei neascultări găsesc foarte multe în Vechiul Testament; totuși, când revin la Noul Testament, unde Domnul nostru Iisus Hristos n-a dezlegat de pedeapsă nici pe cei care greșesc din neștiință, ci a întins mai tare amenințarea împotriva celor care greșesc cu știință, pentru care a spus: "Iar sluga aceea care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit pe sine, nici n-a făcut după voia lui, va fi bătută mult, și cea care n-a știut dar a făcut lucruri vrednice de bătaie, va fi bătută puțin", când găsesc asemenea hotărâri ale Însuși Celui Unuia-Născut Fiului lui Dumnezeu și revolta sfinților Apostoli împotriva celor care păcătuiesc, și că aceste atât de aspre și mari suferințe ale celor care cad chiar numai într-un singur păcat nu sunt mai mici decât acelea care au fost arătate din Vechiul Testament, ci mult mai mult, atunci înțeleg asprimea condamnării. Pentru că, de la "cel căruia i s-a încredințat mult, mai mult vor cere de la el".

Iată însă că și fericitul Pavel arată, în același timp, marea vrednicie a chemării noastre și revolta împotriva oricărui păcat prin cuvintele: "Căci armele luptei noastre nu sunt trupești, ci puternice înaintea lui Dumnezeu, ca să dărâme întăriturile. Noi surpăm gândurile și toată trufia care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și tot gândul îl robim spre ascultarea lui Hristos", dar nu numai atât, ci completează: "Și suntem gata să pedepsim toată neascultarea".

Dacă va cerceta cineva mai cu atenție fiecare cuvânt al acestei pericope, poate să înțeleagă spiritul Dumnezeieștii Scripturi mai exact, că nimeni dintre noi n-a lăsat sufletul să rătăcească alunecând spre păcat cu concepții greșite, socotind că unele păcate se pedepsesc și altele se lasă nepedepsite. Dar ce spun? "Dărâmând gândurile rele și orice trufie care se înalță ca fortăreață împotriva cunoașterii lui Dumnezeu". Încât orice păcat, fiindcă este disprețuire a poruncii dumnezeiești, se numește fortăreață care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu, lucru care se exprimă mai clar în cartea "Numeri". Așadar, acolo Dumnezeu, după ce a enumerat păcatele fără voie și a hotărât jertfele care trebuie aduse pentru ele, a trebuit să dea poporului legi corespunzătoare și pentru păcatele cele cu voie. Și începe precum urmează: "Și sufletul care va lucra cu mănă semeață" (mănă semeață numește îndrăzneala celor care păcătuiesc cu voia), pe care Apostolul o numește "fortăreață care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu", fie că este băștinaș, fie că este străin, acesta disprețuiește pe Dumnezeu, "și acel suflet se va stârpi din mijlocul poporului său, căci a disprețuit cuvântul Domnului și a călcat poruncile Lui; acel suflet va fi stârpit cu totul, și păcatul lui va fi asupra lui".

VII

Aici trebuie să observăm și aceea că, dacă acel suflet nu se distinge prin violență, păcatul lui nu rămâne numai în el, ci se întinde și la acei care nu au dovedit râvnă bună, precum se arată în multe locuri ale Scripturii și s-a întâmplat de multe ori. Și ca să ne învățăm din exemplele mai mici cît de mult trebuie să ne temem pentru lucrurile mai importante, să cercetăm cu grijă indignarea lui Dumnezeu împotriva celor care nu se supun preotului sau judecătorului, precum se arată în Deuteronom. Așadar (se) spune: "Și omul care se va purta așa de îndărătnic, încât să nu asculte pe preotul care stă acolo la slujbă înaintea Domnului Dumnezeului tău, sau pe judecătorul care va fi în zilele acelea, omul acela să moară; și se va pierde tot răul din Israel, și tot poporul va auzi și se va teme și nu se va mai purta in viitor cu îndărătnicie". Față de acestea, cunoscând urmarea, cum să nu fie cuprins cineva de frică foarte mare și să lucreze cu înțelepciune?

Apoi (Apostolul) spune: "Am pus stăpânire pe toată gândirea, spre ascultarea lui Hristos". "Toată gândirea", nu aceasta sau aceea. "Și sunteți gata să pedepsim", și aici la fel, nu aceasta sau aceea, ci "toată neascultarea": prin urmare ne-a înșelat obiceiul foarte rău; prin urmare tradiția deosebitoare a oamenilor ne-a provocat mari rele, prin aceea că pe unele le condamnă ca păcate așa-zis determinate, iar pe altele le ia în considerare cu ușurință, și în timp ce lasă impresia că se revoltă hotărât împotriva celor determinate ca: uciderea, adulterul și cele asemenea, pe altele nu le socotește vrednice nici chiar de o simplă epitimie, ca: mânia, injuria, beția, lăcomia și cele asemenea, împotriva cărora, toate, în altă arte, Pavel, vorbind în Hristos, a dat această hotărâre, spunând că: "cei care fac unele ca acestea sunt vrednici de moarte". Dar acolo unde se dărâmă orice fortăreață care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și tot gândul este robit spre ascultarea lui Hristos și toată neascultarea de asemenea se pedepsește, acolo nimic nu rămâne nedărâmat, nimic nu se lasă nepedepsit, nimic nu rămâne fără să fie supus lui Hristos. Apostolul Pavel a arătat că în orice neascultare există obișnuință și foarte gravă necinstire de Dumnezeu, când spune: "Tu, care te lauzi cu legea, Îl necinstești pe Dumnezeu prin călcarea legii". Dar nu cumva acestea sunt numai vorbe și nu realități? Iată așadar (răspunsul): în Corint cel care avea pe femeia tatălui său, fără să fi fost condamnat pentru vreo altă călcare a legii decât numai pentru aceasta, a fost predat satanei spre distrugerea cărnii lui, până ce prin fapte vrednice de pocăință își va îndrepta păcatul; și nu numai el, ci întreaga Biserică a fost socotită vinovată pentru acel grav delict, pentru că n-a îndreptat pe cel care a păcătuit. "Ce vreți - întreabă Pavel - să vin la voi cu toiagul? și după puțin "Iar voi v-ați semețit în loc mai degrabă să vă fi jelit, ca să fie scos din mijlocul vostru cel ce a săvârșit această faptă". Dar ce să mai spun despre Anania (despre care se amintește) în Fapte? Ce alt rău se găsește că a făcut decât numai cel cunoscut? Așadar de unde apare vrednic de atât de mare mânie? Vânzând bunul propriu, a adus banii și i-a pus la picioarele Apostolilor, reținând ceva din preț: pentru aceasta, chiar în acea oră, a fost condamnat la moarte împreună cu soția lui, neînvrednicindu-se nici măcar să cunoască motivele păcatului în vederea pocăinței; nici timp ca să se reculeagă în acest scop nu i s-a dat și nici bunăvoință spre a se pocăi nu a aflat. Dar servul celei atât de mari și aspre judecăți, slujitorul celei atât de mari mânii a lui Dumnezeu împotriva celui care a greșit, fericitul Petru, cel mai prețuit dintre toți ucenicii, singurul care a primit mai multe mărturii decât ceilalți și a fost fericit, el, căruia Hristos i-a încredințat cheile împărăției cerurilor, când ar auzi de la Domnul: "Dacă nu te voi spăla, nu ai parte împreună cu Mine", ce inimă, chiar de piatră, nu se va înspăimânta și nu va tremura în fața judecăților lui Dumnezeu? Și acestea s-au întâmplat fără ca Petru să dea vreo dovadă de păcat sau de dispreț, ci mai degrabă a cuprins pe Stăpân cu excepțională cinstire, dovedind respectul ce se cuvine din partea unui serv și ucenic. Căci văzând pe Dumnezeu și Domnul lui și al tuturor, și Împăratul și Stăpânul și Învățătorul și Mântuitorul - și toate acestea într-o singură persoană - că se încinge ca servitorul cu un șorț și vrea să-i spele picioarele, atunci îndată, după ce a avut conștiința propriei lui nevrednicii și a fost rănit profund de demnitatea Celui ce se apropia, a strigat: "Doamne, oare Tu să-mi speli mie picioarele?" și "nu-mi vei spăla picioarele în veci". Din cauza aceasta și-a atras acea mare amenințare, încât dacă n-ar fi înțeles îndată importanța cuvintelor Domnului și nu s-ar fi grăbit să îndrepte prin ascultare împotrivirea lui, nici una din distincțiile lui, amintite mai înainte, n-ar fi fost în măsură să-i vindece această nesupunere, nici faptele lui deosebite, nici fericirile și darurile lui și promisiunile Domnului, nici chiar și această descoperire a excepționalei iubiri a lui Dumnezeu Tatăl față de Unul-Născut Fiul Său.

VIII

Dar dacă aș vrea să menționez toate câte găsesc în Vechiul și Noul Testament, nu-mi va ajunge timpul. Însă dacă voi merge la înseși cuvintele evanghelice ale Domnului nostru Iisus Hristos, cuvinte ale Celui care va judeca pe cei vii și pe cei morți, care sunt pentru cei credincioși mai vrednice de încredere decât orice povestire istorică sau decât orice altă dovadă, mă încredințez că ascultarea de orice poruncă a lui Dumnezeu este, ca să spun așa, mare necesitate și că celor care nu se pocăiesc nu le rămâne nici o iertare pentru neascultarea lor. Nimic altceva a nu putem să spunem sau să concepem în fața unor încredințări atât de deschise, înțelepte și hotărâte. Căci Domnul spune: "Cerul pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece". În pasajul acesta nu se marchează nici o deosebire și nici o împărțire (între cuvinte) și nici nu va rămâne ceva la o parte; căci n-a spus acestea sau acelea, ci toate împreună: "cuvintele Mele nu vor trece". Căci Scriptura arată că: "Domnul este credincios întru toate cuvintele Lui", fie că interzice ceva, fie că poruncește, fie că făgăduiește, fie că amenință, fie ci săvârșește cele interzise, fie că neglijează faptele bune. Că într-adevăr neglijarea faptelor bune se pedepsește deopotrivă ca și săvârșirea celor rele, este suficientă - ca să se dovedească și să se întărească (aceasta) - judecata menționată a Domnului în cazul lui Petru, cel puțin pentru sufletul care păstrează oarecare credință. Petru n-a făcut nimic ceea ce este oprit, nici n-a neglijat, desigur, vreo poruncă, din neglijență sau dispreț. Ci, numai fiindcă din respect a ezitat să primească slujirea și cinstea Stăpânului, a primit acea mare amenințare, de care n-ar fi scăpat dacă n-ar fi prevenit mânia, cum s-a spus, prin îndreptare imediată și foarte hotărâtă.

Dar, fiindcă bunul și îndelungrăbdătorul Dumnezeu a binevoit, din iubirea Lui, să ne arate adeseori acest lucru și prin multe exemple, încât din mulțimea și din repetarea lor, sufletul să se închidă și să pună în mișcare și până la urmă să se poată elibera, din când în când, de vechiul obicei al călcării legii, pentru moment este necesar să amintesc numai pe aceia care în marea și înfricoșata zi a judecății vor sta la stânga Domnului nostru Iisus Hristos și Domnul, Care a primit de la Tatăl toată puterea judecății și Care va veni să lumineze cele ascunse ale întunericului și va pune în lumină dorințele inimilor, și va spune acestora: "Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui"; dar nu va adăuga ea motivare: pentru că ai ucis sau ai desfrânat sau ai mințit sau ai nedreptățit pe cineva sau ai făcut ceva interzis, fie și cel mai neînsemnat lucru, ci va spune: fiindcă ați arătat neglijență pentru lucrurile bune: "Căci flămând am fost și nu Mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu Mi-ați dat să beau, străin am fost și nu M-ați primit, gol Și nu M-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu M-ați cercetat". Acestea și cele asemenea le-am învățat din Scripturile inspirate de Dumnezeu, cu harul bunului Dumnezeu "Care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului"; din acestea am învățat și cauza înfricoșătoare a acelei mari neînțelegeri dintre mulți creștini între ei și față de poruncile Domnului nostru Iisus Hristos, dar am învățat și acea groaznică condamnare a acelei atât de mari violări a legii și că orice călcare a oricărei porunci a lui Dumnezeu se pedepsește deopotrivă. Învățând și înspăimântătoarea hotărâre condamnatoare împotriva acelora care n-au păcătuit, dar și-au atras la fel mânia, pentru că n-au dovedit zel bun împotriva celor care au păcătuit, chiar dacă în multe împrejurări n-au avut cunoștință de păcat, am socotit necesar, chiar și cu întârziere, fiindcă așteptam mereu pe cei care duc aceeași luptă a pietății și fiindcă nu aveam încredere în mine însumi - nu întâmplător și oricum -, să mă concentrez pentru a readuce aminte luptătorilor pietății de Sfintele Scripturi și să înfățișez și pe cele care nu plac și pe cele care plac lui Dumnezeu, cît voi putea mai bine, potrivit dorințelor comune, încât să ne învrednicim, cu harul Domnului nostru Iisus Hristos și cu învățătura Sfântului Duh, să evităm în veacul viitor al veșniciei mânia ce va veni împotriva necredincioșilor și să ne învrednicim de viața veșnică și de împărăția cerească, pe care a făgăduit-o Domnul Iisus Hristos tuturor celor care "păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele". Dar aceasta se va întâmpla după ce ne vom îndepărta de obiceiurile dorințelor noastre și de observarea tradițiilor omenești, după ce vom merge mult timp după Evanghelia fericitului Dumnezeu Iisus Hristos, Domnul nostru, și după ce vom trăi această viață a noastră după chipul bineplăcut Lui, îndepărtând cu repulsie cele interzise și observând cu zel deosebit pe cele bineplăcute. Și fiindcă mi-au venit în minte cuvintele Apostolului, că: "În Hristos Iisus, nici tăierea împrejur nu poate ceva, nici netăierea împrejur, ci credința care este lucrătoare prin iubire", am socotit potrivit și, în același timp, necesar să expun mai întâi credința cea dreaptă și învățătura pioasă despre Tatăl și despre Fiul și despre Sfântul Duh, și apoi să adaug (să scriu) "Regulile Morale".

 

CUVÂNT
Despre credință

I

 

Când cu harul bunului Dumnezeu m-am încredințat că cererea pietății voastre este vrednică de iubirea voastră către Dumnezeu în Hristos, prin care ați cerut de la mine o mărturisire scrisă a credinței pioase, la început am ezitat să răspund, cunoscându-mi umilința și slabele mele puteri, dar îndată venindu-mi în minte Apostolul care spune: "îngăduindu-vă unii pe alții în iubire", și "căci cu inima se crede (cineva) spre dreptate, iar cu gura se mărturisește spre mântuire", am socotit primejdios să refuz să vă răspund și să păstrez tăcere despre mărturisirea mântuitoare, pentru că am încredere în Dumnezeu prin Hristos, cum spune Scriptura: "Nu că de la noi înșine suntem destoinici să cugetăm ceva ca de la noi înșine, ci destoinicia noastră este de la Dumnezeu", Care a învrednicit atunci pe Apostoli, iar acum și pe noi pentru harul vostru, așa încât să fim slujitori ai Noului Testament, nu ai literei, ci ai Duhului. Dar voi înșivă cunoașteți foarte bine că semnul distinctiv al credinciosului încredințat cu mântuire (de bunuri) este să păstreze, spre bucuria împreună-slujitorilor lui, fără falsificare și fără înșelare, cele pe care i le-a încredințat spre administrare bunul Dumnezeu. La fel se cuvine ca și eu să vă înfățișez, precum este bineplăcut lui Dumnezeu, în interesul comun, cele pe care le-am învățat din Scriptura inspirată de Dumnezeu. Căci, dacă Însuși Domnul, Căruia Tatăl I-a arătat iubirea Lui: "întru Care sunt ascunse toate vistieriile înțelepciunii și ale cunoștinței", Care a primit de la Tatăl toată autoritatea și toată puterea ca să judece, spunea: "Tată1 Mi-a poruncit ce să spun și ce să vorbesc", și iarăși: "Deci, cele ce vorbesc Eu, precum Mi-a spus Mie Tatăl, așa vorbesc", și dacă Sfântul Duh nu vorbește de la El și spune numai câte a auzit de la El, atunci cu atât mai mult este pentru noi pios și totodată sigur să gândim și să facem aceasta, (adică să vorbim) în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, câtă vreme este nevoie să se lupte împotriva ereziilor care apar din timp în timp, urmând pe antecesori, diferitele împietăți, care se seamănă de către diavol, să se împiedice prin metoda cuvintelor contrare sau chiar să se distrugă blasfemiile introduse; altădată, cu altă metodă, să se înfrunte potrivit nevoii celor bolnavi; adeseori cu cuvinte care nu se întâlnesc în Scriptură, dar în general nu sunt diferite de spiritul pios al ei. Pentru alte rațiuni și Apostolul Pavel n-a ezitat să folosească fraze elinice ea să-și atingă scopul. Dar acum, pentru scopul comun nouă și vouă, am socotit că se cuvine să expun cele ce am învățat din Scriptura inspirată de Dumnezeu și astfel să împlinesc, cu simplitatea dreptei credințe, cererea care provine din dragostea voastră pentru Hristos. Voi folosi cu fidelitate numele și acele cuvinte care nu se întâlnesc, într-adevăr, cuvânt cu cuvânt, în dumnezeiasca Scriptură, dar păstrează ideea (înțelesul) care există în ea; dar acele cuvinte, în afară că sunt străine, care ne duc și la înțeles necunoscut și care nu este cu putință să se dovedească că au fost folosite de sfinți, pe acelea le voi evita complet ca străine și înstrăinătoare de credința pioasă. Așadar, credința este acceptarea, fără ezitare, a celor auzite, cu deplină convingere cu privire la adevărul celor propovăduite cu harul lui Dumnezeu, credință pe care a dovedit-o Avraam, despre care s-a făcut încredințare că "nu s-a îndoit, prin necredință, de făgăduința lui Dumnezeu și s-a întărit in credință, dând slavă lui Dumnezeu și fiind încredințat că ceea ce i-a făgăduit are putere să și facă". Dar dacă "Domnul este credincios întru cuvintele Sale" și "toate poruncile Lui sunt credincioase, întărite în vecii vecilor și împlinite întru adevăr și întru dreptate", atunci cel care va falsifica ceva din cele scrise sau va adăuga la acestea ceva din cele nescrise va avea o cădere evidentă de la credință și va da dovadă de mândrie; pentru că Domnul nostru Iisus Hristos spune: "Oile Mele ascultă de glasul Meu" și mai înainte: "iar după un străin ele nu merg, ci vor fugi de la el, pentru că nu cunosc glasul străinilor". Dar și Apostolul, folosind exemple din viață, oprește și mai aspru ca să adauge cineva ceva la Scripturile inspirate de Dumnezeu sau să scoată (ceva) din acestea, spunând: "că nimeni nu strică un testament întărit al unui om sau îi mai adaugă ceva".

II

Așadar, am hotărât să evităm acum și totdeauna orice cuvânt și gând străin învățăturii Domnului, din moment ce și scopul nostru comun acum, precum s-a arătat deja, se deosebește foarte mult de subiectele acelora (ereticilor), din cauza cărora ne-am hotărât să scriem sau să vorbim, după situații, în mod diferit; pentru că într-adevăr atunci străduința noastră se îndreaptă spre cercetarea ereziei și spre distrugerea proiectelor diavolului, în timp ce acum scopul nostru este simpla mărturisire și descoperire a dreptei credințe. Pentru aceasta nu se potrivește acum cuvântului nostru aceeași metodă; căci așa cum luptătorul și agricultorul nu pot să ia în mâinile lor aceleași unelte (pentru că unele sunt uneltele celor care lucrează în siguranță, pentru cele necesare existenței, și altele sunt platoșele celor rânduiți pentru luptă), la fel nu poate să spună aceleași lucruri cel angajat (să vorbească) despre dreapta învățătură și cel angajat să convingă pe cei care vorbesc împotriva (dreptei învățături). Pentru că unul este felul cuvântului pentru convingere și altul cuvântul de îndemn. Un lucru este simplitatea celor care își mărturisesc credința lor în liniște, și altul străduințele celor care rezistă împotriva uneltirilor (antitezelor) științei mincinoase. Încât expunând și noi cuvintele noastre în același mod, cu prudență, vom folosi în toate împrejurările limba potrivită fie pentru apărarea, fie pentru zidirea credinței; uneori, adică, ne vom împotrivi cu mai mare dispoziție de luptă împotriva celor care încearcă să ne distrugă credința cu planuri diavolești, iar alteori vom explica aceasta cu mai mare simplitate și familiaritate pentru cei ce doresc să se întărească (zidească) în credință și nu vom aplica decât numai cuvântul Apostolului: "să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia".

Dar, înainte de a trece la însăși mărturisirea credinței, merită să menționăm și aceasta, că mărimea și slava lui Dumnezeu, care nu pot să fie cuprinse în cuvânt și să fie concepute cu mintea, nu este posibil nici să fie tălmăcite, nici să fie cuprinse într-o expresie sau într-un gând; dar abia, și cu dificultate, Scriptura de Dumnezeu inspirată a dat, prin mai multe cuvinte, care s-au împrumutat din folosința noastră zilnică, celor care au inima curată, o oarecare idee slabă despre Dumnezeu, ca prin oglindă, căci vederea către fața lui Dumnezeu și cunoașterea desăvârșită se vor da, potrivit cu făgăduința existentă, în veacul viitor, celor vrednici să le primească; acum însă, chiar dacă cineva este Pavel sau Petru, vede cu adevărat, câte vede, și nu rătăcește, nici nu este victima închipuirii lui, cum vede în întuneric, ca în oglinda metalică, și primește acum cu recunoștință o parte a adevărului, dar așteaptă cu mare bucurie desăvârșirea în (veacul) viitor, ceea ce potrivind cuvântul Apostolul Pavel ne încredințează într-un asemenea mod, aproape cum urmează: "Când eram copil" - când abia începusem să învăț primele elemente ale cuvintelor lui Dumnezeu - "vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, judecam ca un copil; dar când m-am făcut bărbat" - și mă străduiam să ajung la măsura vârstei deplinătății lui Hristos - "am lepădat cele ale copilului". Și atât de mare progres și îmbunătățire în înțelegerea celor dumnezeiești (Sf. Scriptură) am avut, încât cunoașterea care se referă la cultul iudaic se aseamănă cu mișcările duhului copilăresc, în timp ce cunoașterea care se dobândește prin Evanghelie se potrivește bărbatului desăvârșit sub toate raporturile. Astfel, ceea ce se cunoaște acum ca desăvârșit, dacă se compară cu cunoașterea care se va descoperi celor vrednici în veacul viitor, este atât de mic și de imperceptibil, încât comparându-l cu claritatea veacului viitor este mai inferior, cu atât cu cât imaginea oglinzii este mai obscură la vedere în comparație cu figura reală. De aceasta ne încredințează și fericitul Petru și Ioan și toți ucenicii Domnului, care, prin progresul continuu și statornic și îmbunătățirea lor în viața prezentă, garantează că acea cunoaștere care se rezervă în viața viitoare este deopotrivă de excepțională ca și în exemplul oglinzii.

Ucenicii înșiși, după ce s-au dovedit vrednici de alegerea Domnului, de trăire împreună cu El, de trimiterea de către El (la propovăduire), de împărtășirea harismelor dumnezeiești, și au auzit: "Vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor", după această cunoaștere, după descoperirea tainelor, care erau ascunse pentru ceilalți, când s-a apropiat însăși această patimă a Domnului, au auzit totuși: "încă multe am să vă spun, dar nu le puteți purta acum".

III

Din acestea și din alte asemenea cuvinte învățăm că, potrivit Scripturii inspirate de Dumnezeu, cunoașterea este fără sfârșit și dumnezeieștile taine sunt în foarte mare măsură inaccesibile firii omenești în viața aceasta, pentru că, în timp ce fiecare om, care progresează, cunoaște continuu tot mai multe lucruri, această cunoaștere a lui rămâne mereu în urmă în mod demn față de totalitatea (universalitatea) cunoașterii, până când va ajunge perfecțiunea, când, adică, va fi suprimată (cunoașterea) în parte. Așadar nu e suficient un nume ca să exprimi împreună toate atributele lui Dumnezeu, nici nu se poate să fie folosit, în general, fără risc fiecare nume separat. Pentru că, dacă ar spune cineva "Dumnezeu", n-a exprimat "Tatăl", și de la "Tatăl" lipsește "Făcătorul". Și iarăși, de la aceste nume lipsesc înțelesurile: bunătății, înțelepciunii, puterii și toate celelalte care sunt menționate în Sfânta Scriptură. Și iarăși, dacă luăm numele "Tatăl", integral, cum îl folosim noi, săvârșim impietate, pentru că aceasta presupune patimă, manifestare senzuală, ignoranță, slăbiciune și câte alte asemenea. La fel se întâmplă și cu numele "Făcătorul", pentru că presupune, pentru noi, timp, materie, unelte, ajutor. De toate acestea credinciosul pios - cu privire la Dumnezeu - trebuie să se păstreze curat, atât cît îi este cu putință omului; căci chiar dacă toate mințile s-ar uni ca să cerceteze tainele dumnezeiești, și toate limbile s-ar pune de acord să le facă cunoscute, niciodată nu va putea cineva să și le apropie (însușească) după importanța lor. Această părere ne-o prezintă cu claritate și înțeleptul Solomon, zicând: "Vreau să fiu înțelept, dar înțelepciunea s-a îndepărtat de mine mai mult decât era"; nu că înțelepciunea se îndepărtează, ci că nepătrunderea ei se învederează înainte de toarte acelora care cu harul lui Dumnezeu au dobândit cunoaștere mai mare. Așadar, Scriptura inspirată de Dumnezeu folosește după trebuință mai multe nume și cuvinte ca să prezinte o parte a slavei Dumnezeiești; și aceasta în mod obscur. Însă noi acum, fiindcă ne grăbim, nu avem nici puterea, nici timpul disponibil, ca să adunăm toate câte sunt înfățișate pretutindenea în Scriptura de Dumnezeu inspirată despre Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Dacă totuși luăm în considerare puține din acestea, avem convingerea că și acestea vor fi suficiente pentru conștiința voastră, și vă veți convinge că credința noastră se sprijină pe (Sfintele) Scripturi, și vă veți încredința și voi despre adevăr și toți câți doresc să se informeze despre noi. Pentru că toate încercările demonstrează că există o singură învățătură pioasă (adevărată) și astfel cel care are bună dispoziție va recunoaște, după părerea mea, din puține exemple pietatea care există în toate.

IV

Așadar, credem și mărturisim un singur adevărat și bun Dumnezeu și Tată, de Care au fost făcute toate, Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos; și Unul-Născut Fiul Lui, Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, singurul adevărat, prin Care s-au făcut toate, și cele văzute și cele nevăzute, și prin El toate au fost așezate și întărite: "Acesta era la început cu Dumnezeu și era Dumnezeu"; și apoi, după Scriptură, "După aceasta pe pământ S-a arătat și cu oamenii împreună a locuit; Acesta, deși era întru totul asemenea și icoană vie a lui Dumnezeu, n-a socotit o știrbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a umilit pe Sine și a luat chip de rob", prin nașterea din Fecioara "purtând înfățișare omenească", și a împlinit, după porunca Tatălui, toate câte din Scriptură se referă la El sau au fost scrise despre El "și S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, și încă moarte de cruce"; "și a înviat a treia zi, din morți, după Scripturi", și S-a arătat sfinților Săi ucenici și celorlalți, precum este scris; și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; de unde va veni la sfârșitul acestei lumi să învieze pe toți oamenii și să dea fiecăruia după faptele lui. Atunci cei drepți vor lua loc în viața veșnică și în împărăția cerurilor, iar cei păcătoși vor fi condamnați la osândă veșnică "unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge".

Și întru Unul Duhul Sfânt, Mângâietorul, cu harul Căruia am fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării; Duhul adevărului, Duhul înfierii, prin Care strigăm cu îndrăzneală: "Avva, Părinte". Acesta împarte și lucrează, cum vrea, harismele, care provin de la Tatăl, fiecăruia spre folosul (interesul) lui; Acesta învață și ne aduce aminte toate câte aude de la Fiul; dar este bun și călăuzește la tot adevărul și sprijină pe toți cei care cred, așa încât să aibă cunoaștere sigură, și mărturisire precisă a credinței, și adorare pioasă și închinare duhovnicească și adevărată lui Dumnezeu Tatăl și Unuia-Născut Fiului Lui, Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos și Lui însuși. Fiecare nume dintre acestea ne lămurește nouă cu înțelepciune caracteristica mai deosebită a celui numit; dar la fiecare nume vedem în mod pios calități particulare excepționale. Într-adevăr, numele Tatălui se înțelege cu calitatea de părinte, al Fiului eu calitatea de fiu, iar al Sfântului Duh, cu calitatea Lui specială; nici Sfântul Duh nu vorbește de la Sine, nici Fiul nu face ceva de la Sine; ci Tatăl trimite pe Fiul, iar Fiul trimite pe Sfântul Duh. Astfel credem și astfel botezăm în Treimea cea de o ființă, potrivit cu porunca pe care a dat-o însuși Domnul nostru Iisus Hristos când a spus: "Mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului Și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte am poruncit vouă". Dacă respectăm acestea, dovedim dragostea noastră față de El și ne facem vrednici, cum spune Scriptura, "să rămânem întru ea"; dacă nu le respectăm, dovedim că suntem vrăjmași. Căci Domnul spune: "Cel care nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele și acel care are poruncile Mele și le păzește, acela este care Mă iubește".

V

Dar, mai mult sunt mirat pentru că, în timp ce Însuși Domnul nostru Iisus Hristos spune: "nu vă bucurați pentru că duhurile vi se pleacă; ci vă bucurați că numele vostru este scris în ceruri"; și "Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții"; și în timp ce Apostolul, pe baza acestora, justificând nevoia dragostei în toate împrejurările, declară: "dacă aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare și chimval răsunător; și de aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință și de aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt", și mai jos: "cât despre proorocii - se vor desființa; cât despre darul limbilor, va înceta; cât despre știință, se va sfârși"; și următoarele, la care a adăugat: "și acum rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea, iar mai mare între acestea este dragostea"; așadar, în timp ce acestea și cele asemenea au fost hotărâte astfel de Domnul și de Apostoli, îmi exprim mirarea cum arată oamenii atâta zel și frământare pentru cele anulate (abrogate) și pentru cele ce lipsesc, în timp ce pentru cele permanente și mai ales pentru dragoste, cea mai importantă dintre toate, care caracterizează pe creștini, nu numai că ei înșiși nu se îngrijesc deloc, dar chiar se împotrivesc celor zeloși și celor care luptă împotrivă, împlinindu-se astfel cuvântul că: "nici voi nu intrați și nici pe cei care vor să intre nu-i lăsați". Pentru aceasta vă rog stăruitor și vă implor să încetați cercetarea curioasă și disputa necuviincioasă și să vă mulțumiți cu cuvintele sfinților și ale Însuși Domnului, dar să gândiți lucruri vrednice de chemarea cerească și să viețuiți cu vrednicie după Evanghelia lui Hristos, cu nădejdea vieții veșnice și a împărăției cerești, care a fost pregătită pentru toți cei care păzesc întru Duhul Sfânt și întru adevăr poruncile lui Dumnezeu și Tatăl, care se găsesc în Evanghelia fericitului Dumnezeu Iisus Hristos, Domnul nostru. Pietatea voastră ne-a reamintit să ne ocupăm de tema aceasta între cele din urmă în cuvântul nostru și să vă expunem gândul nostru clar și, prin voi, fraților întru Hristos, spre informarea voastră și a lor, în numele Domnului nostru Iisus Hristos; după aceasta am socotit că este necesar și obligator să nu se turbure deloc unii pentru că am cercetat aceleași lucruri în alte împrejurări în chip diferit; pentru că în acele împrejurări am fost nevoiți să respingem de fiecare dată subiectul introdus de vrăjmașii adevărului; nici nu trebuie, desigur, să se turbure unii de vrăjmășia acelora care vor să ne atribuie învățătură străină, sau adesea să prezinte în mod mincinos ca ale noastre patimile lor, cu scopul ca să prezinte de partea lor pe cei care au o credință simplă (nevinovată). De aceștia este nevoie ca și voi să vă feriți, pentru că sunt străini față de credința evanghelică și apostolică și de dragoste; dar să vă aduceți aminte și de Apostolul care a spus: "dar chiar dacă noi sau înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema", așa încât să observăm și aceea: "Feriți-vă de proorocii mincinoși"; și aceea: "Să vă feriți de orice frate care umblă fără rânduială și nu după tradiția (învățătura) primită de la noi", și să umblăm astfel după modelul sfinților, ca "fiind zidiți pe temelia apostolilor și a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind Însuși Domnul nostru Iisus Hristos, întru Care orice zidire bine alcătuită crește ca să ajungă un locaș sfânt în Domnul". "Și Dumnezeul păcii Însuși să vă sfințească pe voi desăvârșit și duhul vostru și sufletul și trupul păzească-se în întregime, fără de prihană, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu care vă cheamă este credincios; El va și îndeplini", dacă vom păzi poruncile Lui cu harul lui Hristos întru Duhul Sfânt.

VI

Socotind că cele în legătură cu credința sănătoasă au fost spuse pentru prezent îndeajuns, în Cele următoare ne vom strădui să îndeplinim, în nunele Domnului nostru Iisus Hristos, promisiunea pentru Regulile Morale. Așadar, toate câte găsim dispersate în Noul Testament, oprite sau condamnate, pe acestea ne vom strădui, după putere, să le grupăm în reguli pe capitole, ca să ușurăm înțelegerea lor de către cei care doresc să le studieze.

La fiecare Regulă vom adăuga și numărul capitolelor din Scriptură, care este inspirat fie din Evanghelie, fie din Apostol, fie din Fapte; așa încât cel care va citi Regula și va vedea primul sau, dacă s-ar întâmpla, al doilea număr, după ce va lua în mâinile lui însăși Scriptura și va cerceta capitolul care este paralel la numărul citat mai înainte, să găsească dovada din care s-a format Regula. Așadar, am socotit de la început să pun alături, în Regulile Morale, și pericopele din Vechiul Testament, care se potrivesc cu fiecare pasaj din Noul Testament; fiindcă nevoia era presantă, căci frații întru Hristos au cerut acum cu mai mult zel să ne îndeplinim vechile noastre promisiuni, ne-am amintit pe cel care a spus: "Dă sfat celui înțelept și el se va face și mai înțelept". Așa încât cel care dorește, poate, după ce dobândește suficientă (îndemânare de) pornire de la cele paralele, să ia în mâinile lui Vechiul Testament și să cunoască singur potrivirea care există între toate Scripturile inspirate de Dumnezeu. Altfel, pentru credincioșii care au crezut în adevărul cuvintelor Domnului și o singură frază este suficientă. Pentru aceasta am socotit îndestulător să pun alături nu toate câte se întâlnesc în Noul Testament, ci (numai) puține din toate.